Magazyn Stomatologiczny, 10/2017

TEMAT NUMERU – Leczenie chirurgiczne

 • Leczenie chirurgiczno-periodontologiczne zatrzymanego drugiego zęba przedtrzonowego w żuchwie – funkcjonalność a estetyka
 • Odbudowa estetyczna powierzchni żującej metodą stempla okluzyjnego
 • Augmentacja dziąsła i leczenie mnogich recesji w żuchwie z zastosowaniem hodowli pierwotnej fibroblastów – opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 9/2017

TEMAT NUMERU – Pacjent periodontologiczny – problemy i rozwiązania

 • Endokorona wykonana metodą jednowizytową – opis przypadku ARTYKUŁ Z FILMEM
 • Egzostoza w linii szwu podniebiennego – opis przypadku
 • Środki znieczulenia miejscowego. Najważniejsze leki w stomatologii
 • Diagnostyka CBCT w transmigracji kła dolnego. Opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2017

TEMAT NUMERU – Powikłania leczenia i urazy zębów

 • Powikłania jatrogenne w chirurgii jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa i opis dwóch przypadków
 • Zmiany w układzie stomatognatycznym w przebiegu zespołu Parry’ego-Romberga – opis przypadku
 • Planowanie leczenia z uwzględnieniem poprawy estetyki zębów w odcinku przednim u osób starszych

           

Magazyn Stomatologiczny, 6/2017

Temat numeru: Nowoczesne leczenie endodontyczne

W numerze:

 • Różne metody postępowania podczas leczenia rozległych zmian okołowierzchołkowych – opis przypadków
 • Rewitalizacja miazgi z użyciem preparatu o dużej biozgodności. Opis przypadku
 • Pacjent przyjmujący leki z grupy bisfosfonianów w codziennej praktyce stomatologicznej. Część I

Magazyn Stomatologiczny, 5/2017

Temat numeru: Z radiologią za pan brat

W numerze:

 • Zespół cichej zatoki jako powikłanie po ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego – opis przypadku
 • Znaczenie tomografii wolumetrycznej (CBCT)  w planowaniu leczenia ortodontycznego i diagnostyce
 • Diagnostyka obrazowa zatok szczękowych dla lekarzy dentystów

Magazyn Stomatologiczny, 4/2017

Temat numeru: Przygotowanie do leczenia stomatologicznego

W numerze:

 • Odbudowa ubytku kości części zębodołowej żuchwy bloczkiem kostnym allogennym
 • Zasady bezpiecznej pracy laserami stomatologicznymi
 • Druk 3D w chirurgii stomatologicznej

Magazyn Stomatologiczny, 3/2017

Temat numeru: Stomatologia odtwórcza

W numerze:
 • Tomografia stożkowa w diagnostyce wczesnej resorpcji zewnętrznej. ARTYKUŁ Z FILMEM
 • Stomatologia biofunkcjonalna – koncepcja EFP
 • Porównanie metod wprowadzania danych w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych

Magazyn Stomatologiczny, 2/2017

Temat numeru: O recesjach dziąsła
 
W numerze:

 • Interdyscyplinarne leczenie mnogich recesji dziąsłowych. Opis przypadku
 • Postępowanie diagnostyczne i lecznicze u pacjentów z dilaceracją zęba 
 • Zastosowanie laserów w leczeniu endodontycznym. Przegląd piśmiennictwa

Magazyn Stomatologiczny, 1/2017

Temat numeru: Stomatologia dziecięca

W numerze:

 • Diagnostyka przerostu dziąseł u małoletniego pacjenta z zastosowaniem  biometrii ultradźwiękowej – opis przypadku
 • Protokół leczenia niechirurgicznego periimplantitis laserami diodowymi
 • Protetyczna poprawa estetyki wady zgryzu – opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 12/2016

TEMAT NUMERU: Błędy, powikłania i niepowodzenia w leczeniu stomatologicznym

W numerze:

 • Replantacja zębów – błędy i niepowodzenia na podstawie opisu przypadków
 • Rozwiązanie problemu złamania poddziąsłowego korony zęba przedtrzonowego – opis przypadków
 • Reinkluzja – etiologia, diagnostyka, ocena kliniczna i radiologiczna, postępowanie kliniczne