Magazyn Stomatologiczny, 1/2019

TEMAT NUMERU – Zęby zatrzymane

W numerze
•  Powikłania związane z zatrzymaniem zębów stałych
•  Retentio dentis jako problem kliniczny w codziennej praktyce lekarza pedodonty – opis przypadku
•  Możliwość leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania za pomocą aparatu stomatologicznego – opis przypadku. ARTYKUŁ Z FILMEM
•  Wyrośle kostne w żuchwie – diagnostyka i leczenie. Opis przypadku
•  Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej w zabezpieczaniu zębodołów poekstrakcyjnych – aktualny przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne

Magazyn Stomatologiczny, 12/2018

TEMAT NUMERU –  Implantologia – procedury i przypadki

 
W numerze
•  Wstęp do implantologii stomatologicznej – podstawy procedur chirurgicznych
•  Minimalnie inwazyjna procedura wszczepienia implantu z jednoczesnym podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą – opis przypadku
•  Ankyloglosja i jej wpływ na zaburzenia narządu żucia
•  Opracowanie ubytków metodą abrazji powietrznej u pacjentów gerostomatologicznych – przypadki
kliniczne
•  SPECJALISTA RADZI: Zaburzenia zgryzu w uzębieniu mlecznym – kiedy rozpocząć leczenie ortodontyczne?

Magazyn Stomatologiczny, 11/2018

TEMAT NUMERU: Starcie zębów – problemem cywilizacyjnym

W numerze
•  Rehabilitacja protetyczna pacjenta ze starciami patologicznymi zębów
•  Leczenie interdyscyplinarne zaawansowanego starcia zębów w aspekcie estetycznym i funkcjonalnym – opis przypadku
•  Technologia DIFOTI w diagnostyce próchnicy. Czy to ma sens w codziennej praktyce?
•  SPECJALISTA RADZI: Czy ekstrakcje zębów u pacjentów w trakcie terapii bisfosfonianami są przeciwwskazane?
•  STANY NAGŁE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM: Udar mózgu
 
 

Magazyn Stomatologiczny, 10/2018

TEMAT NUMERU – Wyzwania stomatologii estetycznej

W numerze

 • Wielospecjalistyczna rehabilitacja patologicznego starcia zębów – opis przypadku
 • Zaawansowana technika warstwowa w kompozytowych licówkach częściowych – opis przypadku
 • Bisfosfonianowe zapalenie kości szczęki jako następstwo ekstrakcji zęba – krótka charakterystyka i opis przypadku
 • SPECJALISTA RADZI: Diagnostyka próchnicy nieubytkowej
 • STANY NAGŁE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM: Nagłe zatrzymanie krążenia – postępowanie u pacjentów dorosłych

Magazyn Stomatologiczny, 9/2018

W numerze

 • Manifestacja wybranych zaburzeń snu w jamie ustnej – diagnostyka i różnicowanie
 • Nowa metoda diagnostyczna w ocenie nasilenia bruksizmu w czasie snu wykorzystywana w gabinecie stomatologicznym ARTYKUŁ Z FILMEM
 • Mosty kompozytowe wzmacniane włóknem poliaramidowym
 • Zabieg cystektomii planowany na podstawie druku 3D
 • Zastosowanie lasera 810 nm w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2018

TEMAT NUMERU – Rozwiązania protetyczne w stomatologii

W numerze

 • Wykonanie różnych uzupełnień protetycznych z zastosowaniem współczesnych systemów CAD/CAM
 • Rehabilitacja protetyczna pacjenta z wykorzystaniem mostów protetycznych i protezy szkieletowej opartej na elementach precyzyjnych
 • Mikroabrazja w leczeniu stomatologicznym
 • SPECJALISTA RADZI: Odbudowa zęba trzonowego metodą półpośrednią
 • SERWIS PODPOWIADA: Jak wybrać unit stomatologiczny?
 • WYWIAD NUMERU: Stomatologiczna medycyna snu – rozmowa z dr. hab. n. med. Mieszkiem Więckiewiczem

Magazyn Stomatologiczny, 6/2018

TEMAT NUMERU – Nowoczesna implantologia w praktyce

W numerze

 • Augmentacja kości materiałem zębopochodnym oraz system jego przygotowania
 • Natychmiastowa implantacja w strefie estetycznej z zastosowaniem techniki tarczy zębodołowej
 • Kliniczne etapy osadzania standardowych i indywidualnych wkładów koronowo‑korzeniowych z włókna szklanego
 • SPECJALISTA RADZI: Naprawa mostu porcelanowego na podbudowie metalowej
 • SERWIS PODPOWIADA: Przegląd techniczny autoklawu

Magazyn Stomatologiczny, 5/2018

Temat numeru: Poszerzamy horyzonty radiologii stomatologicznej
W numerze

 • CBCT – obrazowanie przestrzenne struktur części twarzowej czaszki
 • Rola diagnostyki obrazowej w dysfunkcji narządu żucia
 • Użyteczność CBCT w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych bocznego odcinka wyrostka zębodołowego szczęki
 • Dokładność pomiarów liniowych na pantomogramach w diagnostyce zespołu Eagle’a
 • CBCT w ocenie skuteczności leczenia endodontycznego i terapii fizykalnej – studium przypadku
 • SERWIS PODPOWIADA: Jak wybrać właściwy mikroskop?

Magazyn Stomatologiczny, 4/2018

TEMAT NUMERU: Chirurgia tkanek miękkich

W numerze

 • Pokrycie recesji dziąsłowych w obrębie zębów przedtrzonowych żuchwy – opis przypadku
 • Nadziąślak włóknisty – epulis fibrosa. Opis przypadku
 • Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży – metody postępowania
 • Wybielanie zębów – ocena bezpieczeństwa
 • Czynnościowe bóle głowy okolicyczołowej, skroniowej i potylicznej

Magazyn Stomatologiczny, 3/2018

TEMAT NUMERU: Estetyka i funkcjonalność w stomatologii
 
W numerze

 • Przykłady zastosowania licówek ceramicznych w estetycznym leczeniu stomatologicznym
 • Kompozytowy most adhezyjny jako rozwiązanie z wyboru w sytuacji utraty zęba siecznego bocznego szczęki
 • Rehabilitacja protetyczna pacjenta ze starciami patologicznymi i wadą zgryzu
 • Leczenie bólu mięśni narządu żucia za pomocą deprogramatora przedniego – opis przypadku