Magazyn Stomatologiczny, 9/2018

W numerze

 • Manifestacja wybranych zaburzeń snu w jamie ustnej – diagnostyka i różnicowanie
 • Nowa metoda diagnostyczna w ocenie nasilenia bruksizmu w czasie snu wykorzystywana w gabinecie stomatologicznym ARTYKUŁ Z FILMEM
 • Mosty kompozytowe wzmacniane włóknem poliaramidowym
 • Zabieg cystektomii planowany na podstawie druku 3D
 • Zastosowanie lasera 810 nm w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2018

TEMAT NUMERU – Rozwiązania protetyczne w stomatologii

W numerze

 • Wykonanie różnych uzupełnień protetycznych z zastosowaniem współczesnych systemów CAD/CAM
 • Rehabilitacja protetyczna pacjenta z wykorzystaniem mostów protetycznych i protezy szkieletowej opartej na elementach precyzyjnych
 • Mikroabrazja w leczeniu stomatologicznym
 • SPECJALISTA RADZI: Odbudowa zęba trzonowego metodą półpośrednią
 • SERWIS PODPOWIADA: Jak wybrać unit stomatologiczny?
 • WYWIAD NUMERU: Stomatologiczna medycyna snu – rozmowa z dr. hab. n. med. Mieszkiem Więckiewiczem

Magazyn Stomatologiczny, 6/2018

TEMAT NUMERU – Nowoczesna implantologia w praktyce

W numerze

 • Augmentacja kości materiałem zębopochodnym oraz system jego przygotowania
 • Natychmiastowa implantacja w strefie estetycznej z zastosowaniem techniki tarczy zębodołowej
 • Kliniczne etapy osadzania standardowych i indywidualnych wkładów koronowo‑korzeniowych z włókna szklanego
 • SPECJALISTA RADZI: Naprawa mostu porcelanowego na podbudowie metalowej
 • SERWIS PODPOWIADA: Przegląd techniczny autoklawu

Magazyn Stomatologiczny, 5/2018

Temat numeru: Poszerzamy horyzonty radiologii stomatologicznej
W numerze

 • CBCT – obrazowanie przestrzenne struktur części twarzowej czaszki
 • Rola diagnostyki obrazowej w dysfunkcji narządu żucia
 • Użyteczność CBCT w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych bocznego odcinka wyrostka zębodołowego szczęki
 • Dokładność pomiarów liniowych na pantomogramach w diagnostyce zespołu Eagle’a
 • CBCT w ocenie skuteczności leczenia endodontycznego i terapii fizykalnej – studium przypadku
 • SERWIS PODPOWIADA: Jak wybrać właściwy mikroskop?

Magazyn Stomatologiczny, 4/2018

TEMAT NUMERU: Chirurgia tkanek miękkich

W numerze

 • Pokrycie recesji dziąsłowych w obrębie zębów przedtrzonowych żuchwy – opis przypadku
 • Nadziąślak włóknisty – epulis fibrosa. Opis przypadku
 • Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży – metody postępowania
 • Wybielanie zębów – ocena bezpieczeństwa
 • Czynnościowe bóle głowy okolicyczołowej, skroniowej i potylicznej

Magazyn Stomatologiczny, 3/2018

TEMAT NUMERU: Estetyka i funkcjonalność w stomatologii
 
W numerze

 • Przykłady zastosowania licówek ceramicznych w estetycznym leczeniu stomatologicznym
 • Kompozytowy most adhezyjny jako rozwiązanie z wyboru w sytuacji utraty zęba siecznego bocznego szczęki
 • Rehabilitacja protetyczna pacjenta ze starciami patologicznymi i wadą zgryzu
 • Leczenie bólu mięśni narządu żucia za pomocą deprogramatora przedniego – opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 2/2018

TEMAT NUMERU: Leczenie stomatologiczne a choroby ogólne

W numerze:

 • Holistyczne podejście do pacjenta umożliwiające pełną rehabilitację narządu żucia
 • Wpływ leczenia zapalenia przyzębia w przebiegu choroby Parkinsona na zmniejszenie liczby upadków
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Naprawa złamanego kąta siecznego w zębie 11
 • Hipomineralizacja trzonowcowo‑siekaczowa (MIH) – występowanie, obraz kliniczny i konsekwencje terapeutyczne
 • Nadwrażliwość na leki znieczulenia miejscowego w praktyce lekarza stomatologa

Magazyn Stomatologiczny, 1/2018

TEMAT NUMERU – Leczenie endodontyczne

W numerze:
•  Leczenie endodontyczno-chirurgiczne torbieli korzeniowej szczęki –  opis przypadku
•  Postać mnoga zębów nadliczbowych
•  Nawigacja implantologiczna – zalety i wady
•  Elektroniczna Dokumentacja Medyczna nadchodzi
•  Waporyzacja zmian o typie leukoplakii z użyciem lasera diodowego 980 nm

Magazyn Stomatologiczny, 12/2017

TEMAT NUMERU: Nowoczesne leczenie – metody i techniki

W numerze:

 • Rola lekarza dentysty w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS) ARTYKUŁ Z FILMEM
 • Leczenie ortodontyczne pacjentów z OSAS. Opis przypadków
 • Leczenie protetyczne pacjentki z wadą ortodontyczną – opis przypadku
 • Profilaktyka przeciążeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa w praktyce stomatologa

Magazyn Stomatologiczny, 11/2017

TEMAT NUMERU:
Leczenie implantologiczne – planowanie, chirurgia, protetyka


W numerze:

 • Rozległe konstrukcje stałe oparte na implantach – na podstawie przypadków klinicznych
 • Uzupełnienia oparte na implantach w odcinku przednim – priorytety estetyczne
 • Odbudowa jamy kostnej granulatem allogennym w leczeniu przedimplantacyjnym. FOTOREPORTAŻ KLINICZNY
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna – w chmurze czy lokalnie?