Redaktor naczelny

LipskiProf. dr hab. Mariusz Lipski ukończył Wydział Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Uzyskał z wyróżnieniem specjalizacje – I° ze stomatologii ogólnej (1993) i II° ze stomatologii zachowawczej (1996). W roku 1998 otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a doktora habilitowanego w 2007 roku. W styczniu 2012 r. Prezydent RP nadał Mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Jego dorobek naukowy obejmuje: współredagowanie podręcznika, rozdziały w 2 monografiach oraz ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych. Ponadto jest autorem lub współautorem wielu komunikatów naukowych przedstawionych m. in. podczas zjazdów zagranicznych w: Anaheim, Dallas, Honolulu i Filadelfii (USA), Monachium i Greisfswaldzie (Niemcy), Atenach (Grecja), Lublanie (Słowenia), Zagrzebiu (Chorwacja), Dublinie (Irlandia), Bangkoku (Tajlandia) i Wiedniu (Austria).
Przetłumaczył 4 książki specjalistyczne – 3 z języka niemieckiego i 1 z języka angielskiego. Współpracuje z uniwersytetami w Rostoku (staż naukowy – 1992 r.) i w Greifswaldzie.
Profesor Lipski kierował projektem naukowo-badawczym KBN. Jest laureatem 9 nagród Rektora PAM oraz 2 wyróżnień „Czasopisma Stomatologicznego”. W roku 2004 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz firma Wrigley przyznały mu nagrodę za prace opublikowane w roku 2002 i 2003 (wspólnie z dr. K. Woźniakiem). Za działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową w PAM otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.
Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego (od 1999 r.). Jego podopieczni przedstawili ogółem 20 prac badawczych podczas sesji naukowych STN – 5 zostało nagrodzonych bądź wyróżnionych. Wspólnie z Magazynem Stomatologicznym zorganizował ogólnopolski konkurs dla studentów stomatologii – ZŁOTY REAMER (2010-2011).
W latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PAM w Szczecinie. W latach 2008-2012 pełnił funkcję dziekana tego wydziału. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie.
Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (od 1993 r.), Polskiego Towarzystwa Termologicznego (od 2001 r.), Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (od 2003 r.).
Jego zainteresowania naukowe to głównie leczenie endodontyczne zębów i stomatologia rekonstrukcyjna. Hobby – rower i podróże.
poprzedni artykuł