Zespół redakcyjny

Redakcja „Magazynu Stomatologicznego”

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Redaktor: Justyna Okonis, tel.: 664-918-982, e-mail: jokonis@czelej.com.pl
Redaktor techniczny: 
Marek Taranek, e-mail: marek.taranek@czelej.com.pl 


Kierownik projektów stomatologicznych: 
Małgorzata Zakrzewska
tel.: 507 146 129
e-mail: m.zakrzewska@czelej.com.pl


Promocja: 
Dawid Archacki
tel.: 81/ 446 98 20 wew. 63; tel. kom.: +48 664 911 204
e-mail: dawid.archacki@czelej.com.pl

Reklama:
Karol Gławiński
tel.: 797 990 717Więcej na temat reklamy w Magazynie Stomatologicznym


Adres redakcji:
ul. Saska 9J, 03-968 Warszawa
tel.: (022) 616-40-15, faks: (022) 616-15-64
e-mail: jokonis@czelej.com.pl