Magazyn Stomatologiczny

"Magazyn Stomatologiczny" - czasopismo branżowe ukazujące się od roku 1991 jako miesięcznik. Jest pismem specjalistycznym przeznaczonym dla stomatologów. Zawiera stałe rubryki: temat miesiąca, aktualności, stomatologia praktyczna, vademecum stomatologa.
Pragnąc ułatwić lekarzom stomatologom dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, magazyn wprowadził od numeru 4/2006 program edukacyjny.
 
Obecnie nakład wynosi 9500 egz.


Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Mariusz Lipski


Aktualny numer

6/2019

TEMAT NUMERU – Wyzwania stomatologii dziecięcej
Szanowni Państwo,
czerwcowy numer „Magazynu Stomatologicznego” jest poświęcony PEDODONCJI. W temacie miesiąca – WYZWANIA STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ – zamieściliśmy m.in. prace omawiające znieczulenie wykonywane u pacjenta w wieku rozwojowym oraz najczęściej występujące problemy u dzieci przedwcześnie urodzonych. Z kolei w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA mogą Państwo znaleźć publikacje z różnych specjalności, w tym protetyki, periodontologii i chirurgii. Ja polecam artykuł prezentujący rekonstrukcję...


Numery archiwalne


Prenumerata

★ ★ ★ Prenumerata dwuletnia + ABC leków w stomatologii za 1 zł

Cena prenumeraty:
346.00 PLN
Oszczędzasz : 187.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 24

Dodaj do koszyka

★ ★ ★ Prenumerata roczna + ABC leków w stomatologii za 1 zł

Cena prenumeraty:
204.00 PLN
Oszczędzasz : 92.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka

Prenumerata dwuletnia

Cena prenumeraty:
345.00 PLN
Oszczędzasz : 129.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 24

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna

Cena prenumeraty:
203.00 PLN
Oszczędzasz : 34.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka

Prenumerata półroczna

Cena prenumeraty:
117.00 PLN
Oszczędzasz : 2.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 6

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna studencka

Cena prenumeraty:
117.00 PLN
Oszczędzasz : 120.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka