Magazyn Stomatologiczny

"Magazyn Stomatologiczny" - czasopismo branżowe ukazujące się od roku 1991 jako miesięcznik. Jest pismem specjalistycznym przeznaczonym dla stomatologów. Zawiera stałe rubryki: temat miesiąca, aktualności, stomatologia praktyczna, vademecum stomatologa.
Pragnąc ułatwić lekarzom stomatologom dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, magazyn wprowadził od numeru 4/2006 program edukacyjny.
 
Obecnie nakład wynosi 9500 egz.


Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Mariusz Lipski


Aktualny numer

4/2019

TEMAT NUMERU – Rozwiązywanie problemów protetycznych

Szanowni Państwo,

TEMATEM NUMERU kwietniowego wydania „Magazynu Stomatologicznego” jest trudne leczenie protetyczne. Dział ten został przygotowany przez Pana prof. Stefana Barona i jego zespół. Pierwsza z trzech prac, które znalazły się w tym dziale, dotyczy rehabilitacji protetycznej pacjenta z zaawansowanym patologicznym starciem zębów i głębokimi ubytkami klinowymi, druga przybliża aktualne stanowisko różnych autorów dotyczące relacji centralnej, zasad jej uzyskiwania i znaczenia klinicznego...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata dwuletnia + książka Powikłania w implantologii stomatologicznej 100 zł taniej

Cena prenumeraty:
615.00 PLN
Oszczędzasz : 229.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 24

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna + książka Powikłania w implantologii stomatologicznej 100 zł taniej

Cena prenumeraty:
473.00 PLN
Oszczędzasz : 134.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka

Prenumerata dwuletnia

Cena prenumeraty:
345.00 PLN
Oszczędzasz : 129.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 24

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna

Cena prenumeraty:
203.00 PLN
Oszczędzasz : 34.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka

Prenumerata półroczna

Cena prenumeraty:
117.00 PLN
Oszczędzasz : 2.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 6

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna studencka

Cena prenumeraty:
117.00 PLN
Oszczędzasz : 120.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka