Magazyn Stomatologiczny

"Magazyn Stomatologiczny" - czasopismo branżowe ukazujące się od roku 1991 jako miesięcznik. Jest pismem specjalistycznym przeznaczonym dla stomatologów. Zawiera stałe rubryki: temat miesiąca, edukacja, stomatologia praktyczna, vademecum stomatologa. Pragnąc ułatwić lekarzom stomatologom dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, magazyn wprowadził od numeru 4/2006 program edukacyjny. Obecnie nakład wynosi 9500 egz.
 
Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Mariusz Lipski
 


Aktualny numer

5/2024

TEMAT NUMERU: Wybory w leczeniu stomatologicznym

Szanowni Państwo,
 
temat miesiąca majowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” brzmi WYBORY W LECZENIU STOMATOLOGICZNYM. Znajdą w nim Państwo dwie prace. Mnie zainteresował artykuł przeglądowy dotyczący metod odbudowy zębów przednich po leczeniu endodontycznym w zależności od stopnia destrukcji tkanek twardych zębów.
 
Równie interesujące artykuły zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Ja rekomenduję Państwu pracę prezentującą leczenie endodntycznego zęba trzonowego o skomplikowanej...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata dwuletnia + wersja online gratis

Cena prenumeraty:
449.00 PLN
Oszczędzasz : 607.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 22

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 22

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna + wersja online gratis

Cena prenumeraty:
289.00 PLN
Oszczędzasz : 239.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 11

Dodaj do koszyka
Cena prenumeraty:
0.00 PLN
Oszczędzasz : 0.00 PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 11

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna studencka + wersja online gratis

Cena prenumeraty:
199.00 PLN
Oszczędzasz : 329.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 11

Dodaj do koszyka