Oświadczenie autora/autorów publikacji

Oświadczenie autora/autorów publikacji

Oświadczenie autora/autorów publikacji w "Magazynie Stomatologicznym" (do pobrania w formie PDF u dołu strony) należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać pod adresem redakcji:

Redakcja "Magazynu Stomatologicznego"
ul. Saska 9 J
03-968 Warszawa

lub faksem: 22 616 15 64

lub przesłać skan oświadczenia na adres mailowy: jokonis@czelej.com.pl
Oświadczenie dla autorów prac Oświadczenie dla autorów prac