Oświadczenie autora/autorów publikacji

Oświadczenie autora/autorów publikacji

Oświadczenie autora/autorów publikacji w "Magazynie Stomatologicznym" (do pobrania w formie PDF u dołu strony) należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać:

  • pod adresem redakcji:

Redakcja "Magazynu Stomatologicznego"
ul. Skrajna 12-14
20-802 Lublin

Oświadczenie dla autorów prac Oświadczenie dla autorów prac