Stres w ciele pacjenta

W artykule podejmujemy istotne zagadnienie, jakim jest wpływ stresu na organizm pacjenta. Z problemem tym szczególnie często stykają się lekarze dentyści. Wiele czynników związanych ze stresem może wpływać na skuteczność leczenia stomatologicznego.

Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych u lekarzy dentystów

Zawód lekarza dentysty wymaga precyzji, opanowania, a także... siły. Z zasady jest to praca siedząca, statyczna. Najbardziej zaangażowane są kończyny górne i kręgosłup, praca nóg polega zaś głównie na sterowaniu unitem stomatologicznym. Z biegiem czasu rodzaj wykonywanej pracy predysponuje do powstawania zmian zwyrodnieniowych w jednym lub obu stawach kolanowych.

Czynnościowe bóle głowy okolicy czołowej, skroniowej i potylicznej

W praktyce stomatologicznej bardzo często zdarza się, że pacjent skarży się na bóle w różnych częściach głowy, które nie mają żadnej uchwytnej przyczyny strukturalnej. Z pomocą przychodzi fizjoterapia, która obecnie odgrywa ogromną rolę w leczeniu zaburzeń czynnościowych. Ze względu na naszą ścisłą współpracę z lekarzami codziennie mamy do czynienia z sytuacją, w której pacjenci, pomimo szerokiej diagnostyki, również obrazowej, trafiają do nas bez ostatecznie postawionej diagnozy, wyjaśniającej przyczynę objawów.

Profilaktyka przeciążeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa w praktyce stomatologa

Stomatolodzy są grupą zawodową szczególnie narażoną na przeciążenia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Wiele czynników wpływa na to, że lekarze tej specjalizacji odczuwają dolegliwości w tym zakresie. Przede wszystkim praca w jednej pozycji przez wiele godzin sprzyja zwiększeniu napięć strukturalnych w tej okolicy. Pozycje statyczne, które lekarz musi przyjąć podczas pracy, powodują przeciążenia najpierw czynnościowe, a w konsekwencji strukturalne.

Zaburzenia czynnościowe stawu skroniowo-żuchwowego

Dysfunkcje globalne i lokalne w narządzie ruchu

Do gabinetu stomatologicznego często zgłaszają się pacjenci z różnymi dolegliwościami w obrębie głowy i szyi. Precyzyjne określenie przyczyn występujących objawów bywa prawdziwym wyzwaniem dla lekarza. Pomimo wielu możliwości diagnostycznych nierzadko okazuje się, że powstałe dolegliwości mają podłoże czynnościowe (1) – w tym wypadku niezbędna może okazać się pomoc fizjoterapeuty.

Zadbajmy o kręgosłup

Do gabinetów fizjoterapeutycznych często zgłaszają się stomatolodzy uskarżający się na bóle kręgosłupa. W obiegowej opinii dolegliwości te wiążą się z wykonywanym zawodem i nie da się ich uniknąć. Uważa się, że na stałe wpisały się w  krajobraz chorób zawodowych.

Świat dysku – etiopatologia i diagnostyka

Znany miłośnikom fantastyki pisarz Terry Pratchett umieścił fabułę swych powieści w świecie dysku. Ten płaski ląd leży na grzbietach czterech słoni stojących na wielkim żółwiu. Na przyszłość dysku wpływa tryb życia wielkiego żółwia, ale tylko nieliczni mieszkańcy o tym wiedzą.

Świat dysku – leczenie i profilaktyka

W świecie dysku, stworzonym w wyobraźni pisarza Terry’ego Pratchetta, bogowie grają losami jego mieszkańców. Tę wymyśloną krainę przepełnia magia, za sprawą której problemy znajdują dziwnie nielogiczne rozwiązania. Wiele zależy od wyniku boskiego rzutu kostką. Losy dysków międzykręgowych szczęśliwie poddają się logice, a leczenie związanych z nimi dolegliwości podlega usystematyzowaniu i nie ma nic wspólnego z czarami.

Rozruszać kręgosłup

Profilaktyka bólów kręgosłupa i dolegliwości związanych z jego obciążeniem wiąże się z aktywnym relaksem podczas pracy. Zalecenie to dotyczy zwłaszcza zawodów wymagających siedzenia.