Endokorona wykonana metodą jednowizytową – opis przypadku

Endokorona wykonana metodą jednowizytową – opis przypadku

Endocrown constructed using the one-visit method – case report

Dariusz Paliga, Renata Paliga, Adam Malawski-Róg, Joanna Wysokińska-Miszczuk

Streszczenie
W artykule opisano przypadek wykonania endokorony kompozytowej metodą pośrednią jednowizytową z wykorzystaniem modelu silikonowego.

Abstract
The article describes a case of construction of a composite endocrown  using an indirect one-visit method with a silicone model.

Obejrzyj film:Artykuł ukazał się w nr 9/2017 Magazynu Stomatologicznego