Regulamin serwisu

 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa Czelej oraz portalu Magazynu Stomatologicznego. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r. dostępny jest w tym miejscu: Pobierz regulamin
REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ 
WYDAWNICTWA CZELEJ ORAZ PORTALU MAGAZYNU STOMATOLOGICZNEGO 

Obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

                                                               §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Księgarnia internetowa  działająca po adresem: czelej.com.pl oraz portal www.magazyn-stomatologiczny.pl jest prowadzony przez Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, NIP 712 24 12 888, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027988, kapitał zakładowy 1.542.700,00 zł., reprezentowana przez: Prezesa Zarządu - Dorotę Marię Czelej.
 2. Zasady przedstawione w regulaminie obowiązują zarówno na stronie Wydawnictwa Czelej oraz na portalu www. magazyn-stomatologiczny.pl
 3. Wydawnictwo Czelej oraz potal www.magazyn-stomatologiczny.pl nazwane są w regulaminie dalej Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta -pobierz nowy Regulamin. 
 5. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.czelej.com. pl kształtowały prawa i obowiązki Klienta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
 6. Zamawiający na portalu www.magazyn-stomatologiczny.pl oraz w księgarni internetowej www.czelej.com.pl zwany Klientem, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na portalu www.magazyn-stomatologiczny.pl oraz na stronie www.czelej.com.pl lub przy składaniu zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. checkbox.
 7. Strona www.czelej.com.pl oraz portal www.magazyn-stomatologiczny.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu przez klientów zamawiających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

                                                                  §2 INFORMACJE O PRODUKTACH
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sprzedającego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny książek i innych produktów znajdujących się w księgarni internetowej Sprzedawcy: a)  są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT,b)  nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. 
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient powinien samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie.
  W przypadku książek:

  Rabaty, koszty - dotyczy wysyłki Pocztą Polską
    Warunki zakupu Warunki zakupu dla prenumeratorów*
  Kwota zakupu Koszty wysyłki Rabat Koszty wysyłki Rabat
  do 200 PLN
  przedpłata
  płatność on-line
  12,00 PLN 0% 12,00 PLN 15%
  do 200 PLN
  za pobraniem
  16,00 PLN 0% 16,00 PLN 15%
  powyżej 200 PLN 0,00 PLN 0% 0,00 PLN 15%
           
   
  Rabaty, koszty - dotyczy wysyłki pocztą kurierską
    Warunki zakupu Warunki zakupu dla prenumeratorów*
  Kwota zakupu Koszty wysyłki Rabat Koszty wysyłki Rabat
  do 200 PLN
  przedpłata
  płatność on-line
  13,00 PLN 0% 13,00 PLN 15%
  do 200 PLN
  za pobraniem
  16,00 PLN 0% 16,00 PLN 15%
  powyżej 200 PLN 0,00 PLN 0% 0,00 PLN 15%
  *) dla prenumeratorów czasopism:
  • Dermatologia Praktyczna
  • Medycyna i pasje
  • Magazyn stomatologiczny
  • Neurologia Praktyczna
  • Gastroenterologia Praktyczna
  - przypadku czasopism:
  Przy zakupie pojedynczego numeru czasopisma koszt wysyłki wynosi 8 zł netto. Przy zakupie prenumeraty czasopisma koszty wysyłki pokrywa Wydawnictwo. 
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przy czym odwołanie akcji promocyjnych, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Promocje w księgarni internetowej www.czelej.com.pl oraz na portalu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 

                                                                      §3 ZASADY ZAMAWIANIA
 1. Zamówienia składane za pośrednictwem strony www.czelej.com.pl oraz adresu e-mail: sklep@czelej.com.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Natomiast w przypadku zamówień telefonicznych zamówienia są przyjmowane w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
 2. Sprzedający dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających księgarnię internetową z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów, na temat których zamieści stosowną informację na stronie internetowej www.czelej.com.pl.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu księgarni internetowej Wydawnictwa Czelej, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność księgarni internetowej Sprzedawcy z oprogramowaniem Klienta.
 4. Realizacja zamówień następuje w dni robocze, z wyłączeniem dni zamkniętych magazynu księgarni Sprzedającego (np. na czas przeprowadzenia inwentaryzacji, przerwy techniczne).
 5. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony www.czelej.com.pl należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty księgarni internetowej, następnie wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu (wybór rodzaju i miejsca dostawy, formy płatności) oraz kliknięcie  przycisku potwierdzającego zamówienie i obowiązek płatności.
 6. Zamówienie za pośrednictwem strony www.czelej.com.pl może być dokonane w jednej z dwóch form: a)po zarejestrowaniu się - w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu - w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w księgarni internetowej Sprzedającego, b) bez zalogowania (szybkie zakupy).
 7. Dopuszcza się również złożenie zamówienia przez Klienta poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem: 
  • adresu e-mail: sklep@czelej.com.pl,
  • kartą pocztową (gratis) - opłaconą przez nas, wysłaną na adres WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o. UL. SKRAJNA 12-14 20 - 802 LUBLIN
  • telefonicznie: 81 446 98 11 wew 11-13
  • faksem:81 470 93 04
  • przez SMS, wystarczy wysłać SMS o treści "ZAMÓWIENIE" na numer 512 440 050 a Przedstawiciel Wydawnictwa zadzwoni do Państwa w celu przyjęcia zamówienia. 
 8. W przypadku złożenia zamówienia w trybie opisanym w pkt. 7 Klient podaje niezbędne dane do realizacji zamówienia: zamawiane Produkty wraz z numerem ISBN danej pozycji, ilość zamawianych produktów: dane do korespondencji: imię, nazwisko lub firma, adres, adres e-mail, numer telefonu, wybrany sposób wysyłki towaru, sposób płatności.
 9. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia oraz danymi niezbędnymi do dokonania płatności, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową (zakładka Kontakt).
 10. Podczas składania zamówienia oraz komunikacji ze Sprzedającym, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo podane dane  mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. 

                                                                 §4 DOSTAWA I FORMA PŁATNOŚCI

 1. Płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki (Poczta Polska, przesyłka kurierska)
 2. Płatność za pośrednictwem systemu PayU.pl (w przypadku anulowania transakcji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży)
 3. Wpłata bezpośrednio na konto Wydawnictwa po otrzymaniu faktury lub wcześniejszym uzgodnieniu: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin nr rachunku: 24 1540 1144 2114 6406 8224 0002
 4. Dołączamy na życzenie fakturę VAT.
 5. Możliwość zwrotu nieuszkodzonej książki w ciągu 7 dni.
 6. Wysyłka prenumeraty czasopism gratis wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 7. Wysyłka egzemplarzy gratisowych czasopism wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 8. Przy zamówieniach książek dostarczanych przez Pocztę Polską na sumę poniżej 200 zł przy płatności przelewem na konto lub płatności on-line - doliczamy 12,00 zł za przesyłkę, przy płatności za pobraniem - doliczamy 16 zł za przesyłkę; przy zamówieniach powyżej 200 zł przesyła gratis. Rabaty dla prenumeratorów i z tytułu współpracy z wydawnictwem nie sumują się z prezentowanymi na stronach internetowych ofertami promocyjnymi.
 9. Przy zamówieniach książek dostarczanych przez pocztę kurierską na sumę poniżej 200 zł przy płatności przelewem na konto lub płatności on-line - doliczamy 13 zł za przesyłkę, przy płatności za pobraniem - doliczamy 16 zł za przesyłkę; przy zamówieniach powyżej 200 zł przesyłka gratis.
 10. W przypadku powtórnej (nieuzasadnionej i/lub wynikającej z winy Zamawiającego) wysyłki Zamawiający ponosi dodatkowe koszty jej zrealizowania: wysyłka przez Pocztę Polską - 25 zł, wysyłka pocztą kurierską - 32 zł.
 11. Reklamacje zamówień: sklep@czelej.com.pl
 
                                                                §5 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze (z wyłączeniem dni zamkniętych magazynów księgarni internetowej zgodnie z §3 pkt. 4) i zwyczajowo wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od momentu złożenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sprzedającego wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sprzedającego pełnej opłaty za zamówienie.
 2. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po potwierdzeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego (z zastrzeżeniem §3 pkt. 4 oraz §5 pkt.4).
 3. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się w karcie produktu, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu dostawy.
 4. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.30 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.30 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.
 5. W przypadku Produktów z działu „Zapowiedzi” lub „Przedsprzedaż” termin realizacji zamówienia podawany jest przy określonym Produkcie. W przypadku łącznego zamówienia Produktów z działu „Zapowiedzi” lub „Przedsprzedaż”  i innych działów, termin realizacji zamówienia odpowiada późniejszemu terminowi realizacji z działu „Zapowiedzi” lub „Przedsprzedaż”. Podczas składania zamówienia, Klient może podjąć decyzję o przyśpieszeniu terminu realizacji zamówienia dla Produktów z innych działów niż „Zapowiedzi” lub „Przedsprzedaż”  i skorzystać z podstawowego terminu dostawy. W tym celu należy złożyć dwa oddzielne zamówienia - jedno zawierające podstawowe produkty, drugie zawierające produkty  z działu „Zapowiedzi” lub „Przedsprzedaż”.

                                                               §6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient  pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, przy czym oświadczenie takie musi zostać złożone z zachowaniem formy pisemnej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na formularzu dostępnym tutaj.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane Sprzedającemu drogą elektroniczną poprzez wysyłanie scanu oświadczenia na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl Odstąpieniu od umowy może być również wysłane na adres: WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o. UL. SKRAJNA 12-14 20 - 802 LUBLIN z dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Klient odsyła wraz z towarem dowód zakupu, wszystkie dokumenty oraz ewentualne gratisy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
 11. o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jednakże jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawie konsumenckim.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
 14. w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 
                                                                   §7 REKLAMACJE
 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
 2. Jeżeli po otrzymaniu Produktów Klient stwierdzi wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową, ma prawo do reklamacji otrzymanego towaru.
 3. Reklamacje  należy  zgłaszać w formie pisemnej przesyłając na adres: WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o. UL. SKRAJNA 12-14 20 - 802 LUBLIN, lub mailem : sklep@czelej.com.pl
 4. W  zgłoszeniu  reklamacyjnym należy zawrzeć następujące informacje:
  •  imię i nazwisko Kupującego (nazwa firmy),
  • tytuł reklamowanego produktu i jego ISBN,
  • opis problemu (wskazać wady towaru itp.),
  • dołączyć ksero lub scan dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon).
 5. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz zagubienia przesyłek, będą respektowane tylko dla przesyłek, do których sporządzono protokół szkody w obecności osoby doręczającej paczkę lub gdy stwierdzono zaginięcie przesyłki.
 6. Okres rozpatrywania reklamacji to 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedający zastrzega jednak, iż w przypadku uszkodzeń powstałych z winy firmy kurierskiej nie gwarantuje on rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie (zgodnie z umową firma kurierska ma 30 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji).
 7. Sprzedający zobowiązuje się w przypadku uznania reklamacji przekazać tę informację Kupującemu drogą pisemną (na wskazany adres e-mail).
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Przesyłka wysyłana do Sprzedającego, zawierająca reklamowane produkty musi zawierać:
  • kompletny towar będący przedmiotem sprzedaży
  • dokument zakupu lub jego kopię.
 10. Towary  wysyłane do Sprzedającego należy starannie zapakować w sposób gwarantujący ich  bezpieczne dotarcie do celu
                                                            §8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupują Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.czelej.com.pl. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „regulamin”: http://czelej.com.pl/regulamin-pm-5.html Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w momencie składania zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 
POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW  "COOKIES"
 1. W związku z udostępnianiem treści w serwisie www.magazyn-stomatologiczny.pl, stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika by zawartośc serwisu została odpowiednio wyświetlona na danym urządzeniu. Serwery mogą odczytać cookies przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach serwisu www mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownicy serwisu mają możliwość i prawo do dokonywania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc” w menu używanej przeglądarki.
 5. Informujemy, iż wiele plików "cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z portalu. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.
USUNIĘCIE KONTA 

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika  jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie za pomocą panelu konta Użytkownika, pośrednictwem formularza kontaktu lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do obsługi portalu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta.


LOGIN I HASŁO 

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu. Wpisz hasło, które nie będzie łatwe do odgadnięcia, czyli nie datę urodzin, numer PESEL lub numer telefonu.

ZARZĄDZANIE KONTEM 

Portal www.magazyn-stomatologiczny.pl daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych na Portalu usług i udostępniać o sobie informacje. 
Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania do witryny, a także sam proces autoryzacji (logowania) do systemu domyślnie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.


SSL OCHRONA TRANSMISJI 

W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

KONTAKT Z NAMI 

Użytkownicy witryny mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Działu Obsługi Klienta poprzez adres e-mail lub telefonicznie, dostępny na stronie w zakładce Kontakt.