Magazyn Stomatologiczny, 12/2018

TEMAT NUMERU –  Implantologia – procedury i przypadki

 
W numerze
•  Wstęp do implantologii stomatologicznej – podstawy procedur chirurgicznych
•  Minimalnie inwazyjna procedura wszczepienia implantu z jednoczesnym podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą – opis przypadku
•  Ankyloglosja i jej wpływ na zaburzenia narządu żucia
•  Opracowanie ubytków metodą abrazji powietrznej u pacjentów gerostomatologicznych – przypadki
kliniczne
•  SPECJALISTA RADZI: Zaburzenia zgryzu w uzębieniu mlecznym – kiedy rozpocząć leczenie ortodontyczne?

12

Piotr Kuligowski, Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek
Wstęp do implantologii stomatologicznej – podstawy procedur chirurgicznych. Część I

18
Ariel Chamarczuk, Olga Preuss, Magda Aniko-Włodarczyk, Grzegorz Trybek
Wstęp do implantologii stomatologicznej – zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej. Część II
24

Grzegorz Trybek, Jolanta Nowakowska-Socha, Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss
Minimalnie inwazyjna procedura wszczepienia implantu z jednoczesnym podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą. Opis przypadku

32

Szkolenia i kursy doskonalące

34

Marta Berezowska-Kukiełka, Janina Czuryszkiewicz-Cyrana, Elżbieta Dembowska
Ankyloglosja i jej wpływ na zaburzenia narządu żucia

40

Sofiya-Roksołana Got, Myron Uhryn, Olga Bondarczuk
Ocena porównawcza zastosowania łączników z tlenku cyrkonu i tytanu w odbudowie protetycznej na implantach

46
Rafał Rudziński, Elżbieta Dembowska, Sławomir Giza
Toksyczna nekroliza tkanek w zespole Stevensa-Johnsona jako powikłanie po przedawkowaniu metotreksatu w przebiegu RZS
50

Justyna Sokołowska, Magdalena Wilczyńska-Borawska
Opracowanie ubytków metodą abrazji powietrznej u pacjentów gerostomatologicznych – przypadki kliniczne

58
Liliana Szyszka-Sommerfeld, Agata Budzyńska, Hanna Bielawska-Victorini, Krzysztof Woźniak
Proces transmigracji kła w żuchwie na podstawie opisu przypadku 12-letniej pacjentki
64
Katarzyna Kot, Paweł Andersz, Liliana Szyszka-Sommerfeld
Naprawa wewnątrzustna uszkodzonej licówki w moście metalowo-kompozytowym z użyciem mikropiaskarki abrazyjnej
68

Bartłomiej Górski, Renata Górska
Występowanie typów recesji dziąseł u mieszkańców Warszawy w wieku 40-70 lat

76
Beata Głowacka, Joanna Toczewska, Tomasz Konopka
Stan higieny uzębienia i wybrane zachowania prozdrowotne dotyczące jamy ustnej osób w wieku od 65 do 74 lat
88
Monika Urbaniak, Rafał Wiench, Anita Bublik, Dariusz Paliga
Wpływ witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej
92
STRESZCZENIE
Katarzyna Kot
Długotrwałe utrzymanie całkowicie zwichniętych stałych zębów siecznych szczęki po opóźnionej replantacji i nieprawidłowym przechowywaniu
94

SPECJALISTA RADZI
Liliana Szyszka-Sommerfeld, Krzysztof Woźniak
Zaburzenia zgryzu w uzębieniu mlecznym – kiedy rozpocząć leczenie ortodontyczne?

97

WYDARZENIA
DENTAMED 2018

98
Grażyna Godlewska-Nosseir
Ciekawostki stomatologiczne
100
Maciej Mosiołek
Wykorzystanie najnowszych technologii obrazowania radiologicznego w diagnostyce implantologicznej – funkcje i zasady
102

STANY NAGŁE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM
Dariusz Zawadzki
Omdlenie w gabinecie stomatologicznym

106

Z MEDYCZNEJ WOKANDY
Paweł Chalecki
Nieuzasadniona ekstrakcja zębów u niepełnosprawnego pacjenta

Szanowni Państwo,
tematem miesiąca ostatniego w 2018 roku wydania „Magazynu Stomatologicznego” jest IMPLANTOLOGIA. Dział ten został przygotowany przez Pana dr. hab. Grzegorza Trybka, kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i jego zespół. Natomiast w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA zamieściliśmy m.in. prace dotyczące naprawy wewnątrzustnej uszkodzonej licówki w moście metalowo-kompozytowym z użyciem mikropiaskarki abrazyjnej oraz nekrolizy błony śluzowej jamy ustnej będącej powikłaniem przedawkowania metotreksatu. Pod koniec numeru, jak zawsze, omówienie artykułu z piśmiennictwa światowego i artykuł z cyklu STANY NAGŁE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM. Tym razem omawiamy zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku omdlenia.

 
Kończąc, jako że święta za pasem, życzę naszym Czytelnikom i Autorom publikującym na łamach „Magazynu Stomatologicznego” wspaniałych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, obfitującego w sukcesy Nowego Roku 2019.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski