Magazyn Stomatologiczny, 1/2020

TEMAT NUMERU – Rekonstrukcje stomatologiczne

W numerze
• Wykonanie kompleksowej rekonstrukcji protetycznej w przebiegu osteoarthritis lewego stawu skroniowo-żuchwowego w oparciu o diagnostykę obrazową – opis przypadku
• Rekonstrukcja estetyczna uśmiechu za pomocą koron i licówek pełnoceramicznych. Opis przypadku
• Natychmiastowa odbudowa kła szczęki po utracie przetrwałego zęba mlecznego
• Ponowne leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych z kanałami bocznymi i deltą korzeniową. Opis dwóch przypadków
• Postępowanie po odsłonięciu miazgi w zębie z niezakończonym rozwojem korzenia

Magazyn Stomatologiczny, 12/2019

TEMAT NUMERU – Powikłania w leczeniu stomatologicznym

W numerze
• Jak uniknąć powikłań związanych z nieprawidłowościami podczas pobierania wycisków
• Odbudowa zęba materiałem kompozytowym – częste błędy i powikłania kliniczne
• Most adhezyjny jako alternatywna koncepcja leczenia
• Leczenie techniką regeneracji wgłobionego zęba przyczynowego ropnia dołu nadkłowego
• Laser diodowy 980 nm w leczeniu dwóch anomalii naczyniowych. Opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 11/2019

TEMAT NUMERU – Zabiegi stomatologiczne u pacjenta szczególnej opieki

 
W numerze:
• Zespołowe leczenie zatrzymania górnego zęba siecznego przyśrodkowego spowodowanego przez ząb nadliczbowy. Opis przypadku
• Czynnościowe kształtowanie pola protetycznego po częściowej resekcji szczęki zaopatrzonej przeszczepem tkankowym. Opis przypadku
• Leczenie endodontyczne zębów przed planowanym zabiegiem usunięcia torbieli korzeniowej. Opis przypadku
• Planowanie leczenia estetycznego z zastosowaniem wax-up oraz mock-up
• Patologiczne starcie zębów – odbudowa zwarcia. Opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 10/2019

TEMAT NUMERU – Wybory w leczeniu stomatologicznym

 
W numerze:
• Kompozytowy most adhezyjny jako rozwiązanie alternatywne w przypadku braku możliwosci leczenia kompleksowego
• Adhezyjne uzupełnienia pośrednie w złamanych zębach bocznych – analiza problemu klinicznego
• Bruxoff jako alternatywa polisomnografii w diagnostyce bruksizmu
• Wpływ postawy ciała na funkcjonowanie układu stomatognatycznego – diagnostyka i terapia w praktyce lekarza dentysty
• SPECJALISTA RADZI: Jak prawidłowo dobrać lupy stomatologiczne?

Magazyn Stomatologiczny, 9/2019

TEMAT NUMERU – Nowoczesne techniki w endodoncji

W numerze:

 • Zamknięcie rozległej perforacji z użyciem bioaktywnego materiału odtwórczego Activa – opis przypadku
 • Laser diodowy o długości fali 810 nm w leczeniu endodontycznym
 • Wykorzystanie tomografii wolumetrycznej podczas ponownego leczenia kanałowego drugiego zęba przedtrzonowego szczęki
 • Diastemy i tremy – doświadczenia własne
 • Kompozytowa estetyka jednego zęba. Szczegółowa analiza krok po kroku

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2019

TEMAT NUMERU – Zabiegi implantacji

 
W numerze:
• Zabieg implantacji natychmiastowej w żuchwie przeprowadzony przy użyciu nawigacji komputerowej i szablonu chirurgicznego
• Postępowanie ortodontyczno-implantologiczne w trudnym przypadku zatrzymania kła w szczęce
• Relokacja brzegu ubytku zlokalizowanego poddziąsłowo w technice adhezyjnej – analiza problemu klinicznego
• Zintegrowane leczenie – opis przypadku leczenia zachowawczo-protetycznego młodego pacjenta z zaawansowaną próchnicą
• Bezpieczna sedacja wziewna w stomatologii dziecięcej

Magazyn Stomatologiczny, 6/2019

TEMAT NUMERU: Wyzwania stomatologii dziecięcej

W numerze
•  Znieczulenie ogólne w praktyce lekarza pedodonty
•  Problemy stomatologiczne u dzieci urodzonych przedwcześnie
•  Późna replantacja dwóch zębów – opis przypadku
•  Estetyczna rehabilitacja uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych
•  SPECJALISTA RADZI: Przepchnięcie materiału do kanału żuchwy

Magazyn Stomatologiczny, 5/2019

TEMAT NUMERU – Radiologia stomatologiczna w praktyce

W numerze

 • Zastosowanie ultrasonografii w monitorowaniu postępów leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia
 • Ograniczenia zdjęć zębowych w diagnostyce okołowierzchołkowych zmian zapalnych
 • Wiarygodność badań pantomograficznych – odcinek przedni w żuchwie
 • Ból w chirurgii stomatologicznej – patofizjologia i metody oceny poziomu dolegliwości
 • Komfort pacjenta w podeszłym wieku podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym

Magazyn Stomatologiczny, 4/2019

TEMAT NUMERU – Rozwiązywanie problemów protetycznych

W numerze
 • Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zaawansowanym patologicznym starciem zębów i głębokimi ubytkami klinowymi – charakterystyka, etiologia, opis przypadku
 • Diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych z wykorzystaniem stożkowej tomografii komputerowej i obrazowania metodą rezonansu magnetycznego
 • Uproszczona technika półpośrednia wykonania nakładów kompozytowych w gabinecie stomatologicznym
 • Tętniak rzekomy tętnicy szczękowej jako rzadkie powikłanie złamania wyrostka kłykciowego żuchwy
 • Jak i kiedy lekarz dentysta może wykorzystać w praktyce elementy terapii manualnej?

Magazyn Stomatologiczny, 3/2019

TEMAT NUMERU – Choroby ogólnoustrojowe a stomatologia

•  Planowanie i wykonywanie zabiegów chirurgii stomatologicznej u pacjentów przed przeszczepieniem narządów i po transplantacji
•  Zasady leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi – postępowanie w przypadku zabiegów operacyjnych oraz powikłań krwotocznych
•  Nowa klasyfikacja chorób przyzębia i okołowszczepowych (EuroPerio9)
•  Zastosowanie materiałów bioceramicznych w przypadku powikłanego leczenia endodontycznego
•  SPECJALISTA RADZI: Pacjent z cukrzycą w praktyce stomatologicznej