IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA OPIS PRZYPADKU LECZENIA KANAŁOWEGO

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA OPIS PRZYPADKU LECZENIA KANAŁOWEGO

„Magazyn Stomatologiczny” wraz z organizatorami konferencji I LOVE ENDO ogłaszają ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy wszystkich praktykujących lekarzy stomatologów.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie tekstu dotyczącego opisania przypadku lub przypadków leczenia kanałowego oraz przesłanie dokumentacji zdjęciowej opisanego przypadku bądź przypadków.

Przesłany opis przypadku powinien zawierać:
 • rozpoznanie (wiek pacjenta, objawy, diagnozę oraz inne informacje, jeżeli są istotne dla wyboru metody leczenia, np. choroby ogólne, choroby odogniskowe itp.),

 • procedurę leczniczą (przebieg leczenia, wykorzystane narzędzia i materiały oraz techniki wypełniania kanałów, a jeżeli leczenie odbywało się w trakcie więcej niż jednej wizyty – opis zastosowanego opatrunku tymczasowego i czasowego zamknięcia dostępu do jamy zęba),

 • uzyskany efekt,

 • zdjęcie RTG.


Obowiązkowe elementy opisu:
 • nazwisko i imię wraz z afiliacją autora i danymi do kontaktu,

 • tytuł pracy,

 • krótki wstęp,

 • opis przypadku/przypadków,

 • podsumowanie,

 • opcjonalnie – piśmiennictwo.

W celu zobrazowania przebiegu leczenia zachęcamy do przygotowania dokumentacji fotograficznej (np. zdjęcia z mikroskopu, zdjęcia śródzabiegowe) oraz wideo (filmy). Każda rycina powinna być opisana i zacytowana w odpowiednim miejscu w tekście. Podając materiał/instrument należy podać producenta. Praca powinna być przygotowana w Wordzie (nie w programie PowerPoint).

Konkurs odbywać się będzie wg harmonogramu:
 • Ogłoszenie/rozpoczęcie Konkursu: 01 lutego 2023 r.

 • Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 30 kwietnia 2023 r.

 • Ogłoszenie zwycięzców: 20 czerwca 2023 r.

 • Wręczenie nagród: 30 czerwca 2023 r. podczas Konferencji I LOVE ENDO.


Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.magazyn-stomatologiczny w zakładce Konkurs oraz na stronie ilovendo.pl. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub telefonicznie.

Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce). Laureaci Konkursu otrzymają cenne nagrody.

1 miejsce

 • Udział w autorskim 4 stopniowym cyklu szkoleń „ENDOakademia” dra Sławomira Gabrysia 4630 zł.
 • Kątnica endodontyczna Endostar Provider 6500 zł.
 • Urządzenie do wypełniania kanałów EQ-V firmy Meta Biomed 6990 zł.
 • System do mechanicznego opracowywania kanałów firmy Endostar E3 AZURE Basic, Small, Big, EP Easy Path, REvision 875 zł.
 • Biokompatybilny materiał ceramiczny do wypełniania kanałów CeraSeal firmy Meta Biomed o wartości 760 zł.
 • Zestaw wprowadzający Vittra APS- wysoce estetyczny kompozyt w technologii APS firmy FGM o wartości 990 zł.
 • Zestaw do wybielania White Class 6% firmy FGM o wartości 195 zł.
 • Dwuletnia prenumerata Magazynu Stomatologicznego o wartości 449 zł.
 • Bon podarunkowy Wydawnictwa Czelej o wartości 500 zł do zrealizowania w sklepie internetowym wydawnictwa do dnia 31.12.203.
 • Materiały stomatologiczne Chema-Elektromet o łącznej wartości 941,07 zł.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAGRÓD: 22 830,07 zł

2 miejsce

 • Bezpłatny udział w drugiej edycji konferencji I LOVE ENDO (pełny pakiet) 3299 zł.
 • Endometr Endostar Navigator 3700 zł.
 • Urządzenie do aktywacji płynów w kanale EQ-S (Gray) firmy Meta Biomed 2250 zł.
 • System do mechanicznego opracowywania kanałów firmy Endostar E3 AZURE Basic, Small, Big, EP Easy Path, REvision 875 zł.
 • Biokompatybilny materiał ceramiczny do wypełniania kanałów CeraSeal firmy Meta Biomed o wartości 760 zł.
 • Ambar Universal APS 5ml – samotrawiący, światłoutwardzalny system adhezyjny do szkliwa i zębiny oraz VITTRA APS UNIQUE 4g- uniwersalny, monochromatyczny, światłoutwardzalny kompozyt dla wszystkich odcieni zęba firmy FGM o wartości 350 zł.
 • Zestaw do wybielania Whiteness Perfect 16% firmy FGM o wartości 175 zł.
 • Roczna prenumerata Magazynu Stomatologicznego o wartości 289 zł.
 • Bon podarunkowy Wydawnictwa Czelej o wartości 500 zł do zrealizowania w sklepie internetowym wydawnictwa do dnia 31.12.2023r.
 • Materiały stomatologiczne Chema – Elektromet o łącznej wartości 599,35 zł.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAGRÓD:  12 797,35 zł.

3 miejsce

 • Bon o wartości 1300 zł na wybrane szkolenie z oferty szkoleń Poldent.
 • System do mechanicznego opracowywania kanałów Endostar E3 AZURE Basic, Small, Big, EP Easy Path, REvision 875 zł.
 • Biokompatybilny materiał ceramiczny do wypełniania kanałów CeraSeal firmy Meta Biomed o wartości 760 zł.
 • VITTRA APS UNIQUE 4g- uniwersalny, monochromatyczny, światłoutwardzalny kompozyt dla wszystkich odcieni zęba firmy FGM o wartości 160 zł.
 • Zestaw do wybielania Whiteness Perfect 16% Mini Kit firmy FGM o wartości 145 zł.
 • Roczna prenumerata Magazynu Stomatologicznego o wartości 289 zł.
 • Bon podarunkowy Wydawnictwa Czelej o wartości 500 zł do zrealizowania w sklepie internetowym wydawnictwa do dnia 31.12.2023 r.
 • Materiały stomatologiczne Chema-Elektromet o łącznej wartości 480,12 zł.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAGRÓD: 4 509,12 zł.Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej – na adres mailowy olga.dabska@czelej.com.pl z dopiskiem „Konkurs – opis przypadku leczenia kanałowego”.


REGULAMIN KONKURSU REGULAMIN KONKURSU dostępny jest również w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ilovendo.pl. Tam znajdują sie szczegóły dotyczące przygotowania pracy konkursowej i organizacji całego wydarzenia.


Sponsorami nagród w ogólnopolskim konkursie na opis przypadku leczenia kanałowego są:

endostarbiomedpoldent

ms logochemafgmwc logo