O nas

„Magazyn Stomatologiczny” jest najdłużej (od 1991 r.) działającym na polskim rynku pismem naukowo-zawodowym dla stomatologów. Miesięcznik szczyci się najwyższym w branży nakładem (9500 egz.) i dużą poczytnością. Wysoki poziom pisma gwarantuje recenzowanie prac przez grono znakomitych specjalistów, recenzentów zewnętrznych i członków Rady Naukowej.

„Magazyn Stomatologiczny” ukazuje się w wersji drukowanej, która jest wersją pierwotną (11 numerów w roku, w tym jeden łączony 7-8). Wszystkie artykuły recenzowane są także dostępne (od nr 12/2007) w wersji online. 

„Magazyn Stomatologiczny” to czasopismo indeksowane w bazie Index Copernicus, a także w najstarszej polskiej bibliograficznej bazie danych - Polskiej Bibliografii Lekarskiej. 


Miesięcznik sprawuje patronat medialny nad najważniejszymi imprezami stomatologicznymi w Polsce oraz seminariami i sympozjami środowiskowymi.

Redakcja stworzyła centrum informacji szkoleniowej, zamieszczając zawiadomienia o konferencjach naukowych, kursach doskonalących i warsztatach praktycznych organizowanych przez uczelnie medyczne, PTS, SPLD, lekarzy praktyków i firmy branżowe.

Pragnąc ułatwić lekarzom stomatologom – prenumeratorom MS – dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, wprowadziła od numeru 6/2006 program edukacyjny umożliwiający uzyskanie 100 punktów edukacyjnych.