Magazyn Stomatologiczny, 12/2021

TEMAT NUMERU: Pacjent o specjalnych potrzebach

 
W numerze:
 • Zespół zgryzu fantomowego (...)
 • Praca z pacjentem niepełnosprawnym ruchowo w gabinecie stomatologicznym (...)
 • CYKL. Horyzontalne złamanie korzenia zęba siecznego przyśrodkowego w dwóch aktach (...)
 • REPORTA…Ż KLINICZNY. Materiały kompozytowe o zmiennej konsystencji (...)
 • REPORTA…Ż KLINICZNY. Metamorfoza kostna (...)
 • REPORTAŻ… KLINICZNY. Bezpośrednie i pośrednie rekonstrukcje zębów (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Zmiany w jamie ustnej u pacjentów w przebiegu COVID-19

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 11/2021

TEMAT NUMERU: Nowoczesne rozwiązania w stomatologii

 
W numerze:
 • Pokrycie mnogich recesji dziąsłowych całego łuku zębowego na jednej wizycie zmodyfikowaną techniką tunelową (...)
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Leczenie zęba siecznego z obliteracją kanału i resorpcją wewnętrzną z zastosowaniem nawigacji endodontycznej
 • CYKL. Wstęp do procesu planowania leczenia (...)
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Odbudowa zęba przedniego (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Jak osiągnąć najlepsze parametry adhezji (...)
 • Jakie lęki rozwojowe dziecka powyżej 5. roku życia utrudniają pracę w gabinecie stomatologicznym?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 10/2021

TEMAT NUMERU: Endodoncja czy implantologia? Wybory

W numerze:
 • Endodoncja czy implantologia?
 • Utrata zęba siecznego przyśrodkowego w szczęce. Leczenie z użyciem implantu (...)
 • Odbudowa złamanych zębów (...)
 • REPORTAŻ‚ KLINICZNY. Złożona odbudowa kompozytowa
 • SPECJALISTA RADZI. Zmiany w jamie ustnej jako efekt działania leków (...)
 • Jakie lęki rozwojowe dziecka do 4. roku życia utrudniają pracę w gabinecie stomatologicznym?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 9/2021

TEMAT NUMERU: Funkcjonalne i estetyczne rekonstrukcje w stomatologii

W numerze:

 • Pionowe złamanie korzenia drugiego zęba przedtrzonowego szczęki – wieloetapowe postępowanie (...)
 • Veneerlay – estetyczna i funkcjonalna technika rekonstrukcji (...)
 • REPORTAŻ  KLINICZNY. Różne metody leczenia ubytków próchnicowych (...)
 • Fotografia stomatologiczna (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Metody mechanoterapii poddziąsłowej w leczeniu chorób przyzębia
 • Jak powrócić do pracy i codziennych obowiązków po urlopie?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2021

TEMAT NUMERU: Choroby błon śluzowych jamy ustnej

W numerze:

 • Zapalenie stawów skroniowo‑żuchwowych w przebiegu boreliozy – aspekt stomatologiczny
 • Kandydoza jamy ustnej – jak ją rozpoznać i prawidłowo leczyć?
 • Pemfigoid błon śluzowych – trudności diagnostyczno‑lecznicze (…)
 • Potencjał naprawczy tkanek okołowierzchołkowych zębów (…)
 • Powikłania leczenia endodontycznego (…)
 • Usuwanie licówek pełnoceramicznych w odcinku przednim (…)
 • SPECJALISTA RADZI. Znoszenie nadwrażliwości zębów (…)

Magazyn Stomatologiczny, 6/2021

TEMAT NUMERU: Stomatologia małoinwazyjna

 
W numerze:
 • Wewnątrzustna naprawa istniejących rekonstrukcji materiałem kompozytowym
 • Bądź ninją endodoncji – czyli kilka słów o nowoczesnych dostępach endodontycznych
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Leczenie endodontyczne zęba z niezakończonym rozwojem korzenia
 • Leczenie implantologiczne u pacjentów z osteoporozą (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Przyczyny niepowodzenia pierwotnego leczenia endodontycznego zębów
 • Dlaczego warto coś dodać od siebie? Zalety wartości dodanej w leczeniu stomatologicznym

Magazyn Stomatologiczny, 5/2021

TEMAT NUMERU: Lasery w praktyce lekarza dentysty

 
 
W numerze:
 • ARTYKUŁ Z FILMEM. Opis przypadku leczenia kanałowego zęba 37 z przewlekłym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych przy użyciu laserów (...)
 • Leczenie postaci zanikowo-nadżerkowej liszaja płaskiego jamy ustnej z użyciem lasera
 • Leczenie torbieli korzeniowej szczęki (...)
 • Aerozole i rozpryski w stomatologii rekonstrukcyjnej – metody ich skutecznej eliminacji (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Oparzenie skóry twarzy podchlorynem sodu (...)
 • Dlaczego dentysta powinien dostosować słownictwo do małego pacjenta?

Magazyn Stomatologiczny, 4/2021

TEMAT NUMERU: Rekonstrukcje w stomatologii estetycznej

W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Bezpośrednia biomimetyczna odbudowa kompozytem zębów siecznych po urazie
 • Uzupełnienie wrodzonego braku zawiązków stałych zębów siecznych bocznych w szczęce z użyciem implantów śródkostnych obciążonych pojedynczą koroną u pacjenta z oligodoncją. Dziewięcioletnie obserwacje. Opis przypadku.
 • Ankyloglosja. Fakty i mity na temat wędzidełka języka w świetle aktualnej wiedzy. Część I
 • Kolor czy barwnik – dopasowanie koloru wypełnienia i tkanek zęba w stomatologii zachowawczej
 • SPECJALISTA RADZI. Leczenie otwarte i antybiotykoterapia po przepchnięciu podchlorynu sodu poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba
 • Pandemia Covid‑19 a zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia

Magazyn Stomatologiczny, 3/2021

TEMAT NUMERU: Problemy i rozwiązania w stomatologii dziecięcej

W numerze:
 • Zastosowanie lasera diodowego u dzieci
 • Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi młodocianej pacjentki chorej na cukrzyce typu 1
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Bezpośrednie przykrycie miazgi w przebiegu próchnicowego obnażenia
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Opis przypadku ponownego leczenia kanałowego zęba 47 z przewlekłym zaostrzonym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych przy użyciu laserów Er:YAG i Nd:YAG ze zdjęciem korony protetycznej, usunięciem wkładu koronowo‑korzeniowego i ponowną rekonstrukcją protetyczną – dwuletnia obserwacja przypadku
 • SPECJALISTA RADZI. Odbudowa powierzchni żujacej zębów bocznych metodą stempla okluzyjnego
 • Dlaczego w gabinecie powinniśmy stawiać granice małemu pacjentowi i jego rodzicom?

Magazyn Stomatologiczny, 2/2021

TEMAT NUMERU: Techniki chirurgiczne w stomatologii

W numerze:
 
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Dwuetapowa korekta tkanek miękkich wspomagająca leczenie ortodontyczne wprowadzające do łuku zatrzymany ząb sieczny przyśrodkowy
 • REPORTAŻ KLINICZNY. SARPE jako technika chirurgiczna ekspansji szczęki u pacjentów dojrzałych szkieletowo
 • Akrylowe ciało obce w wardze górnej
 • EDUKACJA. Wady wrodzone błony śluzowej jamy ustnej
 • Biomimetyczna koncepcja leczenia zębów urazowych w obrębie przedniego odcinka łuku zębowego
 • SPECJALISTA RADZI. Planowanie łuku zębowego na podstawie szerokości zęba siecznego przyśrodkowego szczęki
 • Jak zadbać o swoje samopoczucie w czasie pandemii?