Magazyn Stomatologiczny, 10/2022

TEMAT NUMERU: Strategie postępowania w chirurgii stomatologicznej

 
W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą
 • REPORTAŻ KLINICZNY Technika pierścieni kostnych
 • REPORTAŻ KLINICZNY Nadwrażliwość pozabiegowa po wykonaniu wypełnienia kompozytowego
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Aparat fotografi czny w stomatologii. Jaki wybrać?
 • SPECJALISTA RADZI Osteoporoza a choroby przyzębia

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 9/2022

TEMAT NUMERU: Lasery w praktyce lekarza dentysty

 
W numerze:
 • ARTYKUŁ Z FILMEM Leczenie zęba siecznego szczęki z resorpcją przyszyjkową
 • ARTYKUŁ Z CYKLU Powtórne leczenie endodontyczno-rekonstrukcyjne
 • REPORTAŻ KLINICZNY Odbudowa mikrodontycznych zębów siecznych bocznych szczęki z wykorzystaniem licówek
 • SPECJALISTA RADZI Badanie rezonansem magnetycznym głowy i szyi w trakcie leczenia ortodontycznego
 • CYFRYZACJA Przyszłość cyfrowej stomatologii

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2022

TEMAT NUMERU: Alternatywne rozwiązania w stomatologii

 
W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Korona tymczasowa jako rozwiązanie długoczasowe
 • Ultrakrótkie implanty jako skuteczna alternatywa w sytuacji niepowodzenia (...)
 • Bezpośrednia odbudowa kilku zębów z użyciem materiału kompozytowego (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Przyczyny i metody leczenia czarnych trójkątów w przestrzeniach międzyzębowych
 • PSYCHOLOG. Najczęstsze błędy popełniane przez dentystę przy pierwszym kontakcie z pacjentem

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 6/2022

TEMAT NUMERU: Technologie cyfrowe w gabinecie stomatologicznym

 
W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Cyfrowa metoda naprawy uzupełnień protetycznych (...)
 • CYKL. Część 3. Wpływ rekonstrukcji docelowych na wynik (...)
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Leczenie odtwórcze próchnicy na powierzchni stycznej (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Język czarny włochaty
 • CYFRYZACJA. Jak mądrze inwestować w hardware dla gabinetu?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 5/2022

TEMAT NUMERU: Leczenie zmian błony śluzowej jamy ustnej

 
W numerze:
 • Zastosowanie wielofalowego lasera diodowego do usunięcia tłuszczaka (...)
 • CYKL. Część 2. Zamykanie i zabezpieczanie dostępu endodontycznego (...)
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Bezpośrednie, złożone wzmocnienie zębiny okołoszyjkowej zęba (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Materiały bioceramiczne używane do zamknięcia szerokiego otworu wierzchołkowego
 • CYFRYZACJA. Cyfrowa komunikacja w gabinecie stomatologicznym, czemu służy?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 4/2022

TEMAT NUMERU: Estetyczne i funkcjonalne rekonstrukcje tymczasowe

 
W numerze:
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Tymczasowa odbudowa bocznego zęba siecznego (...)
 • CYKL. Część I. Rekonstrukcje tymczasowe
 • REPORTAŻ KLINICZNY. Nakład bezpośredni – kompozytowa odbudowa bezpośrednia (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Przebarwienie korony zęba w następstwie obliteracji (…)
 • CYFRYZACJA. Do czego służą programy CAD/CAM?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 3/2022

TEMAT NUMERU: Protetyczne możliwości w stomatologii

 
W numerze:
 • Odroczone zaopatrzenie protetyczne zęba po zwichnięciu całkowitym (...)
 • CYKL. Protetyczne możliwości rekonstrukcyjne u pacjentów bezzębnych
 • REPORTAŻ‚ KLINICZNY. Estetyczna przebudowa uzębienia u pacjenta z bruksizmem (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Cementowanie adhezyjne wkładów i nakładów
 • CYFRYZACJA. Rozwój kompetencji stomatologii cyfrowej. Jak zacząć (...)?

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 2/2022

TEMAT NUMERU: Zarządzanie tkankami miękkimi w stomatologii

 
W numerze:
 • REPORTAŻ  KLINICZNY. Implantacja natychmiastowa kluczem do zachowania (...)
 • Przebudowa fenotypu dziąsła zębodołowego (...)
 • REPORTAŻ  KLINICZNY. Wypełnienia w odcinku bocznym z materiału kompozytowego (...) 
 • CYKL. Czynniki wpływające na leczenie protetyczne u pacjentów (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Preparaty do higieny jamy ustnej dla pacjentów z chorobami przyzębia

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 1/2022

TEMAT NUMERU: Różne oblicza chirurgii stomatologicznej

 
W numerze:
 • Rak nabłonkowo-mioepitelialny (...)
 • Leczenie rozległej zakażonej torbieli szczęki
 • CYKL. Resorpcja wewnętrzna zęba siecznego przyśrodkowego w dwóch odsłonach (...)
 • Leczenie periimplantitis przy użyciu lasera (...)
 • Wypełnienie w odcinku bocznym (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Powikłane złamanie korony zęba z niezakończonym rozwojem

Cena: 48.00 PLN

Magazyn Stomatologiczny, 12/2021

TEMAT NUMERU: Pacjent o specjalnych potrzebach

 
W numerze:
 • Zespół zgryzu fantomowego (...)
 • Praca z pacjentem niepełnosprawnym ruchowo w gabinecie stomatologicznym (...)
 • CYKL. Horyzontalne złamanie korzenia zęba siecznego przyśrodkowego w dwóch aktach (...)
 • REPORTA…Ż KLINICZNY. Materiały kompozytowe o zmiennej konsystencji (...)
 • REPORTA…Ż KLINICZNY. Metamorfoza kostna (...)
 • REPORTAŻ… KLINICZNY. Bezpośrednie i pośrednie rekonstrukcje zębów (...)
 • SPECJALISTA RADZI. Zmiany w jamie ustnej u pacjentów w przebiegu COVID-19

Cena: 48.00 PLN