Magazyn Stomatologiczny, 2/2018

TEMAT NUMERU: Leczenie stomatologiczne a choroby ogólne

W numerze:

 • Holistyczne podejście do pacjenta umożliwiające pełną rehabilitację narządu żucia
 • Wpływ leczenia zapalenia przyzębia w przebiegu choroby Parkinsona na zmniejszenie liczby upadków
 • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Naprawa złamanego kąta siecznego w zębie 11
 • Hipomineralizacja trzonowcowo‑siekaczowa (MIH) – występowanie, obraz kliniczny i konsekwencje terapeutyczne
 • Nadwrażliwość na leki znieczulenia miejscowego w praktyce lekarza stomatologa

Magazyn Stomatologiczny, 1/2018

TEMAT NUMERU – Leczenie endodontyczne

W numerze:
•  Leczenie endodontyczno-chirurgiczne torbieli korzeniowej szczęki –  opis przypadku
•  Postać mnoga zębów nadliczbowych
•  Nawigacja implantologiczna – zalety i wady
•  Elektroniczna Dokumentacja Medyczna nadchodzi
•  Waporyzacja zmian o typie leukoplakii z użyciem lasera diodowego 980 nm

Magazyn Stomatologiczny, 12/2017

TEMAT NUMERU: Nowoczesne leczenie – metody i techniki

W numerze:

 • Rola lekarza dentysty w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS) ARTYKUŁ Z FILMEM
 • Leczenie ortodontyczne pacjentów z OSAS. Opis przypadków
 • Leczenie protetyczne pacjentki z wadą ortodontyczną – opis przypadku
 • Profilaktyka przeciążeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa w praktyce stomatologa

Magazyn Stomatologiczny, 11/2017

TEMAT NUMERU:
Leczenie implantologiczne – planowanie, chirurgia, protetyka


W numerze:

 • Rozległe konstrukcje stałe oparte na implantach – na podstawie przypadków klinicznych
 • Uzupełnienia oparte na implantach w odcinku przednim – priorytety estetyczne
 • Odbudowa jamy kostnej granulatem allogennym w leczeniu przedimplantacyjnym. FOTOREPORTAŻ KLINICZNY
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna – w chmurze czy lokalnie?

Magazyn Stomatologiczny, 10/2017

TEMAT NUMERU – Leczenie chirurgiczne

 • Leczenie chirurgiczno-periodontologiczne zatrzymanego drugiego zęba przedtrzonowego w żuchwie – funkcjonalność a estetyka
 • Odbudowa estetyczna powierzchni żującej metodą stempla okluzyjnego
 • Augmentacja dziąsła i leczenie mnogich recesji w żuchwie z zastosowaniem hodowli pierwotnej fibroblastów – opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 9/2017

TEMAT NUMERU – Pacjent periodontologiczny – problemy i rozwiązania

 • Endokorona wykonana metodą jednowizytową – opis przypadku ARTYKUŁ Z FILMEM
 • Egzostoza w linii szwu podniebiennego – opis przypadku
 • Środki znieczulenia miejscowego. Najważniejsze leki w stomatologii
 • Diagnostyka CBCT w transmigracji kła dolnego. Opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2017

TEMAT NUMERU – Powikłania leczenia i urazy zębów

 • Powikłania jatrogenne w chirurgii jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa i opis dwóch przypadków
 • Zmiany w układzie stomatognatycznym w przebiegu zespołu Parry’ego-Romberga – opis przypadku
 • Planowanie leczenia z uwzględnieniem poprawy estetyki zębów w odcinku przednim u osób starszych

           

Magazyn Stomatologiczny, 6/2017

Temat numeru: Nowoczesne leczenie endodontyczne

W numerze:

 • Różne metody postępowania podczas leczenia rozległych zmian okołowierzchołkowych – opis przypadków
 • Rewitalizacja miazgi z użyciem preparatu o dużej biozgodności. Opis przypadku
 • Pacjent przyjmujący leki z grupy bisfosfonianów w codziennej praktyce stomatologicznej. Część I

Magazyn Stomatologiczny, 5/2017

Temat numeru: Z radiologią za pan brat

W numerze:

 • Zespół cichej zatoki jako powikłanie po ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego – opis przypadku
 • Znaczenie tomografii wolumetrycznej (CBCT)  w planowaniu leczenia ortodontycznego i diagnostyce
 • Diagnostyka obrazowa zatok szczękowych dla lekarzy dentystów

Magazyn Stomatologiczny, 4/2017

Temat numeru: Przygotowanie do leczenia stomatologicznego

W numerze:

 • Odbudowa ubytku kości części zębodołowej żuchwy bloczkiem kostnym allogennym
 • Zasady bezpiecznej pracy laserami stomatologicznymi
 • Druk 3D w chirurgii stomatologicznej