Magazyn Stomatologiczny, 4/2017

Temat numeru: Przygotowanie do leczenia stomatologicznego

W numerze:

 • Odbudowa ubytku kości części zębodołowej żuchwy bloczkiem kostnym allogennym
 • Zasady bezpiecznej pracy laserami stomatologicznymi
 • Druk 3D w chirurgii stomatologicznej

Magazyn Stomatologiczny, 3/2017

Temat numeru: Stomatologia odtwórcza

W numerze:
 • Tomografia stożkowa w diagnostyce wczesnej resorpcji zewnętrznej. ARTYKUŁ Z FILMEM
 • Stomatologia biofunkcjonalna – koncepcja EFP
 • Porównanie metod wprowadzania danych w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych

Magazyn Stomatologiczny, 2/2017

Temat numeru: O recesjach dziąsła
 
W numerze:

 • Interdyscyplinarne leczenie mnogich recesji dziąsłowych. Opis przypadku
 • Postępowanie diagnostyczne i lecznicze u pacjentów z dilaceracją zęba 
 • Zastosowanie laserów w leczeniu endodontycznym. Przegląd piśmiennictwa

Magazyn Stomatologiczny, 1/2017

Temat numeru: Stomatologia dziecięca

W numerze:

 • Diagnostyka przerostu dziąseł u małoletniego pacjenta z zastosowaniem  biometrii ultradźwiękowej – opis przypadku
 • Protokół leczenia niechirurgicznego periimplantitis laserami diodowymi
 • Protetyczna poprawa estetyki wady zgryzu – opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 12/2016

TEMAT NUMERU: Błędy, powikłania i niepowodzenia w leczeniu stomatologicznym

W numerze:

 • Replantacja zębów – błędy i niepowodzenia na podstawie opisu przypadków
 • Rozwiązanie problemu złamania poddziąsłowego korony zęba przedtrzonowego – opis przypadków
 • Reinkluzja – etiologia, diagnostyka, ocena kliniczna i radiologiczna, postępowanie kliniczne

Magazyn Stomatologiczny, 11/2016

TEMAT MIESIĄCA: Leczenie chirurgiczne
 
W numerze:

 • Rekonstrukcja ubytków tkanek jamy ustnej płatem skórno-mięśniowym z mięśnia piersiowego większego po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej
 • Ocena stanu zdrowia jamy ustnej pacjentów z zespołem Downa
 • Leczenie endodontyczne drugiego zęba przedtrzonowego żuchwy z czterema kanałami korzeniowymi

Magazyn Stomatologiczny, 10/2016

TEMAT MIESIĄCA: Stomatologia odtwórcza – materiały, techniki, rozwiązania

W numerze:

 • Leczenie bezzębia szczęki i żuchwy protezami typu overdenture opartymi na implantach – opis przypadków
 • Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w codziennej praktyce lekarza stomatologa –  opis przypadków
 • Rekonstrukcja ubytku wargi dolnej po ugryzieniu przez lisa

Magazyn Stomatologiczny, 9/2016

Temat miesiąca: Pacjent periodontologiczny – diagnostyka i leczenie

W numerze:
 • Wykorzystanie tomografii stożkowej (CBCT) w diagnostyce i leczeniu schorzeń przyzębia brzeżnego i okołowierzchołkowego – opis przypadku
 • Niechirurgiczne, wspomagane laserami leczenie zapaleń przyzębia
 • Leczenie ortodontyczno-implantoprotetyczne w hipodoncji zębów siecznych górnych bocznych
 • Leczenie endodontyczne pierwszego zęba trzonowego szczęki z siedmioma kanałami korzeniowymi – opis przypadku

 
 

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2016

Temat miesiąca: Diagnostyka i terapia fizykalna w stomatologii
           
W numerze:

 • Doświadczenia własne w stosowaniu bogatej w płytki i leukocyty fibryny w regeneracji ubytków tkanek miękkich i kości
 • Jak przedłużyć życie wypełnień kompozytowych?
 • Pourazowa odbudowa zęba siecznego przyśrodkowego szczęki z wykorzystaniem odłamanego zrębu –  opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 6/2016

Temat miesiąca:
Oblicza współczesnej endodoncji

W numerze: 

 • Ponowne leczenie endodontyczne pierwszego zęba przedtrzonowego w szczęce ze złamanymi narzędziami w kanałach korzeniowych
 • Korony zespolone na implantach w przypadku niekorzystnych warunków kostnych w odcinku bocznym żuchwy
 • Jatrogenne zapalenie zatok szczękowych – opis przypadku