Magazyn Stomatologiczny, 4/2016

TEMAT MIESIĄCA: Leczenie wielospecjalistyczne

W numerze:

 • Chirurgiczne leczenie idiopatycznej zewnętrznej resorpcji przyszyjkowej 
 • Wczesne i późne następstwa radioterapii tkanek głowy i szyi w jamie ustnej
 • Leczenie protetyczne pacjenta z przodożuchwiem

Magazyn Stomatologiczny, 3/2016

TEMAT MIESIĄCA: Odbudowy bezpieczne, funkcjonalne i estetyczne
 
W numerze:

 • Pourazowa adhezyjna repozycja koron zębów
 • Odbudowa zębów trzonowych dolnych wkładami kompozytowymi typu inlay
 • Metoda Alt-Ramec w leczeniu wad klasy III
 • Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym

Magazyn Stomatologiczny, 2/2016

TEMAT MIESIĄCA: Urazy zębów u dzieci - planowanie i leczenie wielospecjalistyczne

W numerze:

 • Uzupełnienie rozległego braku zębów szczęki
 • Trudne sytuacje w endodoncji. Odbudowa znacznie zniszczonego zęba leczonego endodontycznie
 • Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o błędy medyczne w stomatologii

Magazyn Stomatologiczny, 1/2016

TEMAT MIESIĄCA: Stomatologia – aspekty praktyczne

W numerze:

 • Ząb ektopowy w jamie nosowej  – opis przypadku
 • Analiza zębowo-twarzowa z zastosowaniem deprogramatora Koisa
 • Pacjentka z zatrzymanym atypowym zębem 21                 
 • Metronidazol  w stomatologii

Magazyn Stomatologiczny, 12/2015

Temat miesiąca: Nowoczesne leczenie protetyczne

W numerze:

 • Kompleksowe leczenie implantologiczno-protetyczno-estetyczne
 • Zagęszczające zapalenie kości. Opis przypadku
 • Wczesne leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatów miofunkcjonalnych  
 • Wyspa kostna zbita (DBI) – współczesna diagnostyka i protokół postępowania na przykładzie przypadku klinicznego

Magazyn Stomatologiczny, 11/2015

Temat miesiąca: Dziecko w gabinecie stomatologicznym

W numerze:

 • Antybiotykoterapia w praktyce stomatologa dziecięcego
 • Metody farmakologiczne i niefarmakologiczne leczenia bólu w chirurgii stomatologicznej
 • Porównanie opracowania sztucznych kanałów w kształcie litery L trzema systemami maszynowymi
 • Drukarki 3D – możliwości zastosowania w praktyce stomatologicznej

Magazyn Stomatologiczny, 10/2015

TEMAT MIESIĄCA: Urazy zębów

W numerze:

 • Rekonstrukcja tkanek zębów przednich po urazie z wykorzystaniem licówek ceramicznych szansą na poprawę estetyki 
 • Planowanie leczenia i leczenie przedprotetyczne pacjenta z patologicznym starciem zębów – opis przypadku
 • Odsłonięcie powierzchni korzenia zęba za pomocą polskiego, wielofalowego lasera diodowego SMARTm
 • Kształt opracowanych kanałów korzeniowych w obrazowaniu mikrotomografii

Magazyn Stomatologiczny, 9/2015

Temat miesiąca: Estetyka uśmiechu i twarzy

W numerze:

 • Rzadki przypadek występowania mnogich zębów zatrzonowych
 • Farmakologia i rodzaje znieczuleń w nowoczesnej stomatologii wstępem do bezbolesnego zabiegu
 • Zapalenie kątowe warg (cheilitis angularis) – opis przypadku
 • Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego u lekarzy dentystów

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2015

Temat miesiąca: Trudne sytuacje w endodoncji

W numerze:

 • Ostre martwiczo-wrzodziejące zapalenie dziąseł – postępowanie diagnostyczno-lecznicze
 • Skuteczność artroskopii w leczeniu schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego
 • Licówki porcelanowe wykonywane w systemie IPS e.max Press
 • Materiały termoplastyczne w protetyce stomatologicznej

Magazyn Stomatologiczny, 6/2015

Temat miesiąca: Leczenie ortodontyczne

W numerze:

 • Leczenie chirurgiczno-ortodontyczne zatrzymanych kłów
 • Adhezyjna technika odbudowy złamanego zęba z wykorzystaniem fragmentu własnej korony
 • Wydolność żucia a uzupełnienia protetyczne
 • Torbiel nabłonkowa kości żuchwy –  opis przypadku
 • Kierunki przyszłego rozwoju implantologii stomatologicznej