Magazyn Stomatologiczny, 6/2015

Temat miesiąca: Leczenie ortodontyczne

W numerze:

 • Leczenie chirurgiczno-ortodontyczne zatrzymanych kłów
 • Adhezyjna technika odbudowy złamanego zęba z wykorzystaniem fragmentu własnej korony
 • Wydolność żucia a uzupełnienia protetyczne
 • Torbiel nabłonkowa kości żuchwy –  opis przypadku
 • Kierunki przyszłego rozwoju implantologii stomatologicznej

Magazyn Stomatologiczny, 5/2015

Temat miesiąca: Z rentgenem wśród kanałów korzeniowych (i nie tylko)

W numerze:                
 • Mały atlas radiologiczny  – anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych i zdjęć pantomograficznych
 • Wartość diagnostyczna CBCT w planowaniu koronektomii – aspekt chirurgiczny i psychologiczno-etyczny
 • Radiologiczne monitorowanie leczenia endodontycznego  –  obserwacje własne
 • Implantologia wspomagana komputerowo

Magazyn Stomatologiczny, 4/2015

Temat miesiąca: Trudności w leczeniu stomatologicznym

W numerze:                
 • Patologiczna migracja zębów w przebiegu chorób przyzębia – diagnostyka i leczenie w materiale własnym
 • Martwakowe zapalenie części zębodołowej żuchwy spowodowane mortalną dewitalizacją miazgi zębów – opis przypadku
 • Wybrane klasyfikacje szyn zwarciowych w ujęciu klinicznym
 • Zapalenie tkanek okołowszczepowych (periimplantitis)

Magazyn Stomatologiczny, 3/2015

Temat miesiąca: Nowoczesne leczenie stomatologiczne

W numerze:                

 • Odbudowy kompozytowe jako alternatywa leczenia ortodontycznego
 • Współpraca lekarza chirurga i  ortodonty w zespołowym  leczeniu pacjentów z nieprawidłowościami szkieletowymi klasy II 
 • Strefa biologiczna wokół wszczepów zębowych
 • Bezpieczny gabinet  stomatologiczny. Część I. Dezynfekcja 

Magazyn Stomatologiczny, 2/2015

Temat miesiąca: Leczenie protetyczne - problemy i wyzwania

W numerze:
 • O potrzebie leczenia trzasków w stawach skroniowo-żuchwowych
 • Laser diodowy w plastyce wędzidełek warg i policzków 
 • Mikroimplanty ortodontyczne jako alternatywa dla zwiększających zakotwiczenie aparatów zewnątrzustnych 
 • Piaskowanie zębów – metody i skuteczność zabiegu
 • Metody zapobiegania zanikowi wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zębów

Magazyn Stomatologiczny, 1/2015

Temat miesiąca: Leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży

W numerze:

 • Metody zmniejszenia odczucia  lęku i bólu u dzieci podczas leczenia stomatologicznego
 • Torbiel zawiązkowa – opis przypadków i proponowane postępowanie lecznicze
 • Zastosowanie tomografii wolumetrycznej (CBCT) w diagnostyce infrapozycji głębokiej  
 • Obciążenie natychmiastowe wszczepów zębowych 

Magazyn Stomatologiczny, 12/2014

Temat miesiąca: Zabiegi estetyczne

 
W numerze:
 • Zabieg frenulektomii – część leczenia periodontologiczno-ortodontycznego diastemy prawdziwej - ARTYKUŁ Z FILMEM
 • Mechanika i adhezja – ewolucja rozwiązań
 • Zespołowe leczenie ortodontyczno-protetyczne
 • Leczenie implantologiczne w odcinkach bocznych szczęki

Magazyn Stomatologiczny, 11/2014

Temat miesiąca: Pacjent w gabinecie stomatologicznym

W numerze: 
 • Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów u 14-letniej dziewczynki
 • Leczenie torbieli zawiązkowej – opis przypadku
 • Metody wykonania koron na wszczepach w systemie cyfrowym CAD/CAM – opis przypadków
 • Szynowanie zębów – opis przypadku retencji postortodontycznej z wykorzystaniem włókna polietylenowego

Magazyn Stomatologiczny, 10/2014

Temat miesiąca: Endodoncja praktyczna

W numerze: 
 • Rekonstrukcja korony leczonego endodontycznie zęba złamanego wykonana z porcelany połączonej adhezyjnie ze szkliwem i zębiną
 • Miniwszczepy i ich zastosowanie – opis przypadków
 • Złuszczające zapalenie dziąseł – przegląd piśmiennictwa
 • Fizjoterapia lekarzy dentystów – „łokieć tenisisty”

Magazyn Stomatologiczny, 9/2014

Temat miesiąca:

Diagnostyka funkcjonalna narządu żucia - wybrane koncepcje

W numerze:
 • Czujność onkologiczna lekarza stomatologa we wczesnej weryfikacji raka języka
 • Odbudowa implantoprotetyczna zębów w odcinku przednim szczęki z wykorzystaniem wszczepów cyrkonowych
 • Uzupełnienia pełnoceramiczne w odcinku przednim i bocznym łuku zębowego
 • Kształt i powierzchnia wszczepów – wpływ na osteointegrację