Magazyn Stomatologiczny, 1/2015

Temat miesiąca: Leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży

W numerze:

 • Metody zmniejszenia odczucia  lęku i bólu u dzieci podczas leczenia stomatologicznego
 • Torbiel zawiązkowa – opis przypadków i proponowane postępowanie lecznicze
 • Zastosowanie tomografii wolumetrycznej (CBCT) w diagnostyce infrapozycji głębokiej  
 • Obciążenie natychmiastowe wszczepów zębowych 

Magazyn Stomatologiczny, 12/2014

Temat miesiąca: Zabiegi estetyczne

 
W numerze:
 • Zabieg frenulektomii – część leczenia periodontologiczno-ortodontycznego diastemy prawdziwej - ARTYKUŁ Z FILMEM
 • Mechanika i adhezja – ewolucja rozwiązań
 • Zespołowe leczenie ortodontyczno-protetyczne
 • Leczenie implantologiczne w odcinkach bocznych szczęki

Magazyn Stomatologiczny, 11/2014

Temat miesiąca: Pacjent w gabinecie stomatologicznym

W numerze: 
 • Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów u 14-letniej dziewczynki
 • Leczenie torbieli zawiązkowej – opis przypadku
 • Metody wykonania koron na wszczepach w systemie cyfrowym CAD/CAM – opis przypadków
 • Szynowanie zębów – opis przypadku retencji postortodontycznej z wykorzystaniem włókna polietylenowego

Magazyn Stomatologiczny, 10/2014

Temat miesiąca: Endodoncja praktyczna

W numerze: 
 • Rekonstrukcja korony leczonego endodontycznie zęba złamanego wykonana z porcelany połączonej adhezyjnie ze szkliwem i zębiną
 • Miniwszczepy i ich zastosowanie – opis przypadków
 • Złuszczające zapalenie dziąseł – przegląd piśmiennictwa
 • Fizjoterapia lekarzy dentystów – „łokieć tenisisty”

Magazyn Stomatologiczny, 9/2014

Temat miesiąca:

Diagnostyka funkcjonalna narządu żucia - wybrane koncepcje

W numerze:
 • Czujność onkologiczna lekarza stomatologa we wczesnej weryfikacji raka języka
 • Odbudowa implantoprotetyczna zębów w odcinku przednim szczęki z wykorzystaniem wszczepów cyrkonowych
 • Uzupełnienia pełnoceramiczne w odcinku przednim i bocznym łuku zębowego
 • Kształt i powierzchnia wszczepów – wpływ na osteointegrację

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2014

Temat miesiąca: Chirurgia praktyczna

W numerze:

 • Aspekt stomatologiczny w zespole Lescha-Nyhana - opis przypadku
 • Biologiczne podstawy osteointegracji
 • Torbiel samotna kości żuchwy - opis przypadku
 • Estetyczne wypełnienia kompozytowe - technika uproszczona
 • Zastosowanie terapii manualnej oraz autoterapii u pacjentów z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia
 
 

Magazyn Stomatologiczny, 6/2014

Temat miesiąca: Leczenie ortodontyczne

W numerze:

 • Metoda pośredniego klejenia zamków ortodontycznych
 • Minimalnie inwazyjna poprawa estetyki zębów siecznych szczęki za pomocą materiału złożonego
 • Pierwotne leczenie endodontyczne zębów z rozległymi zmianami okołowierzchołkowymi
 • Biomateriały stosowane w implantologii 
 

Magazyn Stomatologiczny, 5/2014

W numerze:

 • Temat miesiąca: "Prześwietlanie" stomatologii
 • Aktualności: Doskonalenie jakości techniki wykonywania zdjęć teleradiograficznych czaszki w projekcji PA
 • Stomatologia praktyczna: Radix entomolaris i radix paramolaris – diagnostyka obrazowa
 • Vademecum stomatologa: Możliwości wdrożenia leczenia fizjoterapeutycznego w gabinecie stomatologicznym. Część I
            

Magazyn Stomatologiczny, 4/2014

W numerze:

 • Temat miesiąca: Włókna szklane w stomatologii
 • Aktualności: Szkło-jonomery – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość dentystyki odtwórczej. Część I
 • Stomatologia praktyczna: Ocena pantomograficzna położenia wyrostka rylcowatego
 • Vademecum stomatologa: Powiększone węzły chłonne głowy i szyi w aspekcie podstawowej opieki stomatologicznej
                                               

Magazyn Stomatologiczny, 3/2014

W numerze:

 • Temat miesiąca: Estetyka w leczeniu stomatologicznym
 • Aktualności: Periimplantitis a periodontitis
 • Stomatologia praktyczna: Uproszczona metoda wykonywania wypełnień z materiałów kompozytowych
 • Vademecum stomatologa: Postawa personelu gabinetu stomatologicznego wobec miejsca pracy