Magazyn Stomatologiczny, 11/2018

TEMAT NUMERU: Starcie zębów – problemem cywilizacyjnym

W numerze
•  Rehabilitacja protetyczna pacjenta ze starciami patologicznymi zębów
•  Leczenie interdyscyplinarne zaawansowanego starcia zębów w aspekcie estetycznym i funkcjonalnym – opis przypadku
•  Technologia DIFOTI w diagnostyce próchnicy. Czy to ma sens w codziennej praktyce?
•  SPECJALISTA RADZI: Czy ekstrakcje zębów u pacjentów w trakcie terapii bisfosfonianami są przeciwwskazane?
•  STANY NAGŁE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM: Udar mózgu
 
 

12

Beata Dejak
Rehabilitacja protetyczna pacjenta ze starciami patologicznymi zębów

20

Katarzyna Barańska‑Palmąka
Kompleksowa rehabilitacja protetyczna

26

Mariusz Kochanowski, Maciej Czerniak
Leczenie interdyscyplinarne zaawansowanego starcia zębów w aspekcie estetycznym i funkcjonalnym. Opis przypadku

32
Szkolenia i kursy doskonalące
38

Marlena Zyśk, Marek Łapuć, Dorota Namiot
Łagodny zespół hipermobilności stawów. Przegląd piśmiennictwa

42

Jan Nienartowicz, Ewa Zawiślak
Podchloryn sodu podany przez pomyłkę w tkanki miękkie twarzy zamiast środka znieczulenia miejscowego. Opis przypadku

46

Patrycja Proc, Justyna Michalak, Anna Olborska
Zastosowanie preparatu MTA w leczeniu kanałów złamanych korzeni zębowych. Obserwacja czteroletnia

50

Paulina Niesteruk, Katarzyna Cieślińska
Poekstrakcyjny zanik kości

54

Michał Ganowicz
Technologia DIFOTI w diagnostyce próchnicy. Czy to ma sens w codziennej praktyce?

58

Tomasz Jachewicz, Małgorzata Lewkowicz, Robert Ryżak
Ciało obce w jamie nosowej w praktyce stomatologicznej

62

Bartłomiej Górski, Tomasz Kaczyński, Alicja Poreńczuk
Porównanie efektów klinicznych chirurgicznego leczenia mnogich recesji dziąsłowych klasy I i II przy zębach jednokorzeniowych szczęki z wykorzystaniem techniki płata przesuniętego dokoronowo i techniki tunelowej

72

Helena Martynowicz, Monika Michałek‑Zrąbkowska, Joanna Smardz, Tomasz Wieczorek, Rafał Poręba, Grzegorz Mazur, Paweł Dymczyk, Mieszko Więckiewicz
Ocena nasilenia bruksizmu i obturacyjnego bezdechu podczas snu u pacjentów z porannymi bólami głowy

76

Daria Machałek, Wojciech Boratyński
Analiza obaw związanych z leczeniem stomatologicznym u dorosłych pacjentów

84

SPECJALISTA RADZI
Grzegorz Trybek, Magda Aniko‑Włodarczyk, Olga Preuss
Czy ekstrakcje zębów u pacjentów w trakcie terapii bisfosfonianami są przeciwwskazane?
ARTYKUŁ W WOLNYM DOSTĘPIE

86

STRESZCZENIE
Włodzimierz Dura
Resorpcja korzenia spowodowana martwicą miazgi sąsiedniego mlecznego zęba trzonowego – opis przypadku

88

Kacper Nijakowski, Anna Surdacka
Leczenie endodontyczne zębów niedojrzałych z martwą miazgą. Omówienie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Endodoncji dotyczących procedur rewitalizacyjnych

91

WYDARZENIA

92

PROGRAM EDUKACYJNY
Test nr 16

96

STANY NAGŁE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM
Dariusz Zawadzki, Agnieszka Kołacińska
Pacjent z udarem mózgu w gabinecie stomatologicznym
ARTYKUŁ W WOLNYM DOSTĘPIE

98

Z MEDYCZNEJ WOKANDY
Paweł Chalecki
Dokumentacja medyczna prowadzona przez lekarza dentystę jako dowód w postępowaniu podatkowym

Szanowni Państwo,

w listopadzie chcielibyśmy zainteresować Państwa problemem starcia zębów, stąd w TEMACIE MIESIĄCA zamieściliśmy opisy przypadków rehabilitacji protetycznej pacjentów ze starciami patologicznymi. W dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA znajdą Państwo z kolei m.in. pracę dotyczącą zastosowania technologii DIFOTI w diagnostyce próchnicy oraz opis przypadku omyłkowego podania podchlorynu sodu w tkanki miękkie twarzy zamiast środka znieczulenia miejscowego. W VADEMECUM STOMATOLOGA polecamy artykuł dotyczący postępowania chirurgicznego u pacjentów w trakcie terapii bisfosfonianami oraz omówienie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Endodoncji dotyczących procedur rewitalizacyjnych stosowanych w leczeniu endodontycznym zębów niedojrzałych z martwą miazgą. Jak zawsze pod koniec numeru streszczenie publikacji z piśmiennictwa zagranicznego i artykuł z cyklu STANY NAGŁE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM. Tym razem opisano zasady pierwszej pomocy w przypadku udaru mózgu u pacjenta stomatologicznego.

Zapraszając do lektury numeru listopadowego, mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w nim dla siebie coś ciekawego.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski