Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2016

Temat miesiąca: Diagnostyka i terapia fizykalna w stomatologii
           
W numerze:

 • Doświadczenia własne w stosowaniu bogatej w płytki i leukocyty fibryny w regeneracji ubytków tkanek miękkich i kości
 • Jak przedłużyć życie wypełnień kompozytowych?
 • Pourazowa odbudowa zęba siecznego przyśrodkowego szczęki z wykorzystaniem odłamanego zrębu –  opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 6/2016

Temat miesiąca:
Oblicza współczesnej endodoncji

W numerze: 

 • Ponowne leczenie endodontyczne pierwszego zęba przedtrzonowego w szczęce ze złamanymi narzędziami w kanałach korzeniowych
 • Korony zespolone na implantach w przypadku niekorzystnych warunków kostnych w odcinku bocznym żuchwy
 • Jatrogenne zapalenie zatok szczękowych – opis przypadku

Magazyn Stomatologiczny, 5/2016

Temat numeru:
Nowe horyzonty radiologii stomatologicznej

W numerze: 

 • Mały atlas radiologiczny zaburzeń rozwojowych zębów  w codziennej praktyce stomatologicznej
 • Diagnostyka radiologiczna czaszki  twarzowej u pacjentów z dysplazją obojczykowo-czaszkową
 • Zmiany w strukturach kostnych stawów skroniowo-żuchwowych pacjentów z dysfunkcjami w diagnostyce CBCT

Magazyn Stomatologiczny, 4/2016

TEMAT MIESIĄCA: Leczenie wielospecjalistyczne

W numerze:

 • Chirurgiczne leczenie idiopatycznej zewnętrznej resorpcji przyszyjkowej 
 • Wczesne i późne następstwa radioterapii tkanek głowy i szyi w jamie ustnej
 • Leczenie protetyczne pacjenta z przodożuchwiem

Magazyn Stomatologiczny, 3/2016

TEMAT MIESIĄCA: Odbudowy bezpieczne, funkcjonalne i estetyczne
 
W numerze:

 • Pourazowa adhezyjna repozycja koron zębów
 • Odbudowa zębów trzonowych dolnych wkładami kompozytowymi typu inlay
 • Metoda Alt-Ramec w leczeniu wad klasy III
 • Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym

Magazyn Stomatologiczny, 2/2016

TEMAT MIESIĄCA: Urazy zębów u dzieci - planowanie i leczenie wielospecjalistyczne

W numerze:

 • Uzupełnienie rozległego braku zębów szczęki
 • Trudne sytuacje w endodoncji. Odbudowa znacznie zniszczonego zęba leczonego endodontycznie
 • Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o błędy medyczne w stomatologii

Magazyn Stomatologiczny, 1/2016

TEMAT MIESIĄCA: Stomatologia – aspekty praktyczne

W numerze:

 • Ząb ektopowy w jamie nosowej  – opis przypadku
 • Analiza zębowo-twarzowa z zastosowaniem deprogramatora Koisa
 • Pacjentka z zatrzymanym atypowym zębem 21                 
 • Metronidazol  w stomatologii

Magazyn Stomatologiczny, 12/2015

Temat miesiąca: Nowoczesne leczenie protetyczne

W numerze:

 • Kompleksowe leczenie implantologiczno-protetyczno-estetyczne
 • Zagęszczające zapalenie kości. Opis przypadku
 • Wczesne leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatów miofunkcjonalnych  
 • Wyspa kostna zbita (DBI) – współczesna diagnostyka i protokół postępowania na przykładzie przypadku klinicznego

Magazyn Stomatologiczny, 11/2015

Temat miesiąca: Dziecko w gabinecie stomatologicznym

W numerze:

 • Antybiotykoterapia w praktyce stomatologa dziecięcego
 • Metody farmakologiczne i niefarmakologiczne leczenia bólu w chirurgii stomatologicznej
 • Porównanie opracowania sztucznych kanałów w kształcie litery L trzema systemami maszynowymi
 • Drukarki 3D – możliwości zastosowania w praktyce stomatologicznej

Magazyn Stomatologiczny, 10/2015

TEMAT MIESIĄCA: Urazy zębów

W numerze:

 • Rekonstrukcja tkanek zębów przednich po urazie z wykorzystaniem licówek ceramicznych szansą na poprawę estetyki 
 • Planowanie leczenia i leczenie przedprotetyczne pacjenta z patologicznym starciem zębów – opis przypadku
 • Odsłonięcie powierzchni korzenia zęba za pomocą polskiego, wielofalowego lasera diodowego SMARTm
 • Kształt opracowanych kanałów korzeniowych w obrazowaniu mikrotomografii