Magazyn Stomatologiczny, 12/2015

Temat miesiąca: Nowoczesne leczenie protetyczne

W numerze:

 • Kompleksowe leczenie implantologiczno-protetyczno-estetyczne
 • Zagęszczające zapalenie kości. Opis przypadku
 • Wczesne leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatów miofunkcjonalnych  
 • Wyspa kostna zbita (DBI) – współczesna diagnostyka i protokół postępowania na przykładzie przypadku klinicznego

Magazyn Stomatologiczny, 11/2015

Temat miesiąca: Dziecko w gabinecie stomatologicznym

W numerze:

 • Antybiotykoterapia w praktyce stomatologa dziecięcego
 • Metody farmakologiczne i niefarmakologiczne leczenia bólu w chirurgii stomatologicznej
 • Porównanie opracowania sztucznych kanałów w kształcie litery L trzema systemami maszynowymi
 • Drukarki 3D – możliwości zastosowania w praktyce stomatologicznej

Magazyn Stomatologiczny, 10/2015

TEMAT MIESIĄCA: Urazy zębów

W numerze:

 • Rekonstrukcja tkanek zębów przednich po urazie z wykorzystaniem licówek ceramicznych szansą na poprawę estetyki 
 • Planowanie leczenia i leczenie przedprotetyczne pacjenta z patologicznym starciem zębów – opis przypadku
 • Odsłonięcie powierzchni korzenia zęba za pomocą polskiego, wielofalowego lasera diodowego SMARTm
 • Kształt opracowanych kanałów korzeniowych w obrazowaniu mikrotomografii

Magazyn Stomatologiczny, 9/2015

Temat miesiąca: Estetyka uśmiechu i twarzy

W numerze:

 • Rzadki przypadek występowania mnogich zębów zatrzonowych
 • Farmakologia i rodzaje znieczuleń w nowoczesnej stomatologii wstępem do bezbolesnego zabiegu
 • Zapalenie kątowe warg (cheilitis angularis) – opis przypadku
 • Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego u lekarzy dentystów

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2015

Temat miesiąca: Trudne sytuacje w endodoncji

W numerze:

 • Ostre martwiczo-wrzodziejące zapalenie dziąseł – postępowanie diagnostyczno-lecznicze
 • Skuteczność artroskopii w leczeniu schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego
 • Licówki porcelanowe wykonywane w systemie IPS e.max Press
 • Materiały termoplastyczne w protetyce stomatologicznej

Magazyn Stomatologiczny, 6/2015

Temat miesiąca: Leczenie ortodontyczne

W numerze:

 • Leczenie chirurgiczno-ortodontyczne zatrzymanych kłów
 • Adhezyjna technika odbudowy złamanego zęba z wykorzystaniem fragmentu własnej korony
 • Wydolność żucia a uzupełnienia protetyczne
 • Torbiel nabłonkowa kości żuchwy –  opis przypadku
 • Kierunki przyszłego rozwoju implantologii stomatologicznej

Magazyn Stomatologiczny, 5/2015

Temat miesiąca: Z rentgenem wśród kanałów korzeniowych (i nie tylko)

W numerze:                
 • Mały atlas radiologiczny  – anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych i zdjęć pantomograficznych
 • Wartość diagnostyczna CBCT w planowaniu koronektomii – aspekt chirurgiczny i psychologiczno-etyczny
 • Radiologiczne monitorowanie leczenia endodontycznego  –  obserwacje własne
 • Implantologia wspomagana komputerowo

Magazyn Stomatologiczny, 4/2015

Temat miesiąca: Trudności w leczeniu stomatologicznym

W numerze:                
 • Patologiczna migracja zębów w przebiegu chorób przyzębia – diagnostyka i leczenie w materiale własnym
 • Martwakowe zapalenie części zębodołowej żuchwy spowodowane mortalną dewitalizacją miazgi zębów – opis przypadku
 • Wybrane klasyfikacje szyn zwarciowych w ujęciu klinicznym
 • Zapalenie tkanek okołowszczepowych (periimplantitis)

Magazyn Stomatologiczny, 3/2015

Temat miesiąca: Nowoczesne leczenie stomatologiczne

W numerze:                

 • Odbudowy kompozytowe jako alternatywa leczenia ortodontycznego
 • Współpraca lekarza chirurga i  ortodonty w zespołowym  leczeniu pacjentów z nieprawidłowościami szkieletowymi klasy II 
 • Strefa biologiczna wokół wszczepów zębowych
 • Bezpieczny gabinet  stomatologiczny. Część I. Dezynfekcja 

Magazyn Stomatologiczny, 2/2015

Temat miesiąca: Leczenie protetyczne - problemy i wyzwania

W numerze:
 • O potrzebie leczenia trzasków w stawach skroniowo-żuchwowych
 • Laser diodowy w plastyce wędzidełek warg i policzków 
 • Mikroimplanty ortodontyczne jako alternatywa dla zwiększających zakotwiczenie aparatów zewnątrzustnych 
 • Piaskowanie zębów – metody i skuteczność zabiegu
 • Metody zapobiegania zanikowi wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zębów