Magazyn Stomatologiczny, 1/2019

TEMAT NUMERU – Zęby zatrzymane

W numerze
•  Powikłania związane z zatrzymaniem zębów stałych
•  Retentio dentis jako problem kliniczny w codziennej praktyce lekarza pedodonty – opis przypadku
•  Możliwość leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania za pomocą aparatu stomatologicznego – opis przypadku. ARTYKUŁ Z FILMEM
•  Wyrośle kostne w żuchwie – diagnostyka i leczenie. Opis przypadku
•  Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej w zabezpieczaniu zębodołów poekstrakcyjnych – aktualny przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne

10

Mansur Rahnama, Michał Łobacz, Wojciech Popowski, Klaudia Masłowska, Katarzyna Wieczorek
Powikłania związane z zatrzymaniem zębów stałych

22

Grzegorz Trybek, Olga Preuss, Joanna Jarzęcka, Magda Aniko‑Włodarczyk
Zatrzymany ząb mądrości w atroficznej żuchwie przyczyną ropnia przestrzeni przygardłowej u pacjenta geriatrycznego. Opis przypadku

26

Katarzyna Zaborowicz, Agata Daktera‑Micker, Aneta Olszewska, Katarzyna Cieślińska, Barbara Biedziak
Retentio dentis jako problem kliniczny w codziennej praktyce lekarza pedodonty. Opis przypadku

30

Ewa Imiełowska, Agnieszka Richter, Małgorzata Świstek
Resorpcja korzeni zębów sąsiadujących z zatrzymanym kłem – przegląd piśmiennictwa. Część I

38

Szkolenia i kursy doskonalące

44

Kacper Nijakowski, Amadeusz Hernik, Anna Surdacka
Wpływ materiałów stosowanych do wypełniania kanałów na tkanki okołowierzchołkowe. Przegląd piśmiennictwa

52
Dariusz Paliga, Renata Paliga, Joanna Wysokińska‑Miszczuk
ARTYKUŁ Z FILMEM. Możliwość leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania za pomocą aparatu stomatologicznego. Opis przypadku
58

Wioleta Majdanik, Anna Janczarska‑Breitkopf, Jan Kowalski, Renata Górska
Rumień wysiękowy wielopostaciowy. Opis przypadku

64

Magda Aniko‑Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek
Wyrośle kostne w żuchwie – diagnostyka i leczenie. Opis przypadku

68

Tomasz Kaczyński, Jakub Wroński, Bartłomiej Górski, Piotr Głuszko, Artur Rasiński, Renata Górska
Ocena stanu przyzębia pacjentów z periodontitis i reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonych klasycznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby

74

Katarzyna Taraszkiewicz‑Sulik, Klaudia Kosińska, Łukasz Magnuszewski
Analiza braków uzębienia w wybranej grupie pacjentów z województwa podlaskiego w zależności od płci i miejsca zamieszkania

80

Marta Malujda, Joanna Gołowkin, Agnieszka Droździk
Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej w zabezpieczaniu zębodołów poekstrakcyjnych. Aktualny przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne

88

SPECJALISTA RADZI
Magda Aniko‑Włodarczyk, Grzegorz Trybek
Jak bezpiecznie przeprowadzić zabiegi z dziedziny chirurgii stomatologicznej u pacjentów przyjmujących leki wpływające na układ krzepnięcia krwi?

92

STRESZCZENIE
Agnieszka Chamarczuk
Ropień oczodołu jako powikłanie po zapaleniu zębopochodnym: wpływ oszusta medycznego (znachora)

94
Agnieszka Bijak
Jak urządzić idealny gabinet stomatologiczny
98

Kamil Kosko
Student w Kosmosie

102
Grażyna Godlewska‑Nosseir
CIEKAWOSTKI STOMATOLOGICZNE

Szanowni Państwo,

pierwszy numer „Magazynu Stomatologicznego” w 2019 roku jest poświęcony ZĘBOM ZATRZYMANYM. W TEMACIE MIESIĄCA zamieściliśmy prace przygotowane zarówno przez chirurgów stomatologicznych, jak i ortodontów. Z kolei w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA mogą Państwo znaleźć publikacje z różnych specjalności. Poza artykułem z filmem dotyczącym możliwości leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania z zastosowaniem aparatu stomatologicznego w dziale tym zamieściliśmy opisy przypadków dotyczące diagnostyki i leczenia wyrośli kostnych oraz rumienia wysiękowego wielopostaciowego. Natomiast pod koniec numeru znajdą Państwo dwie bardzo ciekawe prace. Jedna z nich dotyczy zastosowania fibryny bogatopłytkowej w zabezpieczaniu zębodołów poekstrakcyjnych, druga zaś odpowiada na pytanie: jak bezpiecznie przeprowadzić zabiegi z dziedziny chirurgii stomatologicznej u pacjentów przyjmujących leki wpływające na układ krzepnięcia krwi?

Nadchodzący nowy rok niesie ze sobą wiele radości, skłania również do refleksji dotyczących minionego okresu i do snucia planów na najbliższe 12 miesięcy. I właśnie tego w 2019 roku chciałbym Państwu życzyć, a także zadowolenia, licznych sukcesów w pracy i życiu osobistym oraz realizacji wszystkich zamierzeń.
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski