Redaktorzy naukowi działów i redaktor statystyczny

Redaktorzy naukowi działów:

 • Prof. dr hab. med. Krystyna Dobies (emerytowana Kierownik Studium Stomatologicznego CMKP, Warszawa) – PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
 • Dr hab. n. med.  Ryta Łagocka (Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji PUM w Szczecinie) - STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz (Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) – CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, IMPLANTOLOGIA
 • Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski (Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie) – ENDODONCJA
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak (Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) – STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
 • Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska (Kierownik Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) – RENTGENODIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA I SZCZĘKOWO-TWARZOWA
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Woźniak (Kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji PUM w Szczecinie) - ORTODONCJA
 • Lek. dent. Dariusz Paliga – NOWOCZESNE LECZENIE – METODY, TECHNIKI, NARZĘDZIA


Redaktor statystyczny:
 • Mgr inż. Anna Toruń-Jurkowska
  Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
następny artykuł