Magazyn Stomatologiczny, 10/2018

TEMAT NUMERU – Wyzwania stomatologii estetycznej

W numerze

  • Wielospecjalistyczna rehabilitacja patologicznego starcia zębów – opis przypadku
  • Zaawansowana technika warstwowa w kompozytowych licówkach częściowych – opis przypadku
  • Bisfosfonianowe zapalenie kości szczęki jako następstwo ekstrakcji zęba – krótka charakterystyka i opis przypadku
  • SPECJALISTA RADZI: Diagnostyka próchnicy nieubytkowej
  • STANY NAGŁE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM: Nagłe zatrzymanie krążenia – postępowanie u pacjentów dorosłych

12

Jan K. Pietruski, Małgorzata D. Pietruska, Emilia Waszkiewicz-Sewastianik
Wielospecjalistyczna rehabilitacja patologicznego starcia zębów – opis przypadku

24

Dawid Pisuk
REPORTAŻ KLINICZNY: Zaawansowana technika warstwowa w kompozytowych licówkach częściowych. Postępowanie z minimalnie inwazyjną preparacją – opis przypadku

28

Szkolenia i kursy doskonalące

38

Damian Dudek, Edyta Reichman-Warmusz, Andrzej Gruźlewski, Marta Nowak
Bisfosfonianowe zapalenie kości szczęki jako następstwo ekstrakcji zęba – krótka charakterystyka i opis przypadku

46

Liliana Szyszka-Sommerfeld, Agata Budzyńska, Hanna Bielawska-Victorini, Krzysztof Woźniak
Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u pacjentki z zatrzymanym kłem górnym – opis przypadku

54

Małgorzata Mazurek-Mochol, Sławomir Giza, Ryta Łagocka
Martwica dziąsła i kości po zastosowaniu środka dewitalizującego miazgę – opis przypadku

58

Natalia Mąkal
Alergia na nikiel w ortodoncji. Przegląd piśmiennictwa

64

Marcin Adamiecki, Anna Dudko, Sebastian Kłosek
Współwystępowanie liszaja płaskiego błony śluzowej jamy ustnej z chorobami ogólnymi

70

Katarzyna Deszczyńska, Renata Górska
Stan uzębienia, tkanek przyzębia i higieny jamy ustnej dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością

74

Robert Derbiszewski, Kamil Zdebski, Daria Kowalczyk, Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek
Jakość dokumentacji fotograficznej w chirurgii stomatologicznej – porównanie parametrów jakościowych wybranych aparatów

82

Małgorzata Daszkowska, Paulina Habrat
Mezjodens – najczęściej występujący ząb nadliczbowy

88

SPECJALISTA RADZI
Renata Chałas, Olga Rudzka, Katarzyna Kamińska-Pikiewicz
Diagnostyka próchnicy nieubytkowej

92

STRESZCZENIE
Włodzimierz Dura
Wybielanie przebarwionego zęba z usunięciem resztek po skutecznej endodoncji regeneracyjnej

93

WSPOMNIENIE
Profesor dr hab. Wiesława Szajewska-Jarzynka (1930-2018)

94

WYDARZENIA

98

Łukasz Kaczmarek, Beata Kaczmarek
Wykorzystanie Terapii CranioSacralnej Upledgera w planowaniu leczenia stomatologicznego i ortodontycznego na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych

ARTYKUŁ W WOLNYM DOSTĘPIE / OPEN ACCESS

102

STANY NAGŁE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM
Dariusz Zawadzki, Agnieszka Kołacińska
Nagłe zatrzymanie krążenia w gabinecie stomatologicznym – postępowanie u pacjentów dorosłych

104

Agnieszka Bijak
Przychodzi dziecko do dentysty, a tu… zabawa! Jak stworzyć poczekalnię przyjazną dzieciom

Szanowni Państwo,

tematem miesiąca październikowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” są WYZWANIA STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ. Pierwszy z dwu artykułów tego działu przedstawia leczenie młodej pacjentki z patologicznym starciem zębów, będącym efektem wady zgryzu i wynikającej z niej dysfunkcji narządu żucia, drugi zaś prezentuje krok po kroku małoinwazyjną odbudowę zęba siecznego przyśrodkowego z zastosowaniem bezpośredniej techniki warstwowej. Oba artykuły są niezwykle interesujące i zostały wzbogacone doskonałą dokumentacją fotograficzną.

Opisy ciekawych przypadków znajdą Państwo również w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA. Mnie szczególnie zainteresowały artykuły opisujące bisfosfonianowe zapalenie kości szczęki jako następstwo ekstrakcji zęba oraz martwica dziąsła i kości po zastosowaniu środka dewitalizującego miazgę. Natomiast pod koniec numeru, jak zawsze, streszczenie artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem jest to opis wybielania przebarwionego zęba po udanej rewitalizacji.

Życzę Państwu satysfakcjonującej lektury!


prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski