Magazyn Stomatologiczny, 10/2019

TEMAT NUMERU – Wybory w leczeniu stomatologicznym

 
W numerze:
• Kompozytowy most adhezyjny jako rozwiązanie alternatywne w przypadku braku możliwosci leczenia kompleksowego
• Adhezyjne uzupełnienia pośrednie w złamanych zębach bocznych – analiza problemu klinicznego
• Bruxoff jako alternatywa polisomnografii w diagnostyce bruksizmu
• Wpływ postawy ciała na funkcjonowanie układu stomatognatycznego – diagnostyka i terapia w praktyce lekarza dentysty
• SPECJALISTA RADZI: Jak prawidłowo dobrać lupy stomatologiczne?

Magazyn Stomatologiczny, 9/2019

TEMAT NUMERU – Nowoczesne techniki w endodoncji

W numerze:

 • Zamknięcie rozległej perforacji z użyciem bioaktywnego materiału odtwórczego Activa – opis przypadku
 • Laser diodowy o długości fali 810 nm w leczeniu endodontycznym
 • Wykorzystanie tomografii wolumetrycznej podczas ponownego leczenia kanałowego drugiego zęba przedtrzonowego szczęki
 • Diastemy i tremy – doświadczenia własne
 • Kompozytowa estetyka jednego zęba. Szczegółowa analiza krok po kroku

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2019

TEMAT NUMERU – Zabiegi implantacji

 
W numerze:
• Zabieg implantacji natychmiastowej w żuchwie przeprowadzony przy użyciu nawigacji komputerowej i szablonu chirurgicznego
• Postępowanie ortodontyczno-implantologiczne w trudnym przypadku zatrzymania kła w szczęce
• Relokacja brzegu ubytku zlokalizowanego poddziąsłowo w technice adhezyjnej – analiza problemu klinicznego
• Zintegrowane leczenie – opis przypadku leczenia zachowawczo-protetycznego młodego pacjenta z zaawansowaną próchnicą
• Bezpieczna sedacja wziewna w stomatologii dziecięcej

Magazyn Stomatologiczny, 6/2019

TEMAT NUMERU: Wyzwania stomatologii dziecięcej

W numerze
•  Znieczulenie ogólne w praktyce lekarza pedodonty
•  Problemy stomatologiczne u dzieci urodzonych przedwcześnie
•  Późna replantacja dwóch zębów – opis przypadku
•  Estetyczna rehabilitacja uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych
•  SPECJALISTA RADZI: Przepchnięcie materiału do kanału żuchwy

Magazyn Stomatologiczny, 5/2019

TEMAT NUMERU – Radiologia stomatologiczna w praktyce

W numerze

 • Zastosowanie ultrasonografii w monitorowaniu postępów leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia
 • Ograniczenia zdjęć zębowych w diagnostyce okołowierzchołkowych zmian zapalnych
 • Wiarygodność badań pantomograficznych – odcinek przedni w żuchwie
 • Ból w chirurgii stomatologicznej – patofizjologia i metody oceny poziomu dolegliwości
 • Komfort pacjenta w podeszłym wieku podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym

Magazyn Stomatologiczny, 4/2019

TEMAT NUMERU – Rozwiązywanie problemów protetycznych

W numerze
 • Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zaawansowanym patologicznym starciem zębów i głębokimi ubytkami klinowymi – charakterystyka, etiologia, opis przypadku
 • Diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych z wykorzystaniem stożkowej tomografii komputerowej i obrazowania metodą rezonansu magnetycznego
 • Uproszczona technika półpośrednia wykonania nakładów kompozytowych w gabinecie stomatologicznym
 • Tętniak rzekomy tętnicy szczękowej jako rzadkie powikłanie złamania wyrostka kłykciowego żuchwy
 • Jak i kiedy lekarz dentysta może wykorzystać w praktyce elementy terapii manualnej?

Magazyn Stomatologiczny, 3/2019

TEMAT NUMERU – Choroby ogólnoustrojowe a stomatologia

•  Planowanie i wykonywanie zabiegów chirurgii stomatologicznej u pacjentów przed przeszczepieniem narządów i po transplantacji
•  Zasady leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi – postępowanie w przypadku zabiegów operacyjnych oraz powikłań krwotocznych
•  Nowa klasyfikacja chorób przyzębia i okołowszczepowych (EuroPerio9)
•  Zastosowanie materiałów bioceramicznych w przypadku powikłanego leczenia endodontycznego
•  SPECJALISTA RADZI: Pacjent z cukrzycą w praktyce stomatologicznej

Magazyn Stomatologiczny, 2/2019

TEMAT NUMERU – Leczenie stomatologiczne kobiet w ciąży

 
W numerze
•  Najczęściej występujące zmiany w jamie ustnej u kobiet w ciąży
•  Postępowanie farmakologiczne u kobiety ciężarnej w gabinecie dentystycznym
•  Nieprzezroczystości (zmętnienia) szkliwa – postępowanie profilaktyczno-lecznicze z wykorzystaniem metody infiltracyjnej oraz remineralizacji
•  Wielospecjalistyczne leczenie estetyczne skośnego koronowo‑korzeniowego złamania zęba siecznego przyśrodkowego
•  Pierwsza pomoc w zadławieniu w gabinecie stomatologicznym

Magazyn Stomatologiczny, 1/2019

TEMAT NUMERU – Zęby zatrzymane

W numerze
•  Powikłania związane z zatrzymaniem zębów stałych
•  Retentio dentis jako problem kliniczny w codziennej praktyce lekarza pedodonty – opis przypadku
•  Możliwość leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania za pomocą aparatu stomatologicznego – opis przypadku. ARTYKUŁ Z FILMEM
•  Wyrośle kostne w żuchwie – diagnostyka i leczenie. Opis przypadku
•  Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej w zabezpieczaniu zębodołów poekstrakcyjnych – aktualny przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne

Magazyn Stomatologiczny, 12/2018

TEMAT NUMERU –  Implantologia – procedury i przypadki

 
W numerze
•  Wstęp do implantologii stomatologicznej – podstawy procedur chirurgicznych
•  Minimalnie inwazyjna procedura wszczepienia implantu z jednoczesnym podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą – opis przypadku
•  Ankyloglosja i jej wpływ na zaburzenia narządu żucia
•  Opracowanie ubytków metodą abrazji powietrznej u pacjentów gerostomatologicznych – przypadki
kliniczne
•  SPECJALISTA RADZI: Zaburzenia zgryzu w uzębieniu mlecznym – kiedy rozpocząć leczenie ortodontyczne?