Magazyn Stomatologiczny, 9/2018

W numerze

  • Manifestacja wybranych zaburzeń snu w jamie ustnej – diagnostyka i różnicowanie
  • Nowa metoda diagnostyczna w ocenie nasilenia bruksizmu w czasie snu wykorzystywana w gabinecie stomatologicznym ARTYKUŁ Z FILMEM
  • Mosty kompozytowe wzmacniane włóknem poliaramidowym
  • Zabieg cystektomii planowany na podstawie druku 3D
  • Zastosowanie lasera 810 nm w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej

12

Joanna Smardz, Helena Martynowicz, Grzegorz Mazur, Mieszko Więckiewicz
Manifestacja wybranych zaburzeń snu w jamie ustnej – diagnostyka i różnicowanie

16

Helena Martynowicz, Paweł Dymczyk, Dariusz Paliga, Renata Paliga, Rafał Poręba, Paweł Gać, Anna Wojakowska, Grzegorz Mazur, Mieszko Więckiewicz
Nowa metoda diagnostyczna w ocenie nasilenia bruksizmu w czasie snu w gabinecie stomatologicznym
ARTYKUŁ Z FILMEM

22

Helena Martynowicz, Paweł Dymczyk, Klaudia Kazubowska, Marzena Dominiak, Robert Skomro, Rafał Poręba, Peter Srebrič, Paweł Gać, Grzegorz Mazur, Mieszko Więckiewicz
Ocena wartości diagnostycznej skali senności Epworth i kwestionariusza STOP-Bang w rozpoznawaniu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego wśród pacjentów leczonych w gabinecie stomatologicznym

26

Łukasz Adamczyk, Joanna Smardz, Adam Malawski-Róg, Mieszko Więckiewicz
Neurobiologiczna koncepcja działania deprogramatorów przednich

31

Kursy i szkolenia doskonalące

40

Adam Nowicki, Ewa Sobolewska, Katarzyna Nowicka
Zabieg cystektomii planowany na podstawie druku 3D – opis przypadku

44

Marcin Aluchna, Alicja Aluchna
Mosty kompozytowe wzmacniane włóknem poliaramidowym

50

Klaudia Kazubowska, Marzena Dominia
Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w leczeniu uszkodzeń nerwu trójdzielnego – przegląd piśmiennictwa

56

Agnieszka Droździk, Anna Dziewulska, Katarzyna Grocholewicz
Piaskowanie poddziąsłowe – nowy standard w profilaktyce trzeciorzędowej zapaleń przyzębia. Aktualny przegląd piśmiennictwa

62

Justyna Rydlińska, Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek
Szczękościsk, stały problem kliniczny – etiologia, objawy, diagnostyka, protokół postępowania

70

Karolina Maciejewska-Kopyt, Izabela Anna Niedźwiecka
Leczenie resorpcji wewnętrznej typu B – opis przypadku

76

Iwona Guza-Klemm
Dysfunkcje języka

80

Anna Nerkowska, Marzanna A. Kralisz
Leczenie endodontyczne zęba stałego z niezakończonym rozwojem korzenia z przewlekłym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych – opis przypadku

84

Laura Piasecka, Dorota Cylwik-Rokicka, Katarzyna Karczewska-Woźniak
Tlenek cyrkonu w świetle najnowszej literatury. Część I. Właściwości fizykochemiczne ZrO2

88

Klaudia Kazubowska, Natalia Dorosz, Jakub Hadzik, Marzena Dominiak
Obwodowy ziarniniak olbrzymiokomórkowy – opis przypadku

94

Elżbieta Dembowska, Aleksandra Karpisz-Więcek, Kamila Kozak-Jastrzębska
Zastosowanie lasera 810 nm w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej

98

ARTYKUŁ W WOLNYM DOSTĘPIE
SPECJALISTA RADZI
Liliana Szyszka-Sommerfeld, Krzysztof Woźniak
Kiedy usuwać zęby mleczne ze wskazań ortodontycznych?

102

STRESZCZENIE
Włodzimierz Dura
Niemowlęce zapalenie kości i szpiku kostnego: niespotykane powikłanie po usunięciu zęba wrodzonego

104

STANY NAGŁE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM
Dariusz Zawadzki, Agnieszka Kołacińska
Wstrząs anafilaktyczny w praktyce lekarza stomatologa

108

ARTYKUŁ W WOLNYM DOSTĘPIE
SERWIS PODPOWIADA
Tadeusz Maruszewski
Jak pielęgnować unit stomatologiczny?

112

ARTYKUŁ W WOLNYM DOSTĘPIE
Agnieszka Bijak
Nowoczesna poczekalnia – jak ją urządzić?

116

Z MEDYCZNEJ WOKANDY
Paweł Chalecki
Uszkodzenie ciała pacjenta w wyniku wadliwego leczenia stomatologicznego – ustalenie istnienia szkody materialnej

122
Grażyna Godlewska-Nosseir
Ciekawostki stomatologiczne

Szanowni Państwo,

tematem miesiąca wrześniowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” jest STOMATOLOGICZNA MEDYCYNA SNU. Dział ten został przygotowany pod przewodnictwem naukowym Pana dr. hab. Mieszka Więckiewicza, kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Poza artykułami dotyczącymi diagnostyki i różnicowania patologii snu (bruksizm, bezdech senny) znajdą w nim Państwo także publikację dotyczącą neurobiologicznej koncepcji działania deprogramatorów przednich.

Zachęcam również do zapoznania się z innymi działami naszego czasopisma. W dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA zamieściliśmy opisy ciekawych przypadków, w tym przypadek pacjenta z wrodzonym brakiem zawiązków zębów siecznych bocznych szczęki, u którego – po niezadowalającym leczeniu ortodontycznym – wykonano dwa adhezyjne mosty kompozytowe, leczenie endodontyczne zęba siecznego z resorpcją wewnętrzną czy też planowanie, przebieg oraz roczną obserwację zabiegu cystektomii wraz z resekcją korzeni dwóch zębów. Natomiast pod koniec numeru streszczenie ciekawego artykułu z piśmiennictwa, a w VADEMECUM STOMATOLOGA porada specjalisty dotycząca usuwania zębów mlecznych ze wskazań ortodontycznych.

Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie coś ciekawego w wydaniu wrześniowym, a korzystając z okazji – zapraszam do odwiedzenia stoiska „Magazynu Stomatologicznego” podczas Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych w Poznaniu.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski