Regulamin zakupu e-publikacji

 &1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie „Regulaminu użytkowania serwisu www.czelej.com.pl” i wymaga akceptacji obu Regulaminów.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej czelej.com.pl
 • Użyte w niniejszym Regulaminie następujące pojęcia, oznaczają:
SKLEP        -  prowadzony przez Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, sklep internetowy  działający pod adresem www.czelej.com.pl
KLIENT - Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
PRODUKT – E-BOOK, E-CZASOPISMO .
E-BOOK, E-CZASOPISMO książki i czasopisma w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep;
E-PUB - (electronicpublication) - standard zapisu służący do publikowania e-booków;
MOBI - format plików dla publikacji elektronicznych, alternatywny odpowiednik plików E-PUB.
WATERMARK ‒ to usługa polegająca na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika.

&2

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach zamieszczone są na stronie czelej.com.pl oraz na poszczególnych stronach portali: www.dermatologia-praktyczna.pl, www.magazyn-stomatologiczny.pl, www.gestroenterologia-praktyczna.pl, www.neurologia-praktyczna.pl. Informacje o towarach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zaproszenie do składania ofert przez Klienta.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez wypełnienie formularza zamówienia za pośrednictwem stron internetowych wskazanych w & 2 pkt 1 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową wskazaną w &2 pkt 1 i wypełnić formularz rejestracji, w tym podać adres email i określić hasło do konta.
 4. Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi zamieszczonymi w karcie produktu oraz w regulaminie w &4 , opisem danego produktu który zawiera, oprócz innych danych postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.
 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: wyboru zamawianych produktów oraz wyboru sposobu płatności.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień oraz z e-maila zawierającego zakupiony produkt jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa). 

& 3
ZABEZPIECZNIA PLIKÓW 

 1. Każda e-publikacja ( e-book, e-czasopismo oraz inny plik elektroniczny) jest zabezpieczona technologią Watermark, dlatego kategorycznie zabrania się kopiowania plików oraz udostępniania osobom trzecim. Stosowanie zabezpieczenia typu Watermark jest niemożliwe do usunięcia przez użytkownika. Umożliwia łatwe zidentyfikowanie osoby, która nielegalnie rozpowszechnia zakupioną kopię publikacji.
 2. Każdy zakupiony plik może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę która go zakupiła, kopiowanie i rozpowszechnianie e-publikacji stanowi naruszenie praw autorskich.
 3. Nabywca e-publikacji ma prawo do przechowywania go na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych w celu zapoznania się z treścią utworu.


&4

 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM

 1. Sprzedaż pliku może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne.
 2. Dla produktów zapisanych w formatach e-pub, mobi i PDF:
 • komputer klasy PC z powszechnie stosowanym systemem operacyjnym t.j. Microsoft Windows 95 i nowszych, Linux, Mac OS X oraz oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu ePub, mobi, PDF, np. Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader.

&5
ZASADY SPRZEDAŻY PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

 1. Zamówienie obejmujące e-booki, e-czasopisma oraz inne e-publikacje może obejmować dowolną ilość sztuk danego e-booka lub e-czasopisma czy e-artykułu. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi oraz opisem danej e-publikacji.
 2. Realizacja zamówienia zawierającego e-booki, e-czasopisma oraz inne e-publikacje rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
 3. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu dokonania płatności.
 4. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty:                                                                  
 • Płatność za pośrednictwem systemu PayU.pl (w przypadku anulowania transakcji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży i obsługi klienta: tel.: 81/ 446 98 11 wew. 12, 13, tel. kom.: 512 440 050        
 • Wpłata bezpośrednio na konto Wydawnictwa po otrzymaniu faktury lub wcześniejszym uzgodnieniu: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin nr rachunku: 40 1540 1144 2114 6406 8224 0005
 1. Wszystkie ceny e-booków, e-czasopism oraz innych e-publikacji zamieszczone na stronach internetowych wskazanych w &2 pkt 1 podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz plik zawierający e-booka, e-czasopismo lub inną zamówioną e-publikację. Pobranie e-booka, e-czasopisma lub innej e-publikacji wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w &6.
 3. Na życzenie Klienta, po uprzednim kontakcie z Działem sprzedaży.
 4. Sklep wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.
 5. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1520), Sprzedawca ma prawo wystawić fakturę do paragonu fiskalnego wyłącznie w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako podatnik VAT, co wiąże się z obowiązkiem podania numeru NIP – w takiej sytuacji Sprzedawca nie rejestruje zakupu na kasie rejestrującej, tylko wystawia fakturę VAT.
 6. Sklep zastrzega, że, o ile z opisu podanego przy danym e-booku, e-czasopiśmie lub e-publikacji na stronie Sklepu nie będzie wynikać nic innego, pliki zostały zabezpieczone systemem ochrony praw autorskich.

&6

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy):
  1. w każdym czasie jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone,
  2. jeżeli e-book, e-czasopismo lub e-publikacja została dostarczona do Klienta, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 9 Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 &7

ZASADY KORZYSTANIA Z TOWARÓW

 1. Zasady korzystania z e-publikacji ( e-booków, e-czasopism oraz innych e-publikacji): 
 2. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
 • zakup upoważnia do korzystania z e-booka, e-czasopisma lub e-publikacji przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych,
 • z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, e-czasopisma e-publikacji, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
 • Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie czy inne rozpowszechnianie towaru lub jego fragmentów jest zabronione. Zakupiony towar nie może być przedmiotem dystrybucji i sprzedaży handlowej. 
 • pobrany e-book, e-czasopismo lub e-publikacja jest uszkodzona,
 • pobrany e-book lub e-czasopismo lub e-publikacja nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z plikiem oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie) pobrany e-book, e-czasopismo lub e-publikacja nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny i w ciągu 12 godzin od dokonania płatności i zgłoszenia zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający e-book, e-czasopismo lub zamówioną e-publikację.
W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację,  kontaktując się z działem sprzedaży i obsługi klienta (tel.: 81/ 446 98 11 wew. 12, 13, tel. kom.: 512 440 050) oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep ponownie dostarczy zamówione pliki.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.