Magazyn Stomatologiczny

"Magazyn Stomatologiczny" - czasopismo branżowe ukazujące się od roku 1991 jako miesięcznik. Jest pismem specjalistycznym przeznaczonym dla stomatologów. Zawiera stałe rubryki: temat miesiąca, aktualności, stomatologia praktyczna, vademecum stomatologa.
Pragnąc ułatwić lekarzom stomatologom dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, magazyn wprowadził od numeru 4/2006 program edukacyjny.
 
Obecnie nakład wynosi 9500 egz.


Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Mariusz Lipski


Aktualny numer

2/2018

TEMAT NUMERU: Leczenie stomatologiczne a choroby ogólne

W numerze:

  • Holistyczne podejście do pacjenta umożliwiające pełną rehabilitację narządu żucia
  • Wpływ leczenia zapalenia przyzębia w przebiegu choroby Parkinsona na zmniejszenie liczby upadków
  • FOTOREPORTAŻ KLINICZNY. Naprawa złamanego kąta siecznego w zębie 11
  • Hipomineralizacja trzonowcowo‑siekaczowa (MIH) – występowanie, obraz kliniczny i konsekwencje terapeutyczne
  • Nadwrażliwość na leki znieczulenia miejscowego w praktyce lekarza stomatologa

Szanowni Państwo,
temat miesiąca bieżącego numeru „Magazynu Stomatologicznego” brzmi: LECZENIE STOMATOLOGICZNE A CHOROBY OGÓLNE. Zagadnienie to przedstawiają trzy ciekawe artykuły. Mnie szczególnie zainteresowała praca „Wybrane choroby cywilizacyjne a stan jamy ustnej”. W dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA znajdą Państwo z kolei m.in.  fotoreportaż kliniczny prezentujący krok po kroku naprawę kąta siecznego w zębie 11, a pod koniec, jak zawsze, omówienie artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata dwuletnia

Cena prenumeraty:
345.00 PLN
Oszczędzasz : 129.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 24

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna

Cena prenumeraty:
203.00 PLN
Oszczędzasz : 34.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka

Prenumerata półroczna

Cena prenumeraty:
117.00 PLN
Oszczędzasz : 2.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 6

Dodaj do koszyka

Prenumerata roczna studencka

Cena prenumeraty:
117.00 PLN
Oszczędzasz : 120.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 12

Dodaj do koszyka

Prenumerata półroczna studencka

Cena prenumeraty:
70.00 PLN
Oszczędzasz : 49.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 6

Dodaj do koszyka