O nas

Witamy na nowej stronie „Magazynu Stomatologicznego”!
Mamy nadzieję, że ułatwi ona współpracę z naszym miesięcznikiem, przybliży jego tematykę tym, którzy myślą o prenumeracie, a także odpowie na pytania związane z ofertą warsztatów i kursów, organizowanych przez zespół redakcyjny MS.

Wszelkie uwagi na temat działania strony prosimy zgłaszać pod adresem e-mail:
kgwarek@czelej.com.pl

"Magazyn Stomatologiczny"
jest najdłużej (od 1991 r.) działającym na polskim rynku pismem naukowo-zawodowym dla stomatologów. Miesięcznik szczyci się najwyższym w branży nakładem (9 500 egz.) i dużą poczytnością. Wysoki poziom pisma gwarantuje recenzowanie prac przez grono znakomitych specjalistów, recenzentów zewnętrznych i członków Rady Naukowej.

„Magazyn Stomatologiczny” ukazuje się w wersji drukowanej, która jest wersją pierwotną (12 numerów w roku, w tym jeden łączony 7-8). Wszystkie artykuły recenzowane są także dostępne (od nr 12/2007) w wersji online. 

Niektóre artykuły – wymienione w spisie treści w części MAGAZYN STOMATOLOGICZNY ONLINE – były publikowane wyłącznie w formie elektronicznej (od nr 6/2011 do nr 6/2015). Wszyscy zainteresowani mają do nich swobodny dostęp.

"Magazyn Stomatologiczny” to czasopismo indeksowane w bazie Index Copernicus, a także w najstarszej polskiej bibliograficznej bazie danych - Polskiej Bibliografii Lekarskiej. 
MNiSW - 6,0
ISSN 1230-0888 PR 1232

Miesięcznik sprawuje patronat medialny nad najważniejszymi imprezami stomatologicznymi w Polsce oraz seminariami i sympozjami środowiskowymi.

Redakcja stworzyła centrum informacji szkoleniowej, zamieszczając zawiadomienia o konferencjach naukowych, kursach doskonalących i warsztatach praktycznych organizowanych przez uczelnie medyczne, PTS, SPLD, lekarzy praktyków i firmy branżowe.

Pragnąc ułatwić lekarzom stomatologom – prenumeratorom MS – dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, wprowadziła od numeru 6/2006 program edukacyjny umożliwiający uzyskanie 100 punktów edukacyjnych.