Magazyn Stomatologiczny, 6/2018

TEMAT NUMERU – Nowoczesna implantologia w praktyce

W numerze

  • Augmentacja kości materiałem zębopochodnym oraz system jego przygotowania
  • Natychmiastowa implantacja w strefie estetycznej z zastosowaniem techniki tarczy zębodołowej
  • Kliniczne etapy osadzania standardowych i indywidualnych wkładów koronowo‑korzeniowych z włókna szklanego
  • SPECJALISTA RADZI: Naprawa mostu porcelanowego na podbudowie metalowej
  • SERWIS PODPOWIADA: Przegląd techniczny autoklawu

12
Ewa Zybowska
Augmentacja kości materiałem zębopochodnym oraz system jego przygotowania
20
Mansur Rahnama, Michał Łobacz, Katarzyna Wieczorek, Grzegorz Michalczewski
Zastosowanie przeszczepu autogennego zębiny drobnocząsteczkowej w leczeniu następstw urazu zęba siecznego przyśrodkowego szczęki. Opis przypadku
26

Jakub Kwiatek, Magda Aniko‑Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek
Natychmiastowa implantacja w strefie estetycznej z zastosowaniem techniki tarczy zębodołowej – studium przypadku

30

Kursy i szkolenia doskonalące

32

Katarzyna Kot
Wytyczne dotyczące skutecznej wtórnej profilaktyki zapalenia przyzębia za pomocą profesjonalnego mechanicznego usuwania płytki nazębnej (PMPR). Wytyczne dla lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych

36
Michał Biały, Karina Buczak, Tomasz Dąbrowa, Włodzimierz Więckiewicz
Kliniczne etapy osadzania standardowych i indywidualnych wkładów koronowo‑korzeniowych z włókna szklanego
42

Katarzyna Wieteska‑Jóźwik, Dariusz Paliga, Renata Paliga
Możliwość wykorzystania łyżek TranSform w trudnych przypadkach klinicznych

46

Marta Walaszek, Katarzyna Czarzasta, Adrianna Płaza, Agnieszka Rausch, Katarzyna Olczak
Metody postępowania z zębem wgłobionym. Przegląd współczesnego piśmiennictwa

52

Elżbieta Dembowska, Renata Majka, Izabela Stachowiak, Joanna Chodkowska
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej jako skutek uboczny leczenia onkologicznego. Opis przypadku

56

Iwona Polanowska‑Zbijewska
Ocena ryzyka próchnicy i postępowania zapobiegawczego z użyciem systemu CariFree

66

Magdalena Gońda‑Domin, Elżbieta Dembowska, Anna Jarząbek, Ilona Wieczkowska, Karolina Węsierska, Alicja Nowicka
Możliwości zastosowania fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii wieku rozwojowego. Część II

72

STRESZCZENIA
Luiza Czerniawska-Kliman
Przewlekła bakteriemia wtórnie do opóźnionej identyfikacji Lactobacillus w zapaleniu zastawki mitralnej

74

SPECJALISTA RADZI
Kaja Wichrowska‑Rymarek
Naprawa mostu porcelanowego na podbudowie metalowej

78

WYDARZENIA

80

SERWIS PODPOWIADA
Michał Krośnia
Przegląd techniczny autoklawu

82

Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek
Stres w ciele pacjenta

86
Z MEDYCZNEJ WOKANDY
Paweł Chalecki
Ocena odpowiedzialności lekarza dentysty za nieprzewidziane skutki leczenia stomatologicznego

Szanowni Państwo,

na co dzień jesteśmy świadkami ogromnego postępu, który na naszych oczach dokonuje się we wszystkich specjalnościach stomatologii. Dotyczy on również implantologii, która jest tematem przewodnim czerwcowego numeru „Magazynu Stomatologicznego”. Znajdą w nim Państwo m.in. bardzo interesujący artykuł dotyczący augmentacji kości materiałem zębopochodnym. Zachęcam Państwa do zapoznania się również z innymi działami naszego czasopisma. Mnie jako endodontę szczególnie zainteresowały dwie publikacje zamieszczone w tym numerze: praca prezentująca możliwości zastosowania fibryny bogatopłytkowej w stomatologii wieku rozwojowego i artykuł przybliżający metody postępowania z zębem wgłobionym.

Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie coś ciekawego w wydaniu czerwcowym, a korzystając z okazji – Czytelnikom, którzy wybierają się na wakacje, życzę udanego wypoczynku.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski