Magazyn Stomatologiczny, 11/2014

Temat miesiąca: Pacjent w gabinecie stomatologicznym

W numerze: 
 • Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów u 14-letniej dziewczynki
 • Leczenie torbieli zawiązkowej – opis przypadku
 • Metody wykonania koron na wszczepach w systemie cyfrowym CAD/CAM – opis przypadków
 • Szynowanie zębów – opis przypadku retencji postortodontycznej z wykorzystaniem włókna polietylenowego

Magazyn Stomatologiczny, 10/2014

Temat miesiąca: Endodoncja praktyczna

W numerze: 
 • Rekonstrukcja korony leczonego endodontycznie zęba złamanego wykonana z porcelany połączonej adhezyjnie ze szkliwem i zębiną
 • Miniwszczepy i ich zastosowanie – opis przypadków
 • Złuszczające zapalenie dziąseł – przegląd piśmiennictwa
 • Fizjoterapia lekarzy dentystów – „łokieć tenisisty”

Magazyn Stomatologiczny, 9/2014

Temat miesiąca:

Diagnostyka funkcjonalna narządu żucia - wybrane koncepcje

W numerze:
 • Czujność onkologiczna lekarza stomatologa we wczesnej weryfikacji raka języka
 • Odbudowa implantoprotetyczna zębów w odcinku przednim szczęki z wykorzystaniem wszczepów cyrkonowych
 • Uzupełnienia pełnoceramiczne w odcinku przednim i bocznym łuku zębowego
 • Kształt i powierzchnia wszczepów – wpływ na osteointegrację

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2014

Temat miesiąca: Chirurgia praktyczna

W numerze:

 • Aspekt stomatologiczny w zespole Lescha-Nyhana - opis przypadku
 • Biologiczne podstawy osteointegracji
 • Torbiel samotna kości żuchwy - opis przypadku
 • Estetyczne wypełnienia kompozytowe - technika uproszczona
 • Zastosowanie terapii manualnej oraz autoterapii u pacjentów z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia
 
 

Magazyn Stomatologiczny, 6/2014

Temat miesiąca: Leczenie ortodontyczne

W numerze:

 • Metoda pośredniego klejenia zamków ortodontycznych
 • Minimalnie inwazyjna poprawa estetyki zębów siecznych szczęki za pomocą materiału złożonego
 • Pierwotne leczenie endodontyczne zębów z rozległymi zmianami okołowierzchołkowymi
 • Biomateriały stosowane w implantologii 
 

Magazyn Stomatologiczny, 5/2014

W numerze:

 • Temat miesiąca: "Prześwietlanie" stomatologii
 • Aktualności: Doskonalenie jakości techniki wykonywania zdjęć teleradiograficznych czaszki w projekcji PA
 • Stomatologia praktyczna: Radix entomolaris i radix paramolaris – diagnostyka obrazowa
 • Vademecum stomatologa: Możliwości wdrożenia leczenia fizjoterapeutycznego w gabinecie stomatologicznym. Część I
            

Magazyn Stomatologiczny, 4/2014

W numerze:

 • Temat miesiąca: Włókna szklane w stomatologii
 • Aktualności: Szkło-jonomery – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość dentystyki odtwórczej. Część I
 • Stomatologia praktyczna: Ocena pantomograficzna położenia wyrostka rylcowatego
 • Vademecum stomatologa: Powiększone węzły chłonne głowy i szyi w aspekcie podstawowej opieki stomatologicznej
                                               

Magazyn Stomatologiczny, 3/2014

W numerze:

 • Temat miesiąca: Estetyka w leczeniu stomatologicznym
 • Aktualności: Periimplantitis a periodontitis
 • Stomatologia praktyczna: Uproszczona metoda wykonywania wypełnień z materiałów kompozytowych
 • Vademecum stomatologa: Postawa personelu gabinetu stomatologicznego wobec miejsca pracy 
                                                                                 
 
 

Magazyn Stomatologiczny, 2/2014

W numerze:

 • Temat miesiąca: Implantoprotetyka  
 • Aktualności: Wykorzystanie radiologii stomatologicznej w celu identyfikacji złamanego narzędzia
 • Stomatologia praktyczna: Obraz kliniczny guzkowego zapalenia tętnic w jamie ustnej 
 • Vademecum stomatologa: Postępowanie z pacjentami chorymi na nadciśnienie tętnicze
 

Magazyn Stomatologiczny, 1/2014

W numerze:

 • Temat miesiąca: Powikłania leczenia stomatologicznego
 • Aktualności: Laser CO2 w chirurgii stomatologicznej
 • Stomatologia praktyczna: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu promienicy szyjno-twarzowej
 • Vademecum stomatologa: Postępowanie z pacjentami chorymi na dziedziczne zaburzenia krzepnięcia