Magazyn Stomatologiczny, 4/2018

TEMAT NUMERU: Chirurgia tkanek miękkich

W numerze

  • Pokrycie recesji dziąsłowych w obrębie zębów przedtrzonowych żuchwy – opis przypadku
  • Nadziąślak włóknisty – epulis fibrosa. Opis przypadku
  • Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży – metody postępowania
  • Wybielanie zębów – ocena bezpieczeństwa
  • Czynnościowe bóle głowy okolicyczołowej, skroniowej i potylicznej

12
Paweł Porczyk
Pokrycie recesji dziąsłowych w obrębie zębów przedtrzonowych żuchwy z zastosowaniem zmodyfikowanej techniki tunelowej i podnabłonkowej tkanki łącznej – opis przypadku
18

Marta Lisowska, Krzysztof Balicki
Nadziąślak włóknisty – epulis fibrosa. Opis przypadku

22

Andrzej Semik
Plastyka połączenia ustno-zatokowego metodą rotowanego, uszypułowanego płata tkanki łącznej podniebienia – opis przypadku

28

Damian Dudek, Edyta Reichman-Warmusz, Andrzej Gruźlewski, Marta Nowak, Janusz Myrda, Mateusz Ożóg, Grażyna Dojutrek-Kłysik, Anna Maria Oleksiejuk
Ziarniniak naczyniowy błony śluzowej wyrostka zębodołowego szczęki – krótka charakterystyka i opis przypadku

34
Kursy i szkolenia doskonalące
48

Angielski dla stomatologów – stopień II. Wytyczne i procedury

Katarzyna Kot
Wytyczne dotyczące skutecznego zapobiegania recesjom dziąsłowym i zmianom przyszyjkowym pochodzenia niepróchnicowego jako konsekwencji urazowego szczotkowania zębów. Wytyczne dla lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych

52

Marcin Aluchna
Materiał złożony Harmonize – wstępne doniesienie kliniczne

56
Monika Bugajska, Paulina Szczepkowska-Dudek
Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży – metody postępowania
62
Krzysztof Schmeidl, Monika Bugajska
Urządzenia używane do aktywacji środków płuczących w endodoncji. Czy warto je stosować?
66

Paweł Rasmus, Katarzyna Robaczyńska, Magdalena Wrzesińska, Tomasz Sobów
Branża dentystyczna jest zagrożona wypaleniem zawodowym

72

Petra Ratka-Krüger
Antybiotyk stosowany miejscowo – terapia wspomagająca w leczeniu kieszonek przyzębnych

74

Kamila Blicharska, Aneta Jankowska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Wybielanie zębów – ocena bezpieczeństwa

80

Magdalena Gońda-Domin, Elżbieta Dembowska, Anna Jarząbek, Ilona Wieczkowska, Karolina Węsierska, Alicja Nowicka
Możliwości zastosowania fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii wieku rozwojowego. Część I

84

Leki stosowane w stomatologii

Karolina Niedziołko-Bagniuk, Małgorzata Bartold-Kuryś, Joanna Kłossowska, Małgorzata Knaś
Tabletki rozpadające się w jamie ustnej

88
Streszczenia

Włodzimierz Dura
Zamierzona replantacja całkowicie zwichniętego niedojrzałego zęba siecznego stałego. Opis przypadku
90
Specjalista radzi

Joanna Zubrzycka-Wróbel, Dominika Piątek, Renata Chałas
Dobór koloru wypełnienia w praktyce stomatologicznej
95

Grażyna Godlewska-Nosseir
CIEKAWOSTKI STOMATOLOGICZNE

96

WYDARZENIA
Rekordowe Targi KRAKDENT

98
Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek
Czynnościowe bóle głowy okolicy czołowej, skroniowej i potylicznej
101
PROGRAM  EDUKACYJNY
Test nr 14
104
Z medycznej wokandy

Paweł Chalecki
Zaniedbania w higienie jamy ustnej jako przeszkoda w przeprowadzeniu zabiegu stomatologicznego

Szanowni Państwo,
w kwietniu chcielibyśmy zainteresować Państwa leczeniem chirurgicznym tkanek miękkich. Stąd w TEMACIE MIESIĄCA zamieściliśmy m.in. pracę prezentującą plastykę połączenia ustno‑zatokowego metodą rotowanego, uszypułowanego płata tkanki łącznej podniebienia, czy też opis pokrycia recesji dziąsłowych w obrębie zębów przedtrzonowych żuchwy z zastosowaniem zmodyfikowanej techniki tunelowej i podnabłonkowej tkanki łącznej. W STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ znajdą Państwo pracę dotyczącą leczenia protetycznego dzieci i młodzieży, a w dziale NOWOCZESNE LECZENIE – METODY, TECHNIKI, NARZĘDZIA publikację prezentującą możliwości zastosowania fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii wieku rozwojowego. Natomiast pod koniec numeru streszczenie ciekawego artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem jest to opis zamierzonej replantacji całkowicie zwichniętego niedojrzałego zęba siecznego stałego.
Warto już dziś zapowiedzieć, że numer majowy „Magazynu”, jak co roku, będzie poświęcony radiologii stomatologicznej. Przygotowujemy go dla Państwa we współpracy z Panią prof. Ingrid Różyło‑Kalinowską. Z przyjemnością informuję, że będzie to dziesiąty, jubileuszowy numer radiologiczny.
Z okazji rozpoczynającej się wiosny życzę Państwu słońca, które będzie nie tylko świecić, ale wreszcie zacznie nas ogrzewać.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski