Magazyn Stomatologiczny, 5/2013

W numerze:

 •  Temat miesiaca: Nowe horyzonty w radiologii stomatologicznej,
 •  Aktualności: Zastosowanie telerentgenografii w protetyce stomatologicznej,
 •  Stomatologia praktyczna: Biometria ultradźwiękowa tkanek miękkich jamy ustnej – problemy kliniczne,
 • Vademecum stomatologa: Wpływ środków stosowanych podczas leczenia kanałowego.

 

Magazyn Stomatologiczny, 4/2013

W numerze:

 • Temat miesiąca: Chirurgia stomatologiczna dla specjalisty i praktyka
 • Aktualności: Profilaktyka antybiotykowa w leczeniu periodontologicznym
 • Stomatologia praktyczna: Wady rozwojowe w praktyce stomatologicznej – zespół Goldenhara
 • Vademecum stomatologa: Tajemnica lekarska

 

 

Magazyn Stomatologiczny, 3/2013

W numerze:

 • Temat miesiąca: Estetyka - różne drogi, jeden cel
 • Aktualności: Mikroskop operacyjny w periodontologii
 • Stomatologia praktyczna: Zespół Cornelii de Lange
 • Vademacum stomatologa: Podstawy teoretyczne makrofotografii stomatologicznej

Magazyn Stomatologiczny, 2/2013

W numerze:

 • Temat miesiąca: Usuwanie złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych,
 • Aktualności: Zaopatrzenie protetyczne pacjentów po chirurgicznym leczeniu nowotworów,
 • Stomatologia praktyczna: Choroba przyzębia w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek,
 • Vademecum stomatologa: Wykonywanie zdjęć zewnątrz- i wewnątrzustnych
 

Magazyn Stomatologiczny, 1/2013

W numerze:

 • Temat miesiąca: Wielospecjalistyczne leczenie stomatologiczne
 • Aktualności: Leczenie endodontyczne zebów stałych niedojrzałych z martwą miazgą
 • Stomatologia praktyczna: Dysplazaja ektodermalna
 • Vademecum stomatologa: Protokół płukania kanałów korzeniowych
 

Magazyn Stomatologiczny, 12/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Wkłady koronowo-korzeniowe
 • Aktualności: Różnorodność budowy morfologicznej zębów siecznych stałych szczęki 
 • Stomatologia praktyczna: Pseudogruczołowy guz zębopochodny zlokalizowany w szczęce
 • Vademecum stomatologa: Uszkodzenie chemiczne narządu wzroku w gabinecie stomatologicznym
 


Magazyn Stomatologiczny, 11/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Nowoczesne techniki i metody leczenia 
 • Aktualności: Nowe sposoby rozpoznawania i leczenia próchnicy – stomatologia mikroinwazyjna
 • Stomatologia praktyczna: Leczenie endodontyczne pięciokanałowych zębów trzonowych górnych 
 • Vademecum stomatologa: Leczenie chrapania w klinice dentystycznej
 

Magazyn Stomatologiczny, 10/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Lasery w periodontologii
 • Aktualności: Wpływ otyłości na stan zdrowia jamy ustnej
 • Stomatologia praktyczna: Zębiaki – diagnostyka, leczenie i wpływ na zmiany w uzębieniu
 • Vademecum stomatologa: Rewaskularyzacja miazgi
 

Magazyn Stomatologiczny, 9/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Możliwości nowoczesnych kompozytów 
 • Aktualności: Leczenie endodontyczne pacjentów przygotowywanych do przeszczepu nerki i po przeszczepie
 • Stomatologia praktyczna: Liszaj płaski – postać pęcherzowa 
 • Vademecum stomatologa: Jak uniknąć zakażenia hiv w gabinecie stomatologicznym
 

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Dziecko w gabinecie stomatologicznym 
 • Aktualności: Czy zaawansowane stany zapalne przyzębia mają wpływ na stan okulistyczny chorych 
 • Stomatologia praktyczna: Dysplazja obojczykowo-czaszkowa z mnogim zatrzymaniem zębów
 • Vademecum stomatologa: Choroby błony śluzowej jamy ustnej