Magazyn Stomatologiczny, 1/2013

W numerze:

 • Temat miesiąca: Wielospecjalistyczne leczenie stomatologiczne
 • Aktualności: Leczenie endodontyczne zebów stałych niedojrzałych z martwą miazgą
 • Stomatologia praktyczna: Dysplazaja ektodermalna
 • Vademecum stomatologa: Protokół płukania kanałów korzeniowych
 

Magazyn Stomatologiczny, 12/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Wkłady koronowo-korzeniowe
 • Aktualności: Różnorodność budowy morfologicznej zębów siecznych stałych szczęki 
 • Stomatologia praktyczna: Pseudogruczołowy guz zębopochodny zlokalizowany w szczęce
 • Vademecum stomatologa: Uszkodzenie chemiczne narządu wzroku w gabinecie stomatologicznym
 


Magazyn Stomatologiczny, 11/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Nowoczesne techniki i metody leczenia 
 • Aktualności: Nowe sposoby rozpoznawania i leczenia próchnicy – stomatologia mikroinwazyjna
 • Stomatologia praktyczna: Leczenie endodontyczne pięciokanałowych zębów trzonowych górnych 
 • Vademecum stomatologa: Leczenie chrapania w klinice dentystycznej
 

Magazyn Stomatologiczny, 10/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Lasery w periodontologii
 • Aktualności: Wpływ otyłości na stan zdrowia jamy ustnej
 • Stomatologia praktyczna: Zębiaki – diagnostyka, leczenie i wpływ na zmiany w uzębieniu
 • Vademecum stomatologa: Rewaskularyzacja miazgi
 

Magazyn Stomatologiczny, 9/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Możliwości nowoczesnych kompozytów 
 • Aktualności: Leczenie endodontyczne pacjentów przygotowywanych do przeszczepu nerki i po przeszczepie
 • Stomatologia praktyczna: Liszaj płaski – postać pęcherzowa 
 • Vademecum stomatologa: Jak uniknąć zakażenia hiv w gabinecie stomatologicznym
 

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Dziecko w gabinecie stomatologicznym 
 • Aktualności: Czy zaawansowane stany zapalne przyzębia mają wpływ na stan okulistyczny chorych 
 • Stomatologia praktyczna: Dysplazja obojczykowo-czaszkowa z mnogim zatrzymaniem zębów
 • Vademecum stomatologa: Choroby błony śluzowej jamy ustnej
 

Magazyn Stomatologiczny, 6/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie protetyczne 
 • Aktualności: Zatrzymane dolne zęby trzonowe drugie 
 • Stomatologia praktyczna: Bezpośrednie nieinwazyjne korekty estetyczne 
 • Vademecum stomatologa: Proszę, przepraszam, dziękuję – narzędzia pracy lekarza dentysty
 

Magazyn Stomatologiczny, 5/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Nowe trendy w radiologii
 • Aktualności: Zastosowanie sieci neuronowych w stomatologii
 • Stomatologia praktyczna: Zastosowanie tomografii stożkowej CBCT w endodoncji 
 • Vademecum stomatologa: Techniki wykonywania zdjęć wewnątrzustnych
 

Magazyn Stomatologiczny, 4/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Stomatologia praktyczna
 • Aktualności: Pokrycie bezpośrednie miazgi zębów stałych z użyciem preparatu Biodentine
 • Stomatologia praktyczna: Złamanie patologiczne żuchwy w przebiegu szpiczaka mnogiego
 • Vademecum stomatologa: Zmiana systemu obowiązkowych i dobrowolnych umów OC
 

Magazyn Stomatologiczny, 3/2012

W numerze:

 • Temat miesiąca: Estetyka - różne środki i drogi do celu
 • Aktualności: Wytrawianie szkliwa i stosowanie adhezyjnych systemów samotrawiących a ryzyko powstania białych plam po leczeniu aparatami ortodontycznymi stałymi
 • Stomatologia praktyczna: Neurofibromatoza typu I – aspekt stomatologiczny choroby
 • Vademecum stomatologa: Dekontaminacja końcówek stomatologicznych