Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2011

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie ortodontyczne
 • Aktualności: Analiza powierzchni i składu chemicznego materiału kościozastępczego Natix
 • Stomatologia praktyczna: Zastosowanie płytki podjęzykowej w leczeniu bruksizmu
 • Vademecum stomatologa: Reputacja w funkcjonowaniu gabinetu stomatologicznego

Magazyn Stomatologiczny, 6/2011

W numerze:

 • Temat miesiąca: Stomatologia dziecięca
 • Aktualności: Stomatopatie protetyczne
 • Stomatologia praktyczna: Opakerowość czy transparencja? Właściwości praktyczne materiałów złożonych
 • Vademecum stomatologa: Choroba próchnicowa zębów – jak do niej nie dopuścić i jak z nią walczyć

Magazyn Stomatologiczny, 5/2011

W numerze:

 • Temat miesiąca: Skomplikowane przypadki - diagnostyka i leczenie
 • Aktualności: Postępowanie z pacjentami przyjmującymi przewlekle leki przeciwkrzepliwe
 • Stomatologia praktyczna: Bruksizm w ujęciu elektromiograficznym
 • Vademecum stomatologa: Profilaktyka zagrożeń zdrowotnych w grupie zawodowej lekarzy dentystów

Magazyn Stomatologiczny, 4/2011

W numerze:

 • Temat miesiąca: Diagnostyka radiologiczna
 • Aktualności: Granice postępu w radiologicznej ocenie zmian próchnicowych
 • Stomatologia praktyczna: Mały atlas przypadkowych znalezisk radiologicznych w badaniach CBCT
 • Vademecum stomatologa: Poradźmy sobie z kasami

Magazyn Stomatologiczny, 3/2011

W numerze:

 • Temat miesiąca: Stomatologia odtwórcza 
 • Aktualności: Perforacje w endodoncji
 • Stomatologia praktyczna: Dwuetapowa autotransplantacja zębów
 • Vademecum stomatologa: Co z NZOZ, gdy zabraknie właściciela

Magazyn Stomatologiczny, 2/2011

W numerze:

 • Temat miesiąca: Dysfunkcje narządu żucia
 • Aktualności: Ocena kliniczna pasty do zębów Parodontax Fluoride
 • Stomatologia praktyczna: Ziarniniak kwasochłonny szczęki - opis przypadku
 • Vademecum stomatologa: Co nowego w prawie pracy

Magazyn Stomatologiczny, 1/2011

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie endodontyczne
 • Aktualności: Profilaktyka próchnicy pierwszych zębów trzonowych stałych
 • Stomatologia praktyczna: Badanie żywotności miazgi zębów stałych
 • Vademecum stomatologa: Budowanie lojalności klienta stomatologicznego

Magazyn Stomatologiczny, 12/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie stomatologiczne - trudności i powikłania
 • Aktualności: Choroba przyzębia a udar mózgu
 • Stomatologia praktyczna: Tworzywo acetalowe – aspekty kliniczne i laboratoryjne
 • Vademecum stomatologa: Tomografia CBCT czy pantomografia

Magazyn Stomatologiczny, 11/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologiczna
 • Aktualności: Radiologiczne badania diagnostyczne żuchwy u kobiet w okresie menopauzy
 • Stomatologia praktyczna: Rekonstrukcje estetyczne z materiałów złożonych
 • Vademecum stomatologa: Dać odpór potwarzy

Magazyn Stomatologiczny, 10/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie protetyczne
 • Aktualności: Uszczelniacze na bazie żywicy epoksydowej
 • Stomatologia praktyczna: Obustronne zwichnięcie stawów skroniowo-żuchwowych
 • Vademecum stomatologa: Co z tym nowym ubezpieczeniem?