Magazyn Stomatologiczny, 3/2011

W numerze:

 • Temat miesiąca: Stomatologia odtwórcza 
 • Aktualności: Perforacje w endodoncji
 • Stomatologia praktyczna: Dwuetapowa autotransplantacja zębów
 • Vademecum stomatologa: Co z NZOZ, gdy zabraknie właściciela

Magazyn Stomatologiczny, 2/2011

W numerze:

 • Temat miesiąca: Dysfunkcje narządu żucia
 • Aktualności: Ocena kliniczna pasty do zębów Parodontax Fluoride
 • Stomatologia praktyczna: Ziarniniak kwasochłonny szczęki - opis przypadku
 • Vademecum stomatologa: Co nowego w prawie pracy

Magazyn Stomatologiczny, 1/2011

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie endodontyczne
 • Aktualności: Profilaktyka próchnicy pierwszych zębów trzonowych stałych
 • Stomatologia praktyczna: Badanie żywotności miazgi zębów stałych
 • Vademecum stomatologa: Budowanie lojalności klienta stomatologicznego

Magazyn Stomatologiczny, 12/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie stomatologiczne - trudności i powikłania
 • Aktualności: Choroba przyzębia a udar mózgu
 • Stomatologia praktyczna: Tworzywo acetalowe – aspekty kliniczne i laboratoryjne
 • Vademecum stomatologa: Tomografia CBCT czy pantomografia

Magazyn Stomatologiczny, 11/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologiczna
 • Aktualności: Radiologiczne badania diagnostyczne żuchwy u kobiet w okresie menopauzy
 • Stomatologia praktyczna: Rekonstrukcje estetyczne z materiałów złożonych
 • Vademecum stomatologa: Dać odpór potwarzy

Magazyn Stomatologiczny, 10/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie protetyczne
 • Aktualności: Uszczelniacze na bazie żywicy epoksydowej
 • Stomatologia praktyczna: Obustronne zwichnięcie stawów skroniowo-żuchwowych
 • Vademecum stomatologa: Co z tym nowym ubezpieczeniem?

Magazyn Stomatologiczny, 9/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie stomatologiczne - różne oblicza
 • Aktualności: Problemy stomatologiczne chorych na twardzinę układową
 • Stomatologia praktyczna: Ziarniniak naczyniowy dużych rozmiarów w jamie ustnej
 • Vademecum stomatologa: Jak wybrać odpowiedni mikroskop do gabinetu

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Leczenie ortodontyczne
 • Aktualności: System FotoSan w terapii fotodynamicznej chorób przyzębia
 • Stomatologia praktyczna: Mikrochirurgia endodontyczna a chirurgia klasyczna
 • Vademecum stomatologa: Zasady wykonywania zdjęć pantomograficznych

Magazyn Stomatologiczny, 6/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Piaskarki stomatologiczne
 • Aktualności: Odżywianie a zdrowie jamy ustnej dzieci
 • Stomatologia praktyczna: Wykorzystanie tomografii komputerowej z promieniem stożkowym w chirurgii stomatologicznej i endodoncji. Opis wybranych przypadków klinicznych
 • Vademecum stomatologa: Bezpieczeństwo plików zgromadzonych na serwerze

Magazyn Stomatologiczny, 5/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Estetyka w leczeniu stomatologicznym
 • Aktualności: Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji
 • Stomatologia praktyczna: Ból – choroba, a nie tylko objaw choroby
 • Vademecum stomatologa: Zagrożenia zdrowotne w grupie zawodowej lekarzy dentystów