Magazyn Stomatologiczny, 5/2014

W numerze:

  • Temat miesiąca: "Prześwietlanie" stomatologii
  • Aktualności: Doskonalenie jakości techniki wykonywania zdjęć teleradiograficznych czaszki w projekcji PA
  • Stomatologia praktyczna: Radix entomolaris i radix paramolaris – diagnostyka obrazowa
  • Vademecum stomatologa: Możliwości wdrożenia leczenia fizjoterapeutycznego w gabinecie stomatologicznym. Część I
            

12
Edward Kijak, Danuta Lietz-Kijak, Bogumiła Frączak, Grażyna Wilk
Zastosowanie nowoczesnych technik radiologicznych w diagnostyce różnicowej dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych na podstawie wybranych przypadków
20
Ryta Łagocka, Maja Bendyk-Szeffer, Monika Góra-Parkitny, Ewa Marek, Jadwiga Buczkowska-Radlińska Morfologia systemu kanałowego kła stałego żuchwy – na podstawie piśmiennictwa i obserwacji własnych
28
T. Katarzyna Różyło, Ewa Szczepanik-Barczewska, Paweł Kalinowski, Łukasz Barczewski
Radiologiczna ocena porównawcza stanu zębów i jamy ustnej na zdjęciach pantomograficznych pacjentów z cukrzycą i osób niechorujących na cukrzycę
32
Ingrid Różyło-Kalinowska, Sergij Isaryk, Sławomir Miechowicz
Wybrane aspekty wytwarzania modeli medycznych dla potrzeb implantoprotetyki
38
Andrzej Bożyk, Ingrid Różyło-Kalinowska, Anna Wiktor-Stoma, Joanna Krawczyk, Paweł Mieszkowski, Janusz Borowicz
Matematyczna metoda pomiarów głów żuchwy na podstawie obrazów tomografii stożkowej (CBCT)
42
Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Urszula Łebkowska
Doskonalenie jakości techniki wykonywania zdjęć teleradiograficznych czaszki w projekcji PA
48
Kursy i szkolenia doskonalące
56
Angielski dla stomatologów. Lesson 44. Part ten: root canal treatment
60
Danuta Lietz-Kijak, Piotr Skomro, Edward Kijak, Krystyna Opalko, Zbigniew Śliwiński
Radiologiczna ocena wpływu czynników fizykalnych na regenerację struktur kostnych
66
Tomasz Kulczyk i Maciej Koralewski
Flebolit w obszarze środkowego piętra części twarzowej czaszki – opis przypadku
70
T. Katarzyna Różyło, Magdalena Piskórz, Ingrid Różyło-Kalinowska
Radix entomolaris i radix paramolaris – diagnostyka obrazowa
76
Joanna Herman, Sabina Herman, Janusz Wojtyna, Zbigniew Paluch
Ograniczenia w diagnozowaniu torbieli zębopochodnych i zastoinowych w obrębie zatok szczękowych na zdjęciu rentgenowskim pantomograficznym – opis przypadku
80
T. Katarzyna Różyło, Katarzyna Gruszka, Ingrid Różyło-Kalinowska
Upiększanie ciała a jakość obrazu tomografii wolumetrycznej
84
Oskar Armata i Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Wykorzystanie przekrojów tomografii komputerowej wiązki stożkowej w diagnozowaniu pionowych złamań korzeni zębów leczonych endodontycznie. Badania in vitro
90
Finansowanie działalności gabinetu stomatologicznego.
Audyty kliniczne zewnętrzne w zakresie rentgenodiagnostyki
94
Małgorzata Strycharz-Dudziak
Wpływ zastosowania fartucha ochronnego ołowiowego na wielkość dawki pochłoniętej podczas wykonywania zdjęcia panoramicznego
96
Z sieci
98
Sylwia Prawdzik
Zmień możliwości w zysk. Czy lekarz to też sprzedawca?
102
Nagrodzeni krzyżówkowicze
104
Test nr 14
107
Małgorzata Rakowiecka, Magdalena Gębska, Ewelina Żyżniewska-Banaszak, Jacek Lewandowski
Możliwości wdrożenia leczenia fizjoterapeutycznego w gabinecie stomatologicznym. Część I
111
Urszula Kozak, Izabella Dunin-Wilczyńska, Katarzyna Nowicka-Dudek, Teresa Bachanek
Diagnostyka zębów zatrzymanych z wykorzystaniem obrazowania CBCT – opis przypadku
115
Dorota Cylwik-Rokicka i Ewa Stokowska
Witamina D – witamina zdrowia nie tylko dla dzieci
119
Alicja Malinowska-Jędraszczyk i Krzysztof Woźniak
Metoda analizy macierzy odległości euklidesowych (EDMA) w ocenie morfologii twarzy – przegląd piśmiennictwa
124
Jacek Kasperski, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Jagoda Słowińska
Ocena porównawcza trzech typów preparatów adhezyjnych zastosowanych u pacjentów użytkujących protezy całkowite dolne
129
Beata Gorzkowska i Katarzyna Sadek
Ustalenie standardów postępowania podczas poszukiwania czwartego kanału w zębie trzonowym górnym pierwszym
138
Marcin Kozakiewicz i Ewa Jaźwiecka-Kościelniak
Ocena wyników leczenia złamań oczodołów i materiałów wykorzystywanych do rekonstrukcji u pacjentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szanowni Państwo,

Majowy numer „Magazynu Stomatologicznego”, jak co roku, jest poświęcony rentgenodiagnostyce stomatologicznej i radiologii szczękowo-twarzowej.  W numerze znalazły się m.in.  artykuły dotyczące wykorzystania tomografii wolumetrycznej w diagnozowaniu pionowych złamań korzeni zębów oraz zastosowania nowoczesnych technik radiologicznych w diagnostyce różnicowej dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia strony internetowej, na której jest zamieszczone wydanie online naszego czasopisma. Mnie, jako endodontę, szczególnie zainteresował zamieszczony tam bardzo ciekawy artykuł dotyczący ustalenia standardów postępowania podczas poszukiwania czwartego kanału w pierwszym zębie trzonowych górnym. Myślę, że i Państwo również przeczytają go z dużym zainteresowaniem.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski