Magazyn Stomatologiczny, 10/2013

W numerze:

  • Temat miesiąca: Leczenie wielospecjalistyczne   
  • Aktualności: Urazy zębów z punktu widzenia pacjentów w różnym wieku
  • Stomatologia praktyczna: Resekcja wierzchołka korzenia zęba z użyciem lasera erbowo-yagowego
  • Vademecum stomatologa: Endoskop w stomatologii
 

12
Interdyscyplinarność w leczeniu chorób przyzębia – przypadki kliniczne
18

Leczenie wielospecjalistyczne pacjenta z brakami częściowymi w obrębie łuków zębowych – opis przypadku

23
Reoperacje w skojarzonym leczeniu chirurgiczno-ortodontycznym zatrzymanych kłów stałych
Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Anna Janas, Monika Ratajek-Gruda
 
28
Wykorzystanie zabiegu hemisekcji w interdyscyplinarnym leczeniu powikłań terapii endodontycznej. Opis dwóch przypadków
Maja Bendyk-Szeffer, Ryta Łagocka, Monika Szmidt, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
 
34
Postępowanie wielodyscyplinarne w złamaniach zębów poniżej brzegu kości wyrostka zębodołowego
Aneta Kałużyńska, Krzysztof Kałużyński, Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski
 
38
Urazy zębów z punktu widzenia pacjentów w różnym wieku
Tomasz Stefański, Agnieszka Słota, Matylda Siedlok, Dominika Sikorska, Paweł Stadnicki, Iwona Wysoczańska-Jankowicz, Lidia Postek-Stefańska
 
44
Kursy i szkolenia doskonalące
50
Angielski dla stomatologów. Lesson 37. Part three: Dentine hypersensitivity
54
Rewizja leczenia endodontycznego zęba 32 ze zmianą zlokalizowaną w przegrodzie międzyzębowej. Badanie CBCT jako współczesne narzędzie diagnostyczne
Bartłomiej Górski i Katarzyna Brus-Sawczuk
62
Trudności w leczeniu pacjenta z zespołem Treachera Collinsa
Justyna Meisel-Denes, Katarzyna Cwajda, Urszula Kaczmarek
 
66
Wymiana nakładu ceramicznego na onlay wykonany z użyciem techniki Cerec
Kari Pihlman
74
Clear Aligner – estetyczne rozwiązanie problemów ortodontycznych u dorosłych
Joanna Wysokińska-Miszczuk, Magdalena Kwiatkowska, Izabela Michalak, Maciej Michalak, Maciej Kwiatkowski, Michał Paulo, Pablo Echarri Lobiondo
 
70
Resekcja wierzchołka korzenia zęba z użyciem lasera erbowo-yagowego
Jacek Matys
80
Wskaźnik Pulpal Involvement-Roots-Sepsis (PRS) – nowe narzędzie do oceny powikłań nieleczonej próchnicy zębów
Joanna Bagińska i Wanda Stokowska
88
Fizykodiagnostyka w stomatologii
Krystyna Opalko, Anna Dojs, Danuta Lietz-Kijak
 
90
Aspekty leczenia stomatologicznego dzieci specjalnej troski i pacjentów niepełnosprawnych. Część II
Małgorzata Borowska, Wojciech Skorzyński, Mansur Rahnama, Marek Tomankiewicz, Monika Żbikowska, Izabela Jastrzębska-Jamrogiewicz, Filip L. Buczyński, Ewa Dados-Jabłońska
98
Z sieci
100
Marketing w gabinecie stomatologicznym. Kamila Wojtulewska-Hańczaruk I w ogóle, i w szczególe
Kamila Wojtulewska-Hańczaruk
95
Jak skutecznie zapobiegać stłoczeniom zębów stałych?
96
Przypadek pierwotnego chłoniaka nieziarniczego B-komórkowego błędnie zdiagnozowanego jako przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych
102
Wydarzenia – kalejdoskop
104
Endoskop w stomatologii
Joanna Kwiecień, Paweł Myciński, Joanna Zarzecka
107
Protezy stałe tymczasowe – na podstawie piśmiennictwa
Justyna Pierścińska, Katarzyna Łazarz-Bartyzel, Maria Chomyszyn-Gajewska
 
112
Analiza zabiegów leczenia biologicznego miazgi zębów wykonanych przez studentów w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Kinga Kaczor i Alicja Nowicka
117
Obrazowanie trójwymiarowe w praktyce lekarza stomatologa
Bernadetta Kosmowska-Weznerowicz i Piotr Arkuszewski
 
122
Powtórne leczenie endodontyczne zęba z rozpoznaniem zespołu endo-perio typu I z wykorzystaniem pasty przygotowanej ex tempore z wodorotlenku wapnia i roztworu chlorheksydyny – opis przypadku
Michał Bednarski
 
128
Leczenie endodontyczne pięciokanałowego zęba trzonowego żuchwy z resorpcją wewnętrzną – przypadek kliniczny*
Paulina Gawłowska i Ksenia Mirowska
133
Stan zdrowia zębów w grupie dzieci 12-letnich z Zamościa
Ewelina Misiakowska i Teresa Bachanek
 

Szanowni Państwo,

W październiku chcielibyśmy Państwa zainteresować leczeniem wielospecjalistycznym. Na temat miesiąca październikowego numeru MS składają się prace przeglądowe dotyczące reoperacji w skojarzonym leczeniu chirurgiczno-ortodontycznym zatrzymanych kłów stałych oraz prezentujące wielodyscyplinarne postępowanie w złamaniach zębów poniżej brzegu kości wyrostka zębodołowego, a takze opisy przypadków interdyscyplinarnego leczenia chorób przyzębia (...)


                                                                                                                         prof.dr hab. Mariusz Lipski