Magazyn Stomatologiczny, 11/2013

W numerze:

  • Temat miesiąca: Rehabilitacja protetyczna - trudne przypadki
  • Aktualności: Zastosowanie koferdamu i nowego preparatu do retrakcji w praktyce zachowawczej
  • Stomatologia praktyczna: Granuloma pyogenicum exulcerans – opis przypadku
  • Vademecum stomatologa:Postępowanie z pacjentami przyjmującymi leki przeciwpłytkowe
 

12
Złożone leczenie protetyczne pacjenta użytkującego protezę teleskopową w żuchwie – opis przypadku
Tomasz Dąbrowa, Michał Biały, Włodzimierz Więckiewicz
16
Wykorzystanie uzębienia resztkowego zaopatrzonego we wkłady korzeniowe (kopuły korzeniowe) jako podparcia protez szkieletowych – opis przypadków
Paweł Mieszkowski, Anna Mieszkowska, Janusz Borowicz
24
Ocena tkanek przyzębia u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym pod względem zasadności rehabilitacji protetycznej
Piotr Napadłek, Halina Panek, Włodzimierz Więckiewicz, Tomasz Dąbrowa
 
30
Rehabilitacja protetyczna po zabiegach resekcyjnych
Leszek Szalewski, Andrzej Bożyk, Grzegorz Michalczewski, Janusz Borowicz
 
34
Funkcja leczniczo-rehabilitacyjna protez tymczasowych
Maciej Paweł Wołowiec
 
42
Zastosowanie koferdamu i nowego preparatu do retrakcji w praktyce zachowawczej
Marcin Aluchna
 
46
Kursy i szkolenia doskonalące
Angielski dla stomatologów. Lesson 38. Part four: gingivitis
56
Sześć miesięcy doświadczenia w pracy klinicznej z wykorzystaniem systemu Self-Adjusting File (SAF)
Adam Zawadka i Zvi Metzger
62
Śluzak zębopochodny zlokalizowany w szczęce
Anna Janas, Partyk Siwik, Piotr Osica, Rafał Stelmach
 
66
Zaburzenia rozwojowe zębów a trudności w leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym
Beata Nyrka i T. Katarzyna Różyło
 
76
Replantacja zęba siecznego stałego z nieukształtowanym wierzchołkiem korzenia po całkowitym zwichnięciu – obserwacja 3-letnia
Patrycja Proc
 
82
Rekonstrukcja estetyczna zębów 12-11 i 21-22 – licówki porcelanowe. Fotoreportaż kliniczny
Jacek Ciesielski
 
70
Granuloma pyogenicum exulcerans – opis przypadku
Agnieszka Krywult, Teresa Szupiany, Jorge Sanchez Lugo, Jolanta Pytko-Polończyk
 
86
Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych pacjentek w okresie okołoporodowym oraz zachowań prozdrowotnych kobiet ciężarnych. Badania ankietowe i kliniczne
Justyna Klepacz-Szewczyk i Halina Pawlicka
 
92
Wykorzystanie fizjoterapii u pacjenta z guzem mostowo-móżdżkowym i następowym porażeniem nerwu twarzowego
Violetta Jagucka-Mętel, Paulina Brzeska, Ewa Sobolewska, Halina Brzeźniak, Agata Baranowska
 
102
Z sieci

PORTFOLIO BIZNESOWE – narzędzie PR. Obraz wart 1000 słów
Justyna Niebieszczańska
97
Środki do czasowego wypełniania systemu kanałowego. Stosowanie lamp bakteriobójczych w gabinecie stomatologicznym
98
 Ropień mózgu w następstwie infekcji pochodzenia zębowego u 11-letniego dziecka. Opis przypadku
Ewa Marek
 
107
Wydarzenia – kalejdoskop
110
Rozwiązanie krzyżówki nr 39

Test nr 11
116
Postępowanie z pacjentami przyjmującymi leki przeciwpłytkowe
Sławomir Milczarek, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Jerzy Szyndel, Katarzyna Sporniak-Tutak
 
119
Wpływ składu różnych środków dezynfekcyjnych i czasu ich oddziaływania na wymiary liniowe masy alginatowej
Anna Macura, Jacek Kasperski, Magdalena Blaszke-Kasperska, Malwina Krasicka, Karol Kurcok, Katarzyna Stępień, Mateusz Wójcik
 
125
Pacjenci nie informują lekarzy stomatologów o zakażeniu wirusem HIV – obserwacje własne
Beata Lickiewicz, Monika Bociąga-Jasik, Jakub Lickiewicz, Jakub Loster, Aleksander Garlicki, Tomasz Mach
 
130
Karmienie naturalne a zdrowie jamy ustnej
Beata Petkowicz, Marlena Pedowska, Maja Weremko-Fałdyga, Przemysław Krzaczek
 
135
Obwodowe ziarniniaki olbrzymiokomórkowe o różnej etiologii
Szymon Baciński i Paweł Kubasiewicz-Ross
 
142
Pacjent z reumatoidalnym zapaleniem stawów w gabinecie stomatologicznym
Adam Romaniuk-Demonchaux
 
146
Leczenie endodontyczne zęba siecznego przyśrodkowego szczęki z resorpcją wewnętrzną – opis przypadku
Magdalena Szuksztul, Edyta Ciężka, Janina Stopa
 
152
Wpływ mediów na kształtowanie świadomości prozdrowotnej dotyczącej zdrowia jamy ustnej – badanie wstępne
Marta Nakonieczna-Rudnicka, Małgorzata Gogacz, Marta Makara-Studzińska
 
156
Ocena predyspozycji osobowościowych studentów stomatologii do wykonywania zawodu lekarza stomatologa
Ilona Wójcik-Chęcińska, Maria Cieszko-Buk, Teresa Bachanek, Renata Chałas

Szanowni Państwo,

Listopadowy numer "Magazynu Stomatologicznego" poświęciliśmy rehabilitacji protetycznej. Dołożyliśmy starań, aby dział ten był urozmaicony pod względem treści, a prace były maksymalnie praktyczne, stąd wiele opisów trudnych przypadków. Ciekawe przypadki i prezentacje własnych doświadczeń autorów w pracy klinicznej z wykorzystaniem różnych urządzeń znajdą Państwo także w pozostałych działach MS.


                                                                                                    prof. dr. hab. Mariusz Lipski