Magazyn Stomatologiczny, 6/2014

Temat miesiąca: Leczenie ortodontyczne

W numerze:

  • Metoda pośredniego klejenia zamków ortodontycznych
  • Minimalnie inwazyjna poprawa estetyki zębów siecznych szczęki za pomocą materiału złożonego
  • Pierwotne leczenie endodontyczne zębów z rozległymi zmianami okołowierzchołkowymi
  • Biomateriały stosowane w implantologii 
 

12
Agnieszka Dzierżanowska i Dorota Zawidzka
Metoda pośredniego klejenia zamków ortodontycznych
22
Magdalena Zalwert-Zając, Krzysztof Mól, Michał Jesion
Ocena wpływu poszerzenia zębów siecznych bocznych szczęki z zaburzonym wskaźnikiem Boltona na końcowy wynik leczenia ortodontycznego
30
Izabela J. Szarmach, Marta Grochowska
Cefalometryczna ocena porównawcza zmian szkieletowych i zębowo-wyrostkowych oraz pomiar stopnia ruchomości zębów po zastosowaniu aparatów Pendulum K i Pendex
41
Marta Krasny i Kornel Krasny
Wpływ adenotomii i aktywnego przerostu migdałka gardłowego na ciężkość wady zgryzu u dzieci kwalifikowanych do leczenia ortodontycznego
46
Kursy i szkolenia doskonalące
50
Angielski dla stomatologów. Lesson 45. Part eleven: TMJD
54
Karolina Kowalczyk i Ewa Iwanicka-Grzegorek
Minimalnie inwazyjna poprawa estetyki zębów siecznych szczęki za pomocą materiału złożonego
61
Sylwia Podlejska, Adrianna Adamek, Halina Pawlicka
Pierwotne leczenie endodontyczne zębów z rozległymi zmianami okołowierzchołkowymi
70
Linda Greenwall
Wybielanie jako pierwszy krok przed zamknięciem diastemy
74
Grażyna Cubera, Joanna Cubera, Tomasz Cubera, Robert Brodowski
Rehabilitacja protetyczna bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protezy nakładowej wspartej na dwóch wszczepach oraz zatrzaskach typu Locator. Opis przypadku
78
Jacek Matys
Zastosowanie lasera erbowo-yagowego i osocza bogatopłytkowego w leczeniu ropnia przyzębia
82
Glenn Dupont
Planowanie leczenia prowadzącego do przewidywalnych rezultatów
88
Mansur Rahnama, Leszek Czajkowski, Monika Smyl-Golianek, Agnieszka Kurzępa, Joanna Gałuszka
Kortykotomia jako zabieg z wyboru w leczeniu ortodontycznym przy obecności zębów ankilotycznych – opis przypadku
92
Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak
Biomateriały stosowane w implantologii
102
Specjalista radzi
Leasing sprzętu stomatologicznego. Resorpcja pasty z Ca(OH)2 z kanału korzeniowego
104
Streszczenia
Ewa Marek
Wpływ stosowania szczoteczki elektrycznej obrotowo-oscylacyjnej oraz szczoteczki elektrycznej dźwiękowej na redukcję płytki nazębnej i zmniejszenie zapalenia dziąseł – 12-tygodniowa ocena kliniczna
106
Z sieci
108
Olgierd Bołtuć
Informatyzacja praktyki stomatologicznej. Część I. 1000 słów o dokumentacji medycznej w formie papierowej i elektronicznej
110
Kamila Wojtulewska-Hańczaruk
Marketing w gabinecie stomatologicznym. Siostrzana rada
112
Sprawdzian wiedzy stomatologicznej na wesoło
Krzyżówka nr 42
115
Mariusz Lipski
Przygoda z Nepalem. Namaste, Katmandu!
119
Damian Dudek, Oliwia Segiet, Michał Matusek, Wojciech Piwowarski, Katarzyna Sołtykiewicz
Usunięcie chirurgiczne ciała obcego z oczodołu – opis przypadku
124
Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk
Nawyki dietetyczno-higieniczne i stan higieny jamy ustnej dzieci z wysokim ryzykiem choroby próchnicowej
130
Andrzej Potemkowski, Anna Ratajczak, Marcin Ratajczak
Badania kliniczne – zasady badań produktów leczniczych
134
Artur Lipiński i Teresa Bachanek
Palenie tytoniu a stan higieny jamy ustnej w populacji męskiej Aresztu Śledczego w Radomiu
140
Piotr Osica i Anna Janas
Ocena możliwości finansowych pacjentów leczonych w ramach procedur chirurgii jednego dnia oraz w znieczuleniu miejscowym
144
Lidia Jamróz-Wilkońska, Wojciech Wilkoński, Jerzy Krupiński
Ocena chropowatości powierzchni materiałów kompozytowych za pomocą mikroskopu sił atomowych (Atomic Force Microscope, AFM) po wypolerowaniu różnymi systemami polerskimi

Szanowni Państwo,
 
Wszyscy jesteśmy świadkami ogromnego postępu, który na naszych oczach dokonuje się co dzień we wszystkich specjalnościach stomatologii. Dotyczy on również ortodoncji, która jest tematem przewodnim czerwcowego numeru „Magazynu Stomatologicznego”. Znajdą w nim Państwo m.in. bardzo interesujący artykuł poświęcony metodzie pośredniego klejenia zamków ortodontycznych, który stanowi przegląd piśmiennictwa wzbogacony o własne spostrzeżenia i doświadczenia kliniczne autorek. W artykule przedstawiono również sposób pośredniego klejenia zamków, szczegółowo opisując jego etapy laboratoryjne i kliniczne.
 
Zachęcam Państwa także do odwiedzenia innych rubryk naszego czasopisma. Znalazły się w nich m.in. interesujący opis przypadku rehabilitacji protetycznej bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protezy nakładowej wspartej na dwóch wszczepach oraz zatrzaskach typu Locator, pierwotne leczenie endodontyczne zębów z rozległymi zmianami okołowierzchołkowymi czy też prezentacja minimalnie inwazyjnej interwencji w celu poprawy estetyki zębów siecznych szczęki za pomocą materiału złożonego.
Kończąc comiesięczne spotkanie z Państwem, życzę satysfakcjonującej lektury.
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski