Magazyn Stomatologiczny, 12/2013

W numerze:

  • Temat miasiąca: Stomatologia praktyczna
  • Aktualności: Nowe standardy w stomatologii estetycznej stosowane w celu poprawy estetyki twarzy i uśmiechu
  • Stomatologia praktyczna: Diastema i wędzidełko wargi górnej w aspekcie leczenia ortodontycznego
  • Vademecum stomatologa: Postępowanie z pacjentami przyjmującymi doustne antykoagulanty lub nowoczesne leki przeciwkrzepliwe
 

12
Leczenie interdyscyplinarne pacjentów z dolegliwościami układu ruchowego narządu żucia
Joanna Mrowiec i Katarzyna Zakrzewska
 
20
Implantologia minimalnie inwazyjna – mit czy rzeczywista konieczność. Część II. Fotoreportaż kliniczny
Justyna Mędzin i Rafał Mędzin
 
28
Drugie zęby przedtrzonowe szczęki jedno- czy dwukanałowe? Obrazowanie w CBCT
Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Krystyna Opalko, Piotr Stodolny
 
36
Złamanie poprzeczne korzeni z przemieszczeniem stałych zębów siecznych przyśrodkowych w szczęce – opis przypadku
Ewa Rybarczyk-Townsend, Aleksandra Hilt, Joanna Szczepańska
 
42
Dysfunkcja narządu żucia – przyczyny, diagnostyka, leczenie
Jan K. Pietruski, Małgorzata D. Pietruska
 
50
Nowe standardy w stomatologii estetycznej stosowane w celu poprawy estetyki twarzy i uśmiechu
Agnieszka Zwolak, Anna Wiktor-Stoma, Grzegorz Michalczewski, Leszek Szalewski, Janusz Borowicz
 
56
Kursy i szkolenia doskonalące
Angielski dla stomatologów. Lesson 39. Part five: dental radiography
64
Badania diagnostyczne i planowanie leczenia implantoprotetycznego przez lekarzy stomatologów ogólnie praktykujących
Arkadiusz Makowiecki i Konstanty Sławecki
 
70
Materiał złożony Reflectys – wstępne doniesienie kliniczne
Marcin Aluchna
 
77
Zmiany patologiczne w jamie ustnej w przebiegu choroby refluksowej – opis 4 przypadków
Anna Wójcicka, Stanisława Zyta Grabowska, Elżbieta Maciorkowska
 
82
Metoda postępowania z ubytkiem kości od strony przedsionkowej w zębodole z wykorzystaniem tkanki autologicznej i ksenogenicznej – opis przypadku
Jacek Żurek, Dariusz Filipek, Agnieszka Galwas-Żurek, Marta Cieślik-Wegemund, Bartosz Chrzanowski
 
86
Diastema i wędzidełko wargi górnej w aspekcie leczenia ortodontycznego
Maciej Greinke
 
91
Wpływ wielowizytowego leczenia kanałowego na szczelność wypełnienia systemu kanałowego
Przemysław Kustra, Joanna Zarzecka, Agata Skrzypek, Katarzyna Musiał, Anna Kokoszka
 
96
Sedacja wziewna N2O/O2 w praktyce stomatologicznej
Tomasz Kalinowski, Michał Biały, Dariusz Łasut
 
105
Z sieci

Marketing w gabinecie stomatologicznym. Zrób to lepiej
Kamila Wojtulewska-Hańczaruk

Sprawdzian wiedzy stomatologicznej na wesoło. Krzyżówka nr 40
 
101
Pojemniki na odpady w gabinecie stomatologicznym
102
Oko za ząb
Małgorzata Strycharz-Dudziak
 
110
Wydarzenia – kalejdoskop
116
Postępowanie z pacjentami przyjmującymi doustne antykoagulanty lub nowoczesne leki przeciwkrzepliwe
Sławomir Milczarek, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Jerzy Szyndel, Katarzyna Sporniak-Tutak
119
Możliwości zastosowania lasera twardego Key w jamie ustnej
Agnieszka Pawłowicz, Teresa Bachanek, Dariusz Samborski
 
125
Aspekty mechaniczne i estetyczne uzupełnień protetycznych na bazie tlenku cyrkonu
Adam Szpejewski, Cezary Langot, Mariusz Kochanowski, Beata Dejak
 
125
Analiza zachowań prozdrowotnych oraz samooceny zdrowia i higieny jamy ustnej pacjentów dorosłych w aspekcie lęku stomatologicznego oraz determinant socjodemograficznych
Iwona Olszewska-Czyż, Dorota Domiszewska, Lucyna Pasierb, Maria Chomyszyn-Gajewska
 
137
Ocena nowych rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych o powierzchniach zwykłych i ulepszonych – badania w SEM
Damian Lichota, Alicja Nowicka, Mariusz Lipski
 
142
Leczenie protetyczne pacjentów w wieku rozwojowym na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Ewa Strada, Małgorzata Pihut, Grażyna Wiśniewska
 
146
Zastosowanie ultradźwięków w ponownym leczeniu endodontycznym – opis przypadku
Anna Strońska
 
141
Ocena wytrzymałości na zginanie wybranych polimerów akrylowych przechowywanych w różnych środowiskach
Zbigniew Raszewski, Leopold Wagner, Małgorzata Ponto-Wolska, Krzysztof Wilk
 
155
Życie i działalność naukowa profesora Franciszka Bohdanowicza
Anna Janas, Piotr Osica, Dorota Sokołowska
 

Szanowni Państwo,
Ani się obejrzeliśmy, a kolejny rok zbliża się ku końcowi. W ostatnim tegorocznym numerze znajdą Państwo artykuły poświęcone stomatologii praktycznej. Nie zabraknie ogólnie pojętej stomatologii odtwórczej (protetyki, implantologii i stomatologii zachowawczej), a także endodoncji, traumatologii oraz ortodoncji (...)

                                                                                                      prof. dr hab. Mariusz Lipski