Magazyn Stomatologiczny, 9/2013

W numerze:

  • Temat miesiąca: Periodontologia w praktyce
  • Aktualności: Grafen – rewolucja w stomatologii? Część II
  • Stomatologia praktyczna: Implantologia minimalnie inwazyjna – mit czy rzeczywista konieczność
  • Vademecum stomatologa: Ciało obce w drogach oddechowych pacjenta stomatologicznego


12
Przerost dziąseł – wybrane zagadnienia terapeutyczne
Maciej Miczek i Maciej R. Czerniuk
 
22
Uwarunkowania morfologiczne w planowaniu leczenia chirurgicznego recesji dziąseł
Elżbieta Dembowska, Renata Samulak-Zielińska, Mariusz Suwała, Kamila Kozak, Katarzyna Sosińska
 
30
Włókniaki jamy ustnej
Anna Dudko, Marcin Adamiecki, Paweł Stawerski, Anna J. Kurnatowska, Sebastian Kłosek
 
36
Minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne – nowy kierunek w periodontologii regeneracyjnej. Opis przypadku
Elżbieta Dembowska, Janina Czuryszkiewicz-Cyrana, Joanna Rasławska-Socha
 
44
Ocena czynników ryzyka zapaleń przyzębia w wybranej grupie osób dorosłych
Łukasz Zawada, Dariusz Chrzęszczyk, Agata Matuszewska, Tomasz Konopka
 
52
Grafen – rewolucja w stomatologii? Część II
Łukasz Lassmann
 
58
Kursy i szkolenia doskonalące
Angielski dla stomatologów. Lesson 36. Part two: Toothache
72
Długoczasowe obserwacje stomatologiczne pacjenta z autoimmunologicznym zespołem wielogruczołowym typu 1
Dorota Olczak-Kowalczyk, Anna Matosek, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Anna Malinowska
 
80
Radykalna zmiana koloru, kształtu i ustawienia zębów z zastosowaniem dostępnych technik nowoczesnej stomatologii z wykorzystaniem wkładów z włókna szklanego
Adam Romaniuk-Demonchaux
84
Przepchnięcie podchlorynu sodu do tkanek przyzębia na skutek nierozpoznanej perforacji korzenia – opis przypadku
Daniel Bieszczad i Jarosław Wichliński
89
Implantologia minimalnie inwazyjna – mit czy rzeczywista konieczność
Justyna Mędzin i Rafał Mędzin
100
Szybkie rozszerzanie szczęki (RME) u dorosłej pacjentki – opis przypadku
Andrzej Świrski, Katarzyna Olszewska, Anna Sękowska, Małgorzata Partyka, Izabella Dunin-Wilczyńska
 
108
Chirurgiczne usuwanie zatrzymanych zębów trzonowych trzecich oraz analiza histopatologiczna okołozębowych zmian zapalnych – doświadczenia własne
Damian Dudek, Krzysztof Helewski, Małgorzata Żaba, Katarzyna Sołtykiewicz, Michał Matusek, Romuald Wojnicz
108
Kompleksowe leczenie stomatologiczne wraz z rehabilitacją protetyczną pacjenta w podeszłym wieku z uzębieniem resztkowym w szczęce i brakami skrzydłowymi w żuchwie z zastosowaniem dolnej protezy szkieletowej klasycznej oraz górnej protezy teleskopowej.
Justyna Witalińska-Łabuzek i Wojciech Żydzik
 
122
Porównanie dokładności obrazowania radiogramów 2D z obrazowaniem tomografii stożkowej 3D podczas diagnostyki i planowania leczenia stomatologicznego
Mariusz Kochanowski, Anna Maria Wierzowiecka, Cezary Langot, Beata Dejak
 
130
Powikłania znieczulenia ogólnego w gabinecie stomatologicznym
Katarzyna Wochna, Anna Smędra-Kaźmirska, Agnieszka P. Jurczyk, Maciej Barzdo, Wojciech Krajewski, Jarosław Berent
 
138
Szwedzkie spojrzenie. Implanty zębowe nie zawsze są najlepszym wyborem
Pär Almqvist
142
Próchnica różnych grup zębów u dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na obszarach wiejskich obwodu lwowskiego
Nina I. Smolar, Elwira W. Bezwuszko, Christina G. Musij-Semenciw
 
144
Aspekty leczenia stomatologicznego dzieci specjalnej troski i pacjentów niepełnosprawnych. Część I
Małgorzata Borowska, Wojciech Skorzyński, Mansur Rahnama, Marek Tomankiewicz, Monika Żbikowska, Izabela Jastrzębska-Jamrogiewicz, Filip L. Buczyński, Ewa Dados-Jabłońska
 
154
Z sieci
Wydarzenia – kalejdoskop
Krzyżówka nr 39

 
149
Częstość czyszczenia protezy akrylowej. Schładzanie gryzaka podawanego ząbkującemu dziecku
150
Złamania poziome korzeni w zębach bocznych – opisy przypadków
Małgorzata Strycharz-Dudziak
167
Test nr 10
173
Ciało obce w drogach oddechowych pacjenta stomatologicznego
Włodzimierz Dura i Mariusz Lipski
175
Możliwości zastosowania aglomeratu trójtlenków mineralnych (MTA) do ostatecznego wypełnienia kanałów korzeniowych
Grzegorz Szczurko i Małgorzata Pawińska
 
172
Ocena deformacji naturalnego przebiegu kanału korzeniowego w następstwie preparacji z użyciem ręcznych narzędzi stalowych i systemu rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych S5. Doniesienie wstępne
Paulina Kroczyńska, Emilia Gaj, Włodzimierz Dura, Mariusz Lipski
 
187
Przyczyny odkładania wizyt stomatologicznych przez pacjentów z grupy wiekowej 35-44 lata w województwie lubelskim
Małgorzata Kulawiak i Teresa Bachanek
 
194
Częstość występowania braków zębowych u zawodników biorących udział w V Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie
Kaja Wichrowska
 
199
Zmiana długości roboczej w trakcie mechanicznego opracowywania zakrzywionych kanałów korzeniowych instrumentami rotacyjnymi
Tomasz Piekarz, Ewa Michalak, Bartosz Mosler
 
206
Ocena regeneracji ubytków kości szczęki i żuchwy zaopatrzonych biologicznie aktywnym szkłem
Marcin Kozakiewicz, Milena Stefańczyk, Piotr Ślusarski
 
213
Pozaestetyczne zastosowania toksyny botulinowej w stomatologii
Aleksandra Nowak
 

Szanowni Państwo,

Tematem miesiąca wrześniowego numeru "Magazynu Stomatologicznego" jest "Periodontologia w praktyce". Jest to zagadnienie, które stosunkowo często było poruszane na łamach naszego czasopisma. I nic dziwnego , gdyż leczenie periodontologiczne często wiąże się z podejmowaniem trudnych decyzji, jaką metodę leczenia wybrać , by zachować z jednej strony własne uzębienie, a z drugiej zaś zapewnić korzystny efekt estetyczny i funkcjonalny ku satysfakcji pacjenta i własnej. Poza periodentologią w numerze znajdą Państwo w dziale praktyka fotoreportaż kliniczny obu przypadków rekonstrukcji uzębienia w odcinku bocznym z wykorzystaniem wszczepów oraz opis przypadków kompleksowego leczenia estetycznego z zastosowaniem wybielania zębów , odbudowy filarów z wykorzystaniem włókna szklanego i koron pełnoceramicznych(...)
                                                    
                                                                                          prof. dr hab. Mariusz Lipski