Magazyn Stomatologiczny, 6/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Piaskarki stomatologiczne
 • Aktualności: Odżywianie a zdrowie jamy ustnej dzieci
 • Stomatologia praktyczna: Wykorzystanie tomografii komputerowej z promieniem stożkowym w chirurgii stomatologicznej i endodoncji. Opis wybranych przypadków klinicznych
 • Vademecum stomatologa: Bezpieczeństwo plików zgromadzonych na serwerze

Magazyn Stomatologiczny, 5/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Estetyka w leczeniu stomatologicznym
 • Aktualności: Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji
 • Stomatologia praktyczna: Ból – choroba, a nie tylko objaw choroby
 • Vademecum stomatologa: Zagrożenia zdrowotne w grupie zawodowej lekarzy dentystów

Magazyn Stomatologiczny, 4/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Diagnostyka radiologiczna w stomatologii
 • Aktualności: Skuteczność filtrów obrazu w diagnostyce guzów zębopochodnych
 • Stomatologia praktyczna: Mały atlas błędów technicznych i artefaktów w radiografii wewnątrzustnej
 • Vademecum stomatologa: Jak wybrać usługodawcę hostingowego

Magazyn Stomatologiczny, 3/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Współczesna stomatologia - badania, analizy, praktyka
 • Aktualności: Powtórne leczenie kanałowe – aspekt praktyczny
 • Stomatologia praktyczna: Włókniak kostniejący o nietypowej lokalizacji – opis przypadku
 • Vademecum stomatologa: Jak zarejestrować NZOZ

Magazyn Stomatologiczny, 2/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Protetyka stomatologiczna
 • Aktualności: Zdrowe przyzębie warunkiem zdrowia ogólnego
 • Stomatologia praktyczna: Polerowanie materiałów kompozytowych
 • Vademecum stomatologa: Walka ze strachem i uprzedzeniami

Magazyn Stomatologiczny, 1/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Nowoczesne narzędzia i techniki w endodoncji
 • Aktualności: Nikiel alergen wyjątkowy – wybrane problemy w stomatologii w świetle piśmiennictwa
 • Stomatologia praktyczna: Zęby zatrzymane – przyczyny występowania, diagnostyka i metody leczenia
 • Vademecum stomatologa: Jak właściwie przygotować różne powierzchnie do cementowania

Magazyn Stomatologiczny, 12/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Pacjent szczególnej troski
 • Aktualności: Wpływ palenia tytoniu na stan tkanek przyzębia – przegląd piśmiennictwa
 • Stomatologia praktyczna: Dwie metody postępowania w przypadku odbudowy złamanego siekacza przyśrodkowego szczęki
 • Vademecum stomatologa: Na co zwrócić uwagę, podpisując umowę leasingu

Magazyn Stomatologiczny, 11/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Traumatologia stomatologiczna
 • Aktualności: Co lekarz powinien wiedzieć na temat związku chorób przyzębia z chorobami ogólnoustrojowymi?
 • Stomatologia praktyczna: Kamica ślinianki przyusznej. Opis przypadku
 • Vademecum stomatologa: Ostrożnie z dokumentacją zdjęciową

Magazyn Stomatologiczny, 10/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Ortodoncja
 • Aktualności: Występowanie bólu pozabiegowego po jedno- i wieloseansowym leczeniu endodontycznym. Przegląd piśmiennictwa
 • Stomatologia praktyczna: Preparat Nanocare Gold w zapobieganiu próchnicy wtórnej
 • Vademecum stomatologa: Domeny dla gabinetów stomatologicznych

Magazyn Stomatologiczny, 9/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Protetyka stomatologiczna
 • Aktualności: Przegląd systemów adhezyjnych na podstawie piśmiennictwa. Część II
 • Stomatologia praktyczna: Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym w materiale Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – obserwacja roczna
 • Vademecum stomatologa: Ergonomia i efektywna gospodarka materiałowa w nowoczesnej stomatologii