Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2019

TEMAT NUMERU – Zabiegi implantacji

 
W numerze:
• Zabieg implantacji natychmiastowej w żuchwie przeprowadzony przy użyciu nawigacji komputerowej i szablonu chirurgicznego
• Postępowanie ortodontyczno-implantologiczne w trudnym przypadku zatrzymania kła w szczęce
• Relokacja brzegu ubytku zlokalizowanego poddziąsłowo w technice adhezyjnej – analiza problemu klinicznego
• Zintegrowane leczenie – opis przypadku leczenia zachowawczo-protetycznego młodego pacjenta z zaawansowaną próchnicą
• Bezpieczna sedacja wziewna w stomatologii dziecięcej


12
Olga Preuss, Magda Aniko‑Włodarczyk, Grzegorz Trybek
Wprowadzenie wszczepu śródkostnego w odcinku bocznym żuchwy z użyciem szablonu implantologicznego
18
Marta Krasny, Kornel Krasny
Postępowanie ortodontyczno‑implantologiczne w trudnym przypadku zatrzymania kła w szczęce
22
Magda Aniko‑Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek
Zabieg implantacji natychmiastowej w żuchwie przeprowadzony przy użyciu nawigacji komputerowej i szablonu chirurgicznego
Nowy punkt
26
Szkolenia i kursy doskonalące
32
Natalia Rogulska, Joanna Gadomska, Katarzyna Brus‑Sawczuk
Zintegrowane leczenie – opis przypadku leczenia zachowawczo‑protetycznego młodego pacjenta z zaawansowaną próchnicą
38
Aneta Olszewska, Jowita Rosada‑Kurasińska, Alicja Bartkowska‑Śniatkowska, Barbara Biedziak
Bezpieczna sedacja wziewna w stomatologii dziecięcej
44
Jolanta Kostrzewa‑Janicka, Anna Cybulska
Ewolucja teorii okluzji w rehabilitacji protetycznej
50
Adam Romaniuk‑Demonchaux
Relokacja brzegu ubytku zlokalizowanego poddziąsłowo w technice adhezyjnej – analiza problemu klinicznego
68
Karolina Kurek, Dominik Przybylski, Anna Anger, Mateusz Janecki, Łukasz Łatacha, Tomasz Witko, Joanna Maczura‑Sokalska
Przegląd szyn nagryzowych stosowanych w terapii dysfunkcji narządu żucia, wykonywanych przez laboratoria techniki dentystycznej
76
Kaja Wichrowska‑Rymarek, Jerzy Sokołowski
Ocena wpływu odległości końcówki światłowodu lampy polimeryzacyjnej od naświetlanej powierzchni na wartość natężenia światła
82
Paweł Kozłowski, Maria Wiernicka‑Menkiszak, Renata Biskupska
Pierwotny zespół pieczenia jamy ustnej u osoby użytkującej protezy akrylowe osiadające – opis przypadku
86
Aleksandra Przybysz, Barbara Lesicka, Justyna Zioło, Marcin Aluchna, Alicja Aluchna
Przegląd lakierów fluorowych
94
Magda Aniko‑Włodarczyk, Grzegorz Trybek
SPECJALISTA RADZI
Pacjent z przewlekłą chorobą zakaźną w gabinecie stomatologicznym
98
Joanna Falkowska
STRESZCZENIE
Owrzodzenie języka jako pierwszy objaw gruźlicy utajonej – opis przypadku
100
Krzysztof Wrona
Podstawowe testy urządzeń stosowanych w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej
104
WYDARZENIA

Szanowni Państwo,

implanty są najbardziej fizjologiczną rekonstrukcją braków w uzębieniu. I im właśnie został poświęcony temat numeru wakacyjnego „MAGAZYNU STOMATOLOGICZNEGO”. W numerze 7-8 nie brak również wielu innych wartościowych prac, których tytuły znajdą Państwo w spisie treści. Mnie szczególnie zainteresowały prace poświęcone relokacji brzegu ubytku zlokalizowanego poddziąsłowo w technice adhezyjnej oraz ewolucji teorii okluzji w rehabilitacji protetycznej, choć osoby zajmujące się protetyką i zaburzeniami zwarcia z całą pewnością zainteresuje także praca dotycząca szyn nagryzowych stosowanych w terapii dysfunkcji narządu żucia, a pedodontów publikacja omawiająca sedację wziewną. Jak zawsze pod koniec numeru streszczenie artykułu z piśmiennictwa zagranicznego, tym razem o owrzodzeniu języka jako pierwszym objawie gruźlicy utajonej.

Zachęcając do lektury wydania wakacyjnego, jak co roku zapraszam Państwa także do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów CEDE w Poznaniu, które odbędą się 19-21 września.

prof. dr hab. Mariusz Lipski