Magazyn Stomatologiczny, 6/2019

TEMAT NUMERU: Wyzwania stomatologii dziecięcej

W numerze
•  Znieczulenie ogólne w praktyce lekarza pedodonty
•  Problemy stomatologiczne u dzieci urodzonych przedwcześnie
•  Późna replantacja dwóch zębów – opis przypadku
•  Estetyczna rehabilitacja uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych
•  SPECJALISTA RADZI: Przepchnięcie materiału do kanału żuchwy


12
Daniel Bieszczad
Późna replantacja dwóch zębów. Opis przypadku
18
Magdalena Słowik‑Mazur
Problemy stomatologiczne u dzieci urodzonych przedwcześnie
24
Justyna Dobrowolska, Mateusz Małka
Hiperdoncja w odcinku przednim szczęki i żuchwy. Przegląd piśmiennictwa i przypadków własnych
28
Aleksandra Rogalewska, Aneta Olszewska, Katarzyna Cieślińska, Agata Daktera‑Micker, Barbara Biedziak
Znieczulenie ogólne w praktyce lekarza pedodonty
38
Szkolenia i kursy doskonalące
42
Adam Romaniuk‑Demonchaux
Estetyczna rehabilitacja uśmiechu z zastosowaniem licówek ceramicznych
58
Aneta Olszewska
Skuteczne znieczulenie śródwięzadłowe z zastosowaniem systemów do znieczuleń komputerowych
67
Kamila Kozak‑Jastrzębska, Elżbieta Dembowska
Zastosowanie lasera diodowego PRIMO®  o długości fali 810 nm w leczeniu naczyniaka i włókniaka na błonie śluzowej jamy ustnej. Opisy przypadków
72
Małgorzata Rabiega, Justyna Otulakowska‑Skrzyńska
Ochrona żywej miazgi zębów oszlifowanych pod korony protetyczne
78
Kacper Nijakowski, Anna Lehmann‑Kalata, Krzysztof Osmola
Zębopochodna przetoka zewnątrzustna okolicy podżuchwowej. Opis przypadku
82
Sonia Hertman, Jan Petriczko, Piotr Bargiel, Norbert Czapla, Piotr Prowans
Migrenowe bóle głowy związane z zatrzymaniem trzeciego dolnego zęba trzonowego. Opis przypadku
86
Michał Puciło, Damian Lichota, Aleksandra Puciło, Alicja Nowicka
SPECJALISTA RADZI
Przepchnięcie materiału do kanału żuchwy
90
TEST EDUKACYJNY NR 18
94
Włodzimierz Dura
STRESZCZENIE
Ogromna torbiel zawiązkowa w zatoce szczękowej: rzadki przypadek wieku dziecięcego
95
Paweł Chalecki
Z MEDYCZNEJ WOKANDY
Szkoda pacjenta powstała w związku z pozostawieniem złamanego narzędzia w kanale leczonego zęba

Szanowni Państwo,
czerwcowy numer „Magazynu Stomatologicznego” jest poświęcony PEDODONCJI. W temacie miesiąca – WYZWANIA STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ – zamieściliśmy m.in. prace omawiające znieczulenie wykonywane u pacjenta w wieku rozwojowym oraz najczęściej występujące problemy u dzieci przedwcześnie urodzonych. Z kolei w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA mogą Państwo znaleźć publikacje z różnych specjalności, w tym protetyki, periodontologii i chirurgii. Ja polecam artykuł prezentujący rekonstrukcję uzębienia z zastosowaniem licówek ceramicznych oraz przypadek zębopochodnej przetoki zewnątrzustnej, choć zainteresowała mnie także praca dotycząca zastosowania lasera diodowego w leczeniu naczyniaka i włókniaka na błonie śluzowej jamy ustnej.
Natomiast w VADEMECUM STOMATOLOGA jak zawsze ciekawe streszczenie artykułu zagranicznego oraz porada specjalisty – tym razem o przepchnięciu materiału do kanału żuchwy i jego następstwach.
Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie coś ciekawego w wydaniu czerwcowym, a że niedługo lato, życzę słonecznej pogody i udanego wypoczynku.


prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski