Magazyn Stomatologiczny, 9/2019

TEMAT NUMERU – Nowoczesne techniki w endodoncji

W numerze:

  • Zamknięcie rozległej perforacji z użyciem bioaktywnego materiału odtwórczego Activa – opis przypadku
  • Laser diodowy o długości fali 810 nm w leczeniu endodontycznym
  • Wykorzystanie tomografii wolumetrycznej podczas ponownego leczenia kanałowego drugiego zęba przedtrzonowego szczęki
  • Diastemy i tremy – doświadczenia własne
  • Kompozytowa estetyka jednego zęba. Szczegółowa analiza krok po kroku


12
Piotr Tkaczyński, Elżbieta Bołtacz‑Rzepkowska
Zamknięcie rozległej perforacji z użyciem bioaktywnego materiału odtwórczego Activa – opis przypadku
16
Aleksandra Karpisz‑Więcek, Elżbieta Dembowska
Laser diodowy o długości fali 810 nm w leczeniu endodontycznym
22
Katarzyna Olczak
Wykorzystanie tomografii wolumetrycznej podczas ponownego leczenia kanałowego drugiego zęba przedtrzonowego szczęki
28

Szkolenia i kursy doskonalące

36
Jacek Matys
Techniki cięcia tkanek miękkich za pomocą lasera diodowego w stomatologii
40
Anna Janczarska‑Breitkopf, Daniel Poszytek, Bartłomiej Górski
Zlokalizowane agresywne zapalenie przyzębia – opis przypadku
48
Anna Jędrzejewska, Danuta Górniak
Zastosowanie aparatu PowerScope w leczeniu czynnościowym wad klasy II. Przegląd piśmiennictwa
54
Dawid Pisuk
REPORTAŻ KLINICZNY. Kompozytowa estetyka jednego zęba. Szczegółowa analiza krok po kroku
60
Krystian Kuźniarz, Jerzy Sowiński, Anna Łukasiewicz‑Gawęda
Leczenie chirurgiczne torbieli zawiązkowej żuchwy związanej z zębem 48 – opis przypadku
66
Kaja Wichrowska-Rymarek, Joanna Nowak, Jerzy Sokołowski
Ocena wpływu średnicy światłowodu lampy polimeryzacyjnej na głębokość polimeryzacji i twardość wybranych materiałów kompozytowych
74
Maria Mielnik‑Błaszczak, Aleksandra Kotnarowska, Aleksandra Mirakowska‑Kwit, Agnieszka Rogowska, Agnieszka Skawińska‑Bednarczyk
Częstość występowania i rodzaje urazów zębów stałych u pacjentów zgłaszających się do Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2015‑2017
80
Adam Romaniuk‑Demonchaux
Diastemy i tremy – doświadczenia własne
94
Aneta Olszewska
Nowe możliwości znieczuleń podniebiennych i przewodowych żuchwy dzięki systemom do komputerowego podawania znieczuleń (CCLAD)
104
Katarzyna Szablewska-Siebert
Zębiak złożony żuchwy przyczyną zatrzymania pierwszego zęba trzonowego stałego u dziewięciolatka – opis przypadku
108
Rafał Nowak, Olga Preuss, Grzegorz Trybek
SPECJALISTA RADZI
Interdyscyplinarne leczenie wad zgryzu
112

Agnieszka Chamarczuk
STRESZCZENIE
Aspiracja ciała obcego podczas leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym – opis przypadku

114
Kacper Nijakowski, Anna Surdacka
Kamienie milowe w historii endodoncji
122

TEST EDUKACYJNY nr 19

126

Grażyna Godlewska-Nosseir
Ciekawostki stomatologiczne

Szanowni Państwo,

w tym miesiącu tematem przewodnim „Magazynu Stomatologicznego” są NOWOCZESNE TECHNIKI W ENDODONCJI. Pierwsza z trzech prac, które znalazły się w tym dziale, dotyczy zamknięcia rozległej perforacji z użyciem bioaktywnego materiału odtwórczego, druga to opis dwóch przypadków leczenia endodontycznego z wykorzystaniem lasera o długości fali 810 nm, trzecia zaś prezentuje wykorzystanie tomografii wolumetrycznej podczas ponownego leczenia kanałowego drugiego zęba przedtrzonowego szczęki. Praktyczne prace zamieściliśmy także w pozostałych działach czasopisma. Ja rekomenduję Państwu pracę dotyczącą zamykania diastem i trem oraz reportaż kliniczny przedstawiający pojedynczą rekonstrukcję zęba przedniego. Zachęcam Państwa również do lektury działu VADEMECUM STOMATOLOGA. Tym razem znalazły się w nim między innymi artykuły poświęcone interdyscyplinarnemu leczeniu wad zgryzu oraz kamieniom milowym w historii endodoncji. Jak zawsze pod koniec numeru omówienie artykułu zagranicznego; tym razem opisu przypadku aspiracji ciała obcego podczas leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym.

Zapraszając do lektury numeru wrześniowego, mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w nim dla siebie coś ciekawego.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski