Magazyn Stomatologiczny, 10/2019

TEMAT NUMERU – Wybory w leczeniu stomatologicznym

 
W numerze:
• Kompozytowy most adhezyjny jako rozwiązanie alternatywne w przypadku braku możliwosci leczenia kompleksowego
• Adhezyjne uzupełnienia pośrednie w złamanych zębach bocznych – analiza problemu klinicznego
• Bruxoff jako alternatywa polisomnografii w diagnostyce bruksizmu
• Wpływ postawy ciała na funkcjonowanie układu stomatognatycznego – diagnostyka i terapia w praktyce lekarza dentysty
• SPECJALISTA RADZI: Jak prawidłowo dobrać lupy stomatologiczne?


12
Kaja Wichrowska‑Rymarek
Kompozytowy most adhezyjny jako rozwiązanie alternatywne w przypadku braku możliwości leczenia kompleksowego
16
Adam Romaniuk‑Demonchaux
Adhezyjne uzupełnienia pośrednie w złamanych zębach bocznych – analiza problemu klinicznego
34
Elżbieta Jaszczak, Rafał Flieger, Jacek Matys
Diastema – rutynowe leczenie czy wielkie wyzwanie ortodontyczne? Opis przypadku
38
Szkolenia i kursy doskonalące
42
Paulina Gulatowska, Joanna Chudek, Lidia Gefrerer, Wojciech Popowski
Włókniak kostniwno‑kostniejący – opis przypadku
48
Anna Kwiecińska, Mateusz Wojciechowski, Alicja Górska, Maciej Masny, Aleksandra Nitecka‑Buchta, Stefan Baron
Bruxoff jako alternatywa polisomnografii w diagnostyce bruksizmu
52
Karolina Maciejewska‑Kopyt, Izabela Anna Niedźwiecka
Co dzisiaj wiemy o fluorze? – przegląd piśmiennictwa. Część II
58
Małgorzata Knaś
Leki znieczulenia miejscowego stosowane w leczeniu stomatologicznym kobiet ciężarnych lub karmiących
62
Paulina Niesteruk
Czynniki wpływające na proces adaptacji do protez ruchomych
66
Finansowanie inwestycji na rynku stomatologicznym
68
Patrycja Pietrzak, Grażyna Śmiech‑Słomkowska
Leczenie ortodontyczne pacjentki z zespołem Marfana – opis przypadku
72
Monika Dorosz, Ewa Domagała‑Kabacińska
Istotne klinicznie cechy bioceramicznych uszczelniaczy endodontycznych – przegląd piśmiennictwa
80
Włodzimierz Dura, Ewa Marek
SPECJALISTA RADZI
Jak prawidłowo dobrać lupy stomatologiczne
84
Włodzimierz Dura
STRESZCZENIE
Ocena histologiczna tkanek odtworzonych w następstwie regeneracyjnych zabiegów endodontycznych w jamach miazgi zębów z dojrzałymi korzeniami
86
Joanna Elżbieta Owczarek
Wykluczenie społeczne a zdrowie jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
90
Piotr Moś
SERWIS PODPOWIADA
Obsługa urządzeń do formowania wgłębnego w gabinecie stomatologicznym
92
Janina Słobodzian‑Rakowska
Wpływ postawy ciała na funkcjonowanie układu stomatognatycznego – diagnostyka i terapia w praktyce lekarza dentysty
98
WYDARZENIA
102
Grażyna Godlewska‑Nosseir
Ciekawostki stomatologiczne

Szanowni Państwo,

 
tematem miesiąca październikowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” są WYBORY W LECZENIU STOMATOLOGICZNYM.
Pierwsza z trzech prac, które znalazły się w tym dziale, prezentuje kompozytowe wykonaniemostu adhezyjnego w przypadku braku możliwości leczenia kompleksowego, druga to analiza planowania i wykonania uzupełnień pośrednich w złamanych zębach bocznych, trzecia zaś omawia zamknięcie diastemy w przypadku retruzji zębów siecznych szczęki za pomocą aparatu stałego u pacjentki z II klasą szkieletową według Angle’a. Wszystkie artykuły są niezwykle praktyczne i mają dobrą dokumentację fotograficzną.
Równie interesujące prace zamieściliśmy w pozostałych działach czasopisma. Ja rekomenduję Państwu pracę dotyczącą czynników wpływających na proces adaptacji pacjenta do protez, a także artykuł poświęcony lekom znieczulenia miejscowego stosowanym w leczeniu stomatologicznym kobiet ciężarnych lub karmiących.
Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie coś ciekawego w wydaniu październikowym.
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski