Magazyn Stomatologiczny, 1/2010

W numerze:

 • Temat miesiąca: Nowoczesne narzędzia i techniki w endodoncji
 • Aktualności: Nikiel alergen wyjątkowy – wybrane problemy w stomatologii w świetle piśmiennictwa
 • Stomatologia praktyczna: Zęby zatrzymane – przyczyny występowania, diagnostyka i metody leczenia
 • Vademecum stomatologa: Jak właściwie przygotować różne powierzchnie do cementowania

Magazyn Stomatologiczny, 12/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Pacjent szczególnej troski
 • Aktualności: Wpływ palenia tytoniu na stan tkanek przyzębia – przegląd piśmiennictwa
 • Stomatologia praktyczna: Dwie metody postępowania w przypadku odbudowy złamanego siekacza przyśrodkowego szczęki
 • Vademecum stomatologa: Na co zwrócić uwagę, podpisując umowę leasingu

Magazyn Stomatologiczny, 11/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Traumatologia stomatologiczna
 • Aktualności: Co lekarz powinien wiedzieć na temat związku chorób przyzębia z chorobami ogólnoustrojowymi?
 • Stomatologia praktyczna: Kamica ślinianki przyusznej. Opis przypadku
 • Vademecum stomatologa: Ostrożnie z dokumentacją zdjęciową

Magazyn Stomatologiczny, 10/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Ortodoncja
 • Aktualności: Występowanie bólu pozabiegowego po jedno- i wieloseansowym leczeniu endodontycznym. Przegląd piśmiennictwa
 • Stomatologia praktyczna: Preparat Nanocare Gold w zapobieganiu próchnicy wtórnej
 • Vademecum stomatologa: Domeny dla gabinetów stomatologicznych

Magazyn Stomatologiczny, 9/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Protetyka stomatologiczna
 • Aktualności: Przegląd systemów adhezyjnych na podstawie piśmiennictwa. Część II
 • Stomatologia praktyczna: Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym w materiale Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – obserwacja roczna
 • Vademecum stomatologa: Ergonomia i efektywna gospodarka materiałowa w nowoczesnej stomatologii

Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Chirurgiczne leczenie stomatologiczne
 • Aktualności: Leczenie bruksizmu (część II)
 • Stomatologia praktyczna: Rzadki przypadek. Szkliwiak szczęki
 • Vademecum stomatologa: Rekrutacja jako element zarządzania personelem gabinetu stomatologicznego

Magazyn Stomatologiczny, 6/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Stomatologia estetyczna
 • Aktualności: Przegląd systemów adhezyjnych na podstawie piśmiennictwa. Część I
 • Stomatologia praktyczna: Biofilm w kanałach korzeniowych w świetle piśmiennictwa
 • Vademecum stomatologa: Ćwiczenie bez ryzyka w dyskopatii

Magazyn Stomatologiczny, 5/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Radiologia w praktyce stomatologicznej
 • Aktualności: Szkliwiak (ameloblastoma) – przegląd piśmiennictwa
 • Stomatologia praktyczna: Diagnostyka radiologiczna stawów skroniowo-żuchwowych – współpraca lekarza prowadzącego z zespołem wykonującym badanie rentgenowskie
 • Vademecum stomatologa: Medyczne paragrafy - Jeszcze o odpowiedzialności – przykłady

Magazyn Stomatologiczny, 4/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Powikłania w leczeniu stomatologicznym
 • Aktualności: Rozpoznawanie bruksizmu (część I)
 • Stomatologia praktyczna: Składniki śliny a choroba refluksu żołądkowo-przełykowego
 • Vademecum stomatologa: Ćwiczenia mogą szkodzić

Magazyn Stomatologiczny, 3/2009

W numerze:

 • Temat miesiąca: Stawy skroniowo-żuchwowe
 • Aktualności: Próchnica zębów – choroba zakaźna. Część II. Transmisja i zasiedlanie jamy ustnej przez bakterie próchnicotwórcze
 • Stomatologia praktyczna: Nauczmy się odmawiać pacjentowi
 • Vademecum stomatologa: Modele do ćwiczeń z zakresu rekonstrukcji estetycznych