Magazyn Stomatologiczny, 1/2012

W numerze:

  • Temat miesiąca: Leczenie periodontologiczne
  • Aktualności: Rehabilitacja protetyczna pacjentów z deformacjami i ubytkami tkanek w okolicy szczękowo-twarzowej
  • Stomatologia praktyczna: Leczenie starcia patologicznego zębów
  • Vademecum stomatologa: Jak skutecznie wypłukać kanał korzeniowy za pomocą strzykawki i igły
 

14
Mikrochirurgia przyzębia w leczeniu recesji dziąsłowych
Elżbieta Dembowska
20
Zastosowanie wolnego przeszczepu dziąsłowego w celu odbudowy strefy dziąsła skeratynizowanego i eliminacji zespołu pociągania. Opis przypadku
Paweł Plakwicz i Monika Adamczyk-Mościcka
24
Zmiana estetyki uzębienia po leczeniu periodontologiczno-ortodontycznym pacjentów z zaawansowanym przewlekłym zapaleniem przyzębia
30
Implikacje kliniczne naruszenia szerokości biologicznej przyzębia. Opis przypadku
34
Zastosowanie podnabłonkowej tkanki łącznej w przedortodontycznej augmentacji dziąsła zębodołowego
40
Rehabilitacja protetyczna pacjentów z deformacjami i ubytkami tkanek w okolicy szczękowo-twarzowej
Katarzyna Zdonek
48
Kursy i szkolenia doskonalące

Angielski dla stomatologów. Lesson 18. Advantages and disadvantages of various filling materials
 
60
Pacjent w ambulatoryjnej praktyce stomatologa a terapia przeciwzakrzepowa
Piotr Tysiewicz, Katarzyna Sporniak-Tutak, Leszek Myśliwiec
66
Leczenie starcia patologicznego zębów
Andrzej Bożyk, Maciej Michalak, Michał Paulo, Łukasz Furdak, Grzegorz Michalczewski, Janusz Borowicz
 
72
Embrace Restoration & PFM Repair Kit – trudne naprawy uzupełnień z porcelany stają się proste
Łukasz Balcerzak
 
76
Złoty reamer. Leczenie endodontyczne pierwszego zęba trzonowego dolnego z czterema kanałami. Opis przypadku
Łukasz Magnuszewski, Marta Romanowicz, Ewa Rodakowska
 
82
Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta w ocenie nadwrażliwości zębiny – kryteria postępowania diagnostycznego
Aneta Olszewska
 
88
Kształtowanie postaw prozdrowotnych. Dziecięcy Uniwersytet Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
91
Przenośne bezprzewodowe aparaty rentgenowskie
92
Czy środki znieczulające miejscowo o wyższym stężeniu są przyczyną długo utrzymującego się znieczulenia? Przegląd piśmiennictwa i opisy przypadków
Małgorzata Strycharz-Dudziak
 
94
Wydarzenia – kalejdoskop
99
Jak skutecznie wypłukać kanał korzeniowy za pomocą strzykawki i igły
Mariusz Lipski
 
101
Potrzeba leczenia ortodontycznego a zapotrzebowanie na leczenie ortodontyczne młodych dorosłych w różnych ośrodkach na świecie – przegląd piśmiennictwa
Anna Jankowska-Wika i Teresa Matthews-Brzozowska
 
106
System antyoksydacyjny w jamie ustnej. Część II. Możliwości antyoksydacyjne w jamie ustnej powstające na drodze egzogennej
Artur Błoński, Ewa Dąbrowska, Paula Kostecka, Ewa Kamecka- Białowarczuk, Barbara Dąbrowska
 
110
Zmiana krzywizny lordozy szyjnej a zaburzenia w obrębie narządu żucia – na podstawie wybranego piśmiennictwa
Joanna Serewa, Bartosz Dalewski, Bogumiła Frączak
 
110
Stan zębów i potrzeby lecznicze seniorów z ośrodków pomocy społecznej i domów rodzinnych w województwie zachodniopomorskim
Katarzyna Barczak, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Agnieszka Witek
 
119
Wpływ inhibitorów kalcyneuryny na polekowy przerost dziąseł u pacjentów po przeszczepieniu nerek
Małgorzata Kozak, Krzysztof Dziewanowski, Marek Droździk
 

Szanowni Państwo,

Do Nowego Roku 2012 pozostało już tylko kilka dni, ale w redakcji nikt nie myśli o zabawie sylwestrowej ani fajerwerkach na jego powitanie. Dobiega końca gorączkowa praca nad pierwszym przyszłorocznym numerem „Magazynu Stomatologicznego”, którego tematem przewodnim jest leczenie periodontologiczne. Bardzo Państwa zachęcam do uważnego przeczytania zawartych w dziale „Temat miesiąca” artykułów. Przekonają się Państwo, jak bardzo są interesujące i jaki pokaźny ładunek wiedzy naukowej, a także czysto praktycznej nie tylko z dziedziny periodontologii, ale i innych działów stomatologii niosą ze sobą. Leczenie wielospecjalistyczne jest dziś często koniecznością w stomatologii i bez niego nie można sobie wyobrazić współczesnej periodontologii. I o tym właśnie – o powiązaniach terapii periodontologicznej z leczeniem zachowawczym, protetycznym i ortodontycznym mówią zamieszczone w tym dziale prace. W tym miejscu chciałbym podziękować Pani dr hab. Elżbiecie Dembowskiej, kierownikowi Zakładu Periodontologii PUM, za ogromy wkład autorski i przygotowanie do druku całego bloku prac, które powstały w ośrodku szczecińskim i w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nowy rok dla redakcji i jej współpracowników oznacza zmiany związane z wcielaniem w życie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących nowych zasad i kryteriów oceny czasopism naukowych. Musimy je uwzględnić w swoich działaniach, a to oznacza, że powinni się do nich dostosować także współpracujący z redakcją Autorzy i Recenzenci. Istotne zmiany znajdą Państwo w regulaminie publikacji prac, który zamieszczamy na 4. stronie bieżącego numeru pisma i stronie internetowej. Pragnę serdecznie podziękować nowym redaktorom naukowym (tematycznym) działów za zgodę na objęcie ich swoją specjalistyczną opieką. Gorąco dziękuję również nowym członkom zagranicznym Rady Naukowej, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w niej. Dziękuję pięknie tym współpracownikom, którzy ze względu na konieczność dostosowania się pisma do zasad i kryteriów MNiSW pożegnali się z nim. Wszystkich związanych z „Magazynem Stomatologicznym” zapraszam do regularnego odwiedzania naszej strony: www.magazyn­‍‑stomatologiczny.pl, na której znajdą Państwo różne przydatne informacje i dokumenty do pobrania, jak choćby tekst wymaganego przez MNiSW oświadczenia autorów o wkładzie w powstanie przesłanej do redakcji pracy czy nowy regulamin publikacji.

Kończąc tę moją pierwszą rozmowę z Państwem w Nowym Roku, chciałbym życzyć Państwu i sobie dużo zdrowia, optymizmu, wytrwałości w realizowaniu marzeń osobistych i zawodowych i wszelkiej pomyślności.

 

prof. dr hab. med. Zbigniew Jańczuk