Magazyn Stomatologiczny, 11/2011

W numerze:

  • Temat miesiąca: Odbudowy protetyczne
  • Aktualności: Kontraktowanie świadczeń w stomatologii finansowanych ze środków publicznych
  • Stomatologia praktyczna: Leczenie endodontyczne taurodontycznego zęba 37
  • Vademecum stomatologa: Jak zbyć gabinet
 

12
Jacek Pilich
Uzupełnienie braków skrzydłowych zębów żuchwy mostami typu cantilever. Opis przypadku
16
Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Rafał Rój
Rehabilitacja układu stomatognatycznego po operacji raka płaskonabłonkowego i przeszczepie wolnego płata tkankowego – opis przypadku
22
Marcin Wojdyło i Jarosław Sykut
Leczenie protetyczne bezzębnej szczęki za pomocą protezy bezpłytowej typu overdenture opartej na wszczepach śródkostnych. Opis przypadku
26
Kamil Henryk Nelke i Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
Odbudowa estetyczna zębów przednich dolnych za pomocą ćwieków okołomiazgowych z rekonstrukcją stref podparcia – opis przypadku
32
Przemysław Kleinrok, Janusz Sykut, Monika Litko, Katarzyna Sarna-Boś, Janusz Borowicz
Pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne – różne drogi do osiągnięcia optymalnej estetyki. Na podstawie przypadków własnych
40
Zbigniew Orzeł i Paweł Kalinowski
Kontraktowanie świadczeń w stomatologii finansowanych ze środków publicznych
48
Kursy i szkolenia doskonalące
56
Angielski dla stomatologów. Lesson 16. Dental radiography
61
Monika Borakowska-Siennicka i Renata Górska
Stomatodynia (zespół pieczenia jamy ustnej) – definicja, etiopatogeneza i możliwości lecznicze w świetle piśmiennictwa
66
Marcin Aluchna
Kompleksowe rozwiązanie problemów diagnostyki, opracowania i wypełniania ubytków w odcinku bocznym uzębienia – DIAGNOdent i system SONIC. Doniesienie wstępne
72
Tomasz Grotowski i Magdalena Grotowska
Implantacja natychmiastowa w leczeniu implantoprotetycznym przypadków trudnych klinicznie. Część II
84
Mieszko Więckiewicz, Marta Miernik, Agnieszka Nowakowska, Włodzimierz Więckiewicz
Zastosowanie elektrycznego stymulatora mięśniowego J5 Myo-Monitor oraz artykulatora Artex Cr w skojarzonym leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego – opis przypadku
88
Alicja Szczepańska, Artur Błaszczyszyn, Dorota Mierzwa-Dudek
Brodawczaki jamy ustnej. Opis przypadku
92
Jan Jaroch i Michał Łęski
Leczenie endodontyczne taurodontycznego zęba 37
96
Ewa Pawliszyn i Jerzy Krupiński
Obraz części wierzchołkowej kanału korzeniowego w skaningowym mikroskopie elektronowym po opracowaniu systemem instrumentów rotacyjnych Mtwo
108
Krzysztof Chmielewski i Wojciech Ryncarz
Botiss – kompletny system biomateriałów do sterowanej regeneracji kości i tkanek
115
Liczba zdjęć rentgenowskich wykonywanych podczas leczenia kanałowego
116
Małgorzata Strycharz-Dudziak
Ból ustno-twarzowy o charakterze nerwowo-naczyniowym
118
Wydarzenia – kalejdoskop
122
Nagrodzeni krzyżówkowicze
123
Krzysztof Woryna
Jak zbyć gabinet
125
Mariusz Suwała i Alicja Nowicka
Ocena pozycji leżącej na fotelu stomatologicznym przez pacjentów. Badanie ankietowe
131
Ewa Drela, Maciej R. Czerniuk, Maciej Zaremba
Higiena jamy ustnej a stan przyzębia kobiet ciężarnych
137
Waldemar Ćwirzeń, Leopold Wagner, Marianna Miazek-Wagner
Wybrane substancje czynne pochodzenia roślinnego
141
Ljiljana Bogojević i Michał Walas
Wpływ picia dużych ilości napojów o niskim pH na szkliwo. Opis przypadku
144
Wojciech Wilkoński, Lidia Jamróz-Wilkońska, Jerzy Krupiński, Janusz Opiła
Porównanie skuteczności opracowania kanałów korzeniowych instrumentami Reciproc 25 oraz ProTaper F2 z zastosowaniem techniki Ghassana Yareda – badanie in vitro

Szanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa rąk 11. numer „Magazynu Stomatologicznego”. Dołożyliśmy starań, by zawarte w nim artykuły były interesujące i inspirujące, dostarczyły Czytelnikowi solidnej dawki wiedzy z różnych dziedzin współczesnej stomatologii, by okazały się przydatne i pomocne w ciągłej edukacji i doskonaleniu kwalifikacji zawodowych dzięki poznaniu i – być może – wykorzystaniu doświadczeń autorów prac. Sami Państwo ocenią, czy nam się to udało.

Tematem miesiąca listopadowego MS są odbudowy protetyczne. Składające się nań prace są poświęcone leczeniu protetycznemu z zastosowaniem różnych typów uzupełnień dostosowanych do określonych przypadków klinicznych. Dokumentują uzupełnianie braków skrzydłowych zębów żuchwy za pomocą mostów jednobrzeżnych z dowieszonym dystalnie przęsłem, rehabilitację układu stomatognatycznego pacjenta po operacji raka płaskonabłonkowego i rekonstrukcji tkanek z zastosowaniem przeszczepu wolnego płata tkankowego, leczenie bezzębnej szczęki za pomocą opartej na wszczepach śródkostnych protezy bezpłytowej typu overdenture, wykorzystanie ćwieków okołomiazgowych w odbudowie estetycznej zębów przednich dolnych z rekonstrukcją stref podparcia oraz osiągnięcie optymalnej estetyki odbudów dzięki zastosowaniu różnego rodzaju pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych. Z wspomnianymi pracami korespondują treści artykułu zamieszczonego w rubryce „Warto wiedzieć”, prezentującego kompletny system biomateriałów do sterowanej regeneracji kości i tkanek Botiss.

Kontraktowanie świadczeń stomatologicznych finansowych przez NFZ w ostatnich latach omawia praca opublikowana w dziale „Opinie”. Dział „Stomatologia praktyczna” mieści artykuły o różnorodnej tematyce. Otwiera go praca poświęcona stomatodynii – definicji choroby, jej etiopatogenezie i możliwościom leczenia (Klinika), tematami kolejnych są: kompleksowe rozwiązywanie problemów diagnostyki oraz opracowania i wypełniania ubytków w odcinku bocznym uzupełnienia z użyciem urządzenia DIAGNOdent i systemu SONIC, skojarzone leczenie zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego z zastosowaniem elektrycznego stymulatora mięśniowego i artykulatora, metoda implantacji natychmiastowej w leczeniu przypadków trudnych klinicznie (część II), brodawczaki jamy ustnej, leczenie kanałowe zęba taurodontycznego (Praktyka) oraz ocena skuteczności opracowania kanału korzeniowego za pomocą systemu instrumentów rotacyjnych (Badania).

Gorąco zapraszam również do odwiedzenia strony internetowej naszego pisma. W numerze listopadowym znajdą Państwo kilka interesujących, różnorodnych tematycznie prac w wersji elektronicznej. Zachęcam do ich przeczytania. Naprawdę warto.

 

prof. dr hab. med. Zbigniew Jańczuk