Magazyn Stomatologiczny, 10/2011

W numerze:

  • Temat miesiąca: Leczenie implantoprotetyczne
  • Aktualności: Zastosowanie związków srebra w leczeniu próchnicy zębów
  • Stomatologia praktyczna: Leczenie endodontyczne zęba trzonowego dolnego z resorpcją wierzchołków korzeni
  • Vademecum stomatologa: Zmiany w ubezpieczeniach OC lekarzy od 1 stycznia 2012 roku

12
Jan K. Pietruski i Małgorzata D. Pietruska
Analiza funkcjonalno-estetyczna w planowaniu leczenia implantoprotetycznego
22
Konstanty Sławecki, Paweł Kubasiewicz, Mariusz Szyba, Marzena Dominiak, Jacek Liss
Ceramiczne systemy implantologiczne. Przegląd piśmiennictwa
28
Luca Dal Carlo, Tomasz Grotowski, Marco E. Pasqualini, Dino Garbaccio
Wszczepy zębowe w okolicy bródkowej. Zasady postępowania
36
Tamara Pawlaczyk-Kamieńska
Zastosowanie związków srebra w leczeniu próchnicy zębów
42
Kursy i szkolenia doskonalące
50
Angielski dla stomatologów. Lesson 15. Bruxism
54
Marcin Kozakiewicz i Milena Stefańczyk
Ocena regeneracji ubytków kości zaopatrzonych materiałem Cerasorb z zastosowaniem obiektywnej miary matematycznej – macierzy długości serii
60
Halina Pawlicka
Leczenie endodontyczne zęba trzonowego dolnego z resorpcją wierzchołków korzeni
64
Maciej Zyśkowski, Joanna Zyśkowska, Teresa Sierpińska, Dorota Cylwik-Rokicka, Maria Gołębiewska
Odtworzenie funkcji żucia z zastosowaniem protez ruchomych umocowanych na elementach precyzyjnych w postaci zasuw
68
Arkadiusz Dziedzic, Maciej Pietrzko, Grzegorz Wojda, Krzysztof Świącik
Ozonoterapia miejscowa w praktyce stomatologicznej z wykorzystaniem generatora Prozone
73
Grzegorz Michalczewski, Janusz Borowicz, T. Katarzyna Różyło, Joanna Bożyk
Ocena przydatności materiału złożonego Boston w wykonawstwie adhezyjnych uzupełnień stałych – przypadki kliniczne
78
Małgorzata Mazurek-Mochol, Elżbieta Dembowska, Karolina Skoczek-Szlosser
Nadziąślaki – etiologia, klasyfikacja oraz leczenie – na podstawie piśmiennictwa
82
Ewa Rodakowska
Jeszcze profilaktyka czy już leczenie? Infiltrator próchnicy Icon. Opis przypadku
86
Damian Janica i Alina Janica
Uzupełnienie braku zębowego w odcinku przednim szczęki za pomocą mostu adhezyjnego wykonanego metodą mieszaną. Opis przypadku
90
Agnieszka Saskowska
Zastosowanie Mineral Trioxide Aggregate w leczeniu urazowego obnażenia miazgi zęba stałego – opis przypadku
94
Dorota Olczak-Kowalczyk, Renata Górska, Anna Matosek, Maja Klaudel-Dreszler, Dariusz Gozdowski, Maciej Zaremba
Ocena mikroflory kieszonek dziąsłowych u dzieci z neutropenią wrodzoną
104
Mariusz Lipski
Wiedeń – połączyć przyjemne z pożytecznym. Część II
109
Anatomia kanałów korzeniowych pierwszego zęba trzonowego dolnego
110
Wydarzenia – kalejdoskop
112
Program edukacyjny. Test nr 15
117
Wiesław Długosz
Zmiany w ubezpieczeniach OC lekarzy od 1 stycznia 2012 roku
121
Monika Adamczyk-Mościcka, Paweł Plakwicz, Renata Górska
Czynniki etiologiczne i epidemiologia recesji dziąseł
129
Monika Skoczylas, Agata Zdziemborska, Elżbieta Jodkowska
Zastosowanie kliniczne ozonu w stomatologii – przegląd piśmiennictwa. Część II
137
Joanna Wysokińska-Miszczuk, Maciej Michalak, Izabela Więcław, Michał Paulo, Eliza Ganczarska
Perfekcyjne znieczulenie – komfort pacjenta i satysfakcja lekarza. Porównanie instrumentów do znieczuleń stosowanych w stomatologii
142
Monika Dawiec, Ksymena Staroń-Irla, Katarzyna Maladyn, Mateusz Gruca, Grzegorz Dawiec
Propolis i jego właściwości
148
Janusz Borowicz, Andrzej Bożyk, Joanna Bożyk, Przemysław Krzaczek, Maciej Michalak, Michał Paulo
Zaburzenia czynnościowe narządu żucia a palenie papierosów – doniesienie wstępne
153
Hanna Trzeciak, Maria Izworska, Tomasz Krupień, Anna Macura
Zastosowanie tlenku cyrkonu w systemie Ceramill Mall
159
Dominik Hoehne, Karolina Kosek-Hoehne, Maria Mielnik-Błaszczak
Ocena stanu uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym w Lublinie
162
Anna Szyszkowska, Mateusz Mazurek, Damian Korczyński, Mateusz Pogoda
Stan świadomości prozdrowotnej jamy ustnej młodzieży lubelskich liceów
167
Jolanta Sikorska-Bochińska, Ryta Łagocka, Iwona Noceń, Katarzyna Jakubowska
Zawartość wapnia i fosforu w ślinie spoczynkowej mieszanej pacjentów spożywających regularnie napoje typu coca cola

Szanowni Państwo,

Tematem miesiąca październikowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” jest leczenie implantoprotetyczne. Otwiera go głęboko przemyślana i niezwykle instruktywna, bogato ilustrowana rycinami z własnej praktyki klinicznej praca poświęcona analizie funkcjonalno­‍‑estetycznej w planowaniu leczenia implantoprotetycznego jako jego podstawowego narzędzia. Autorzy, wybitni lekarze praktycy, podkreślają, że służy ona całościowej ocenie stanu narządu żucia z najszerszego punktu widzenia, którym jest połączenie funkcji i estetyki uzębienia, a docelowo – osiągnięciu trwałych efektów leczenia. Gorąco Państwa zachęcam do uważnego przeczytania pracy – można się bowiem wiele nauczyć, a Autorom gratuluję świetnego artykułu. Polecam także zamieszczoną w tym dziale pracę na temat ceramicznych systemów implantologicznych oraz artykuł autorów włoskich omawiający zasady postępowania, związane z odbudową zębów siecznych dolnych za pomocą wszczepów zębowych i opartej na nich implantoprotezy.

Redakcja dokłada ciągłych starań, by pismo było interesujące, a jego zawartość urozmaicona. Dlatego składają się na nią prace z różnych dziedzin stomatologii, dotyczące różnorodnych problemów, z jakimi lekarz stomatolog styka się w swojej praktyce. Zastosowaniu związków srebra w leczeniu próchnicy zębów mlecznych jest poświęcony artykuł zamieszczony w dziale „Opinie”. Dział „Stomatologia praktyczna” otwiera praca przedstawiająca ocenę regeneracji ubytków kości zaopatrzonych materiałem kościozastępczym Cerasorb (Klinika), a wypełniają go artykuły na temat: leczenia endodontycznego zęba trzonowego dolnego z resorpcją wierzchołków korzeni, leczenia protetycznego za pomocą uzupełnień ruchomych z elementami precyzyjnymi, zastosowania ozonoterapii miejscowej z użyciem generatora Prozone w praktyce stomatologicznej, wykonywania mostów adhezyjnych z zastosowaniem materiału złożonego, etiologii, klasyfikacji i leczenia nadziąślaków, leczenia zmian próchnicowych w obrębie szkliwa z użyciem infiltratora próchnicy Icon, uzupełnienia braku zębowego w odcinku przednim szczęki za pomocą mostu kompozytowego FRC, zastosowania MTA w leczeniu urazowego obnażenia miazgi zęba stałego (konkurs „Złoty reamer”) oraz oceny mikroflory kieszonek dziąsłowych u dzieci z neutropenią wrodzoną.

Osoby zaprzyjaźnione z komputerem zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.magazyn­‍‑stomatologiczny.pl i skorzystania z zamieszczonych na niej artykułów omawiających: zastosowanie kliniczne ozonu w stomatologii, porównanie instrumentów do znieczuleń stosowanych w stomatologii, właściwości propolisu, związek między zaburzeniami czynnościowymi narządu życia a paleniem papierosów, stan uzębienia dzieci przedszkolnych z Lublina oraz świadomość prozdrowotną młodzieży lubelskich liceów, a także wpływ napojów typu coca cola na zawartość wapnia i fosforu w ślinie pacjentów.

Odsyłam Państwa również do stałych rubryk MS, życząc pożytecznej lektury.

prof. dr hab. med. Zbigniew Jańczuk