Magazyn Stomatologiczny, 9/2011

W numerze:

  • Temat miesiąca: Stomatologia praktyczna
  • Aktualności: Metody oceny odontologicznej w medycynie sądowej
  • Stomatologia praktyczna: Nerwiak osłonkowy języka
  • Vademecum stomatologa: Ostrożnie z ogniem, czyli o wypaleniu zawodowym

12
Damian Lichota, Alicja Nowicka, Mariusz Lipski
Leczenie endodontyczne pierwszego zęba trzonowego szczęki o nietypowej morfologii kanałów korzeniowych – opis przypadku
16
Daniel Ciapiński, Piotr Malara, Jakub Gałaszek, Krzysztof Kucęba
Zaopatrywanie zębodołów poekstrakcyjnych skrzepem fibryny bogatopłytkowej – jedna z metod zapobiegania zanikom kości wyrostka zębodołowego
22
Justyna Grudziąż-Sękowska, Halszka Boguszewska-Gutenbaum, Dorota Teodorczyk, Agnieszka Radomska
Nadwichnięcie zębów siecznych przyśrodkowych stałych w żuchwie – opis przypadku
26
Michał Czarnecki i Piotr Urbański
Niechirurgiczne leczenie zębopochodnej przetoki zewnątrzustnej. Opis dwu przypadków
34
Tomasz Grotowski i Magdalena Grotowska
Implantacja natychmiastowa w leczeniu implantoprotetycznym przypadków trudnych klinicznie. Część I
46
Tomasz Barlik
Zastosowanie protez łączonych wyposażonych w łączniki precyzyjne w leczeniu rozległych braków w uzębieniu stałym – opis przypadków własnych
52
Agata Rataj-Kulmacz i Karolina Gerreth
Metody oceny odontologicznej w medycynie sądowej
60
Kursy i szkolenia doskonalące
74
Angielski dla stomatologów. Lesson 14. Root canal treatment
79
Gabriela Podsiadła-Urban i Maria Cieszko-Buk
Diagnostyka wczesnych zmian próchnicowych. Przegląd współczesnych metod diagnostycznych. Część III
86
Daniel Bieszczad
Usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych – doświadczenia własne
92
Jan Kowalski
Różne koncepcje skalingu – przegląd piśmiennictwa
96
Radosław Bubieło, Robert Kowalczyk, Mieczysław Sulikowski
Nerwiak osłonkowy języka
100
Karolina Walczyńska-Dragon, Stefan Baron, Aleksander Baron
Ból w obrębie układu ruchowego narządu żucia a bóle kręgosłupa. Przegląd piśmiennictwa
108
Adam Romaniuk-Demonchaux
Alternatywna technika uzupełniania brakujących zębów. Wkłady koronowe jako elementy łączące zęby filarowe z przęsłem mostu
114
Monika Ziemianek, Dominika Ziomek, Michał Suchodolski, Daria Wziątek-Kuczmik
Ostre zakażenia zębopochodne – przyczyny i postępowanie terapeutyczne
118
Bartłomiej Górski i Katarzyna Brus-Sawczuk
Leczenie zespołowe pacjenta ze zmianą o charakterze osteolizy w odcinku przednim żuchwy ze szczególnym uwzględnieniem leczenia endodontycznego zębów 33-43
131
Natalia Stachera, Paulina Kroczyńska, Emilia Gaj, Mariusz Lipski
Wpływ warstwy mazistej na szczelność wypełnień kanałów korzeniowych wykonanych z zastosowaniem uszczelniacza GuttaFlow – badania in vitro
136
Małgorzata Zaleska, Maria Panaś, Agnieszka Zapała, Tomasz Nowak, Radosław Łysek, Katarzyna Balińska, Maciej Bereś, Justyna Erhardt, Jakub Najbar Ocena stopnia zrozumienia i zapamiętania zaleceń lekarskich przez pacjentów po ekstrakcjach zębów. Doniesienie wstępne
140
Mariusz Lipski
Wiedeń – połączyć przyjemne z pożytecznym
154
Sprawdzian wiedzy stomatologicznej na wesoło. Krzyżówka nr 31
149
Sporządzanie i archiwizacja raportów fiskalnych. Sprzedaż usług medycznych a awaria kasy fiskalnej
150
Małgorzata Strycharz-Dudziak
Torbiel urazowa kości przypominająca przewlekły ropień okołowierzchołkowy – opis przypadku
154
Wydarzenia – kalejdoskop
160
Wiesława Aue
Ostrożnie z ogniem, czyli o wypaleniu zawodowym
163
Nowicka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Mariusz Lipski, Damian Lichota, Monika Góra
Zastosowanie preparatów wodorotlenkowapniowych w leczeniu biologicznym miazgi zębów
169
Łukasz Zadrożny, Leopold Wagner, Ewa Fitak
Zastosowanie systemu endodontycznego TiLOS na podstawie wybranych przypadków klinicznych
179
Magdalena Malczyńska-Kocińska
Stan zdrowia jamy ustnej pacjentów dializowanych. Przegląd piśmiennictwa
183
Monika Skoczylas, Agata Zdziemborska, Elżbieta Jodkowska
Zastosowanie kliniczne ozonu w stomatologii – przegląd piśmiennictwa. Część I
191
Kamila Drylska-Czekalska
Tlenek cyrkonu – ZrO2 – przegląd piśmiennictwa. Część II
196
Iwona Przywitowska i Urszula Kaczmarek
Poziom wybranych składników śliny w wieku rozwojowym – doniesienie wstępne
201
Witold Szymański, Marcin Gołębiowski, Leszek Klimek
Wpływ parametrów obróbki strumieniowo-ściernej na strukturę geometryczną powierzchni

Szanowni Państwo,

Spotykamy się na łamach najważniejszego w roku, wrześniowego numeru „Magazynu Stomatologicznego”. Najważniejszego ze względu na CEDE, choć do wszystkich numerów, z szacunku dla naszych Czytelników, przywiązujemy równie wielką wagę i tylko objętością ustępują one wrześniowemu. Cóż, targi CEDE są tylko raz w roku i przyciągają jak magnes wszystkich, którym bliska jest stomatologia w jej różnorodnych przejawach. Od ponad dwudziestu lat są tradycyjnym miejscem spotkań szeroko pojmowanego świata polskiej i zagranicznej stomatologii – producentów, dystrybutorów, wystawców, wydawców, którzy przez cały rok szykują właśnie na CEDE swoje bestsellery, wykładowców z Polski i zagranicy i wreszcie lekarzy praktyków – konsumentów eksponowanych tu dóbr, którzy chcą być na bieżąco ze wszystkimi nowościami i nowinkami na rynku stomatologicznym.

Także „Magazyn Stomatologiczny” traktuje udział w tym wydarzeniu jako niepowtarzalną okazję do spotkania się ze swoimi Autorami, Czytelnikami i Prenumeratorami – do wysłuchania Państwa opinii, uwag i życzeń. Zapraszam Państwa do odwiedzenia nas w stoisku Wydawnictwa Czelej nr 7.1.3 w pawilonie 7. Zapraszam tym goręcej, że „Magazyn Stomatologiczny” świętuje na targach CEDE swoje dwudzieste urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych wiernych Czytelników i Prenumeratorów wiele nowości książkowych, które będą Państwo mogli kupić po specjalnych cenach, z atrakcyjnymi rabatami, a także liczne niespodzianki.

Na zakończenie tego comiesięcznego spotkania chciałbym podziękować Radzie Naukowej, Kolegium Lekarzy Praktyków, P.T. Recenzentom, wszystkim Autorom, Czytelnikom i Prenumeratorom za wspólne lata i osobisty wkład w kształtowanie naszego i Państwa pisma. To dzięki Państwa zaangażowaniu, wysoko zawieszonej poprzeczce i surowym wymaganiom i kryteriom w ciągu 20 lat swojego istnienia „Magazyn Stomatologiczny” przekształcił się ze skromnego pisemka branżowego w przodujący na polskim rynku stomatologicznym miesięcznik dla lekarzy praktyków, pismo wielkonakładowe, o doskonałej punktacji MNiSW i Index Copernicus, ściśle współpracujące z polskimi uczelniami medycznymi, czego doskonałym przykładem jest zakończony wielkim sukcesem konkurs „Złoty reamer”. O popularności MS świadczy też liczba 3500 Prenumeratorów uczestników quizu edukacyjnego. Jestem dumny, że już od 10 lat kieruję pismem. Głęboko wierzę, że w nadchodzących latach sprostamy nowym wyzwaniom i dzięki kompetentnej, życzliwej współpracy z Państwem „Magazyn Stomatologiczny” będzie się nadal dynamicznie rozwijać. Wszystko przed nami.

 

prof. dr hab. med. Zbigniew Jańczuk