Magazyn Stomatologiczny, 2/2012

W numerze:

  • Temat miesiąca: Ortodoncja praktyczna
  • Aktualności: Wpływ soków owocowych na szkliwo zębów
  • Stomatologia praktyczna: Mucocele – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
  • Vademecum stomatologa: Pojawienie się pacjenta w gabinecie
 

12
Aneta Grzesiuk i Maria Mielnik-Błaszczak
Aspekty ortodontyczne leczenia wielospecjalistycznego pacjentów dorosłych – opis przypadków
18
Liwia Minch, Marzena Lachowska, Joanna Antoszewska, Beata Kawala
Postępowanie w przypadku zaburzeń liczby zębów oraz czasu i miejsca ich wyrzynania się – na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
24
Agnieszka Wieczorek i Maciej Smolnik
Leczenie pacjenta z wadą klasy III i zgryzem krzyżowym całkowitym jednostronnym – opis przypadku
30
Magdalena Tyńska i Malwina Pater
Leczenie zespołowe pacjentki z oligodoncją – opis przypadku
36
Małgorzata Broniarek i Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Wpływ soków owocowych na szkliwo zębów
40
Kursy i szkolenia doskonalące
48
Angielski dla stomatologów. Lesson 19. Temporomandibular joint disorders
53
Anna Dudko, Małgorzata Janowska-Bugaj, Anna J. Kurnatowska
Mucocele – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
60
Mariusz Lipski
Leczenie endodontyczne zęba trzonowego żuchwy z resorpcją wewnętrzną typu B
64
Mieszko Więckiewicz, Marcin Bartczyszyn, Włodzimierz Więckiewicz
Zastosowanie akrylowych protez nakładowych w rehabilitacji protetycznej pacjentki z patologicznym starciem zębów – opis przypadku
68
Piotr Jaszcz, Remigiusz Cop, Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska
Skuteczność irygacji sztucznych kanałów korzeniowych metodą konwencjonalną, soniczną i ultrasoniczną
74
Anna Szyszkowska, Piotr Świeć, Piotr Koliński, Justyna Świeć, Mansur Rahnama, Justyna Piekaruś
Odległe w czasie wydzielenie się szwu kostnego z kości żuchwy
77
Daniel Dudek i Marcin Kozakiewicz
Szerokość beleczek kostnych w szczęce i żuchwie człowieka na podstawie cyfrowych radiologicznych zdjęć wewnąrzustnych
82
Magdalena Waśkiewicz
Zastosowanie testu PET standard w praktyce stomatologicznej
88
Bogumiła Frączak, Ewa Sobolewska, Maria Andruczyk
Nauczanie protetyki stomatologicznej w opinii absolwentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2010/2011
100
Nagrodzeni krzyżówkowicze
93
Oczyszczanie jamy ustnej noworodka
94
Małgorzata Strycharz-Dudziak
Skuteczność różnych związków chemicznych do dezynfekcji ćwieków gutaperkowych
96
Wydarzenia – kalejdoskop
102
Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
Pojawienie się pacjenta w gabinecie
105
Agata Ciurla, Katarzyna Gruszka, Anna Michalak, Anna Radomska, Andrzej Bożyk, Janusz Borowicz
Ocena braków uzębienia u pacjentów zgłaszających się do Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
111
Jacek Kasperski, Barbara Piechuta-Królczak, Barbara Gierat-Kucharzewska
Efektywność leczenia protetycznego protezami całkowitymi w badaniach klinicznych – przegląd piśmiennictwa
115
Bogumiła Frączak i Dominika Polak-Majcher
Stan jamy ustnej i leczenie protetyczne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się typu anorexia nervosa i bulimia nervosa – przegląd piśmiennictwa
119
Piotr Prowans, Artur Śliwiński, Mirosława El Fray, Marek Łokaj, Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk
Ocena nowych kopolimerów blokowych złożonych z polistyrenu oraz poliizobutylenu jako materiałów na endoprotezy do modelowania twarzy – badanie odczynu tkankowego w tkance mięśniowej królika

Szanowni Państwo,

Leczenie ortodontyczne przeżywa boom na całym świecie. Także w Polsce do gabinetów ortodontycznych zgłasza się dziś coraz więcej pacjentów marzących o nieskazitelnym uśmiechu, który jest wizytówką człowieka i bardzo ułatwia codzienne życie. Właśnie leczenie ortodontyczne jest tematem miesiąca lutowego numeru „Magazynu Stomatologicznego”. W naszym lapidarnym ujęciu brzmi on ortodoncja praktyczna, ponieważ zawarte w tym dziale prace są oparte na przemyśleniach i doświadczeniach własnych autorów – lekarzy praktyków i naukowców z różnych ośrodków akademickich w rehabilitacji układu stomatognatycznego w zakresie funkcji i estetyki. Myślę, że zainteresują Państwa bogato ilustrowane opisy przypadków leczenia wielospecjalistycznego – periodontologiczno­‍‑ortodontyczno­‍‑protetycznego osób dorosłych, ortodontyczno­‍‑chirurgiczno­‍‑pedodontycznego młodocianej pacjentki z oligodoncją, postępowania w przypadku zaburzeń liczby zębów oraz czasu i miejsca ich wyrzynania się czy leczenia młodego pacjenta z wadą klasy III i zgryzem krzyżowym całkowitym jednostronnym.

Staramy się, by również pozostałe działy pisma obfitowały w wartościowe prace i jestem przekonany, że każdy Czytelnik znajdzie w nich coś, co go zainteresuje, zainspiruje, da do myślenia. Nie będę ich szczegółowo omawiał – odsyłam Państwa do spisu treści.

Kończąc, chciałbym gorąco zachęcić Państwa do zainteresowania się stroną internetową naszego pisma www.magazyn­‍‑stomatologiczny.pl, która ku naszej radości cieszy się coraz większą popularnością – w ostatnim miesiącu liczba odwiedzin wzrosła do 32 000. Moim zdaniem powinna być to także zachęta dla Autorów do częstszego publikowania artykułów online. To doskonały sposób dotarcia do większej liczby Czytelników, czego Państwu i sobie życzę.

 

prof. dr hab. med. Zbigniew Jańczuk