Magazyn Stomatologiczny, 6/2013

W numerze:

  • Temat miesiąca: Odbudowy na wkładach koronowo-korzeniowych,
  • Aktualności: Infiltrowanie próchnicy początkowej – nowoczesna metoda leczenia w stomatologii wieku rozwojowego,
  • Stomatologia praktyczna: Zespół Robertsa – opis przypadku,
  • Vademecum stomatologa: Znaczenie fizjoterapii w leczeniu lekarzy dentystów.

 

12
Rekonstrukcje zachowawcze z zastosowaniem nowego zestawu wkładów, cementu i materiału konstrukcyjnego. Opis przypadków
Marcin Aluchna
 
18
Błędy kliniczne w wykonawstwie wkładów koronowo-korzeniowych – opis przypadków
Anna Stempniewicz, Michał Biały, Włodzimierz Więckiewicz
 
22
Most kompozytowy wzmocniony włóknem szklanym – wciąż aktualna alternatywa…
Adam Romaniuk-Demonchaux
 
28
Modyfikacje wymiarów przestrzennych i metod stosowania fabrycznie ukształtowanych polimerowych wkładów koronowo-korzeniowych
Leopold Wagner
Ocena regeneracji ubytków kości szczęki i żuchwy zaopatrzonych materiałem Algipore oparta na obiektywnej mierze matematycznej – macierzy długości serii
Marcin Kozakiewicz, Milena Stefańczyk, Piotr Ślusarski
Leczenie endodontyczne kła żuchwy z czynną przetoką wewnątrzustną. Opis przypadku
Edyta Jędrych
Wypełnianie kanałów korzeniowych metodą ciepłej i zimnej gutaperki. Przypadki kliniczne
Katarzyna Olczak, Dorota Barankiewicz, Halina Pawlicka
Słodzone napoje gazowane a stan uzębienia
Katarzyna Radej i Jolanta Szymańska
Ocena kliniczna biżuterii nazębnej – doniesienie wstępne
Ewa Rodakowska, Sylwia Falkowska, Magdalena Samul, Katarzyna Sawicka, Marianna Stranz, Anna Sarzyńska, Anna Splisgart
 
Choroby przyzębia a cukrzyca – przegląd piśmiennictwa
Mateusz Zybko
34
Infiltrowanie próchnicy początkowej – nowoczesna metoda leczenia w stomatologii wieku rozwojowego
Maciej Michalak i Olaf Sitarski
38
Kursy i szkolenia doskonalące
42
Angielski dla stomatologów. Lesson 34. Dental problems in smokers
46
Zastosowanie hydroksyapatytu w metodzie apeksyfikacji – obserwacje długoterminowe
Anna Jodłowska, Lidia Postek-Stefańska, Tomasz Mazur, Lech Borkowski
 
56
Wczesne efekty leczenia zwężenia szczęki metodą dystrakcji przezpodniebiennej
Rafał Nowak, Ewa Zawiślak, Tomasz Maks
 
63
Zaawansowana odbudowa estetyczna P-A (Posterior-Anterior) w rekonstrukcji zębów żuchwy i szczęki. Licówka porcelanowa na koronie porcelanowej. Fotoreportaż kliniczny
Jacek Ciesielski
74
Leczenie protetyczne zaawansowanych postaci patologicznego starcia uzębienia – wskazówki do praktyki klinicznej
Teresa Sierpińska i Maria Gołębiewska
68
Zespół Robertsa – opis przypadku
Aneta Kałużyńska, Jolanta Jarowicz, Krzysztof Woźniak
 
82
Badanie wpływu promieniowania laserowego na liczebność populacji Enterococcus faecalis w kanałach zębów. Doniesienie wstępne
Joanna Grącka-Mańkowska i Halina Pawlicka
86
Wybrane metody niwelowania strachu przed leczeniem stomatologicznym
Katarzyna Białoszewska, Mikołaj Kisiel, Krzysztof Owczarek
96
Z sieci
100
Marketing w gabinecie stomatologicznym. Takie kwiatki na dzień dobry
Kamila Wojtulewska-Hańczaruk
102
Innowacje w biznesie. Pierwszy w Polsce leasing samochodów online
Robert Buśko
 
104
Sprawdzian wiedzy stomatologicznej na wesoło. Krzyżówka nr 38
91
Czy pacjent może zażądać od lekarza wydania oryginału dokumentacji medycznej
92
Pourazowa intruzja zębów stałych – obserwacja 10-letnia dwóch przypadków
Małgorzata Strycharz-Dudziak
Wydarzenia – kalejdoskop
106
Znaczenie fizjoterapii w leczeniu lekarzy dentystów
 Małgorzata Dymitrowicz i Paweł Zaborowski

Szanowni Państwo,

Odbudowa zębów na wkładach koronowo-korzeniowych jest jednym z częściej stosowanych zabiegów w praktyce stomatologicznej. Od kilku lat stosuje się nie tylko metalowe wkłady indywidulane czy standardowe, ale i niezwykle estetyczne wkłady z materiału złożonego wezmacnianego włóknem szklanym. I właśnie odbudowie na wkładach koronowo-korzeniowych poświęcony jest temat miesiąca czerwcowego numeru  „Magazynu Stomatologicznego”. Doktor Aluchna na podstawie przypadków własnych omawia zastosowanie nowego systemu wkładów koronowo-korzeniowych oraz dedykowanego mu cementu samoadhezyjnego i materiału konstrukcyjnego, a dr Stempniewicz i wsp. przedstawiają najczęstsze błędy popełniane  podczas  wykonywania  indywidualnych wkładów lanych i stosowania standardowych wkładów kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym. Z kolei prof. Wagner zapoznaje nas z modyfikacjami wymiarów przestrzennych i metod stosowania fabrycznie ukształtowanych polimerowych wkładów koronowo-korzeniowych. Artykuł ten przeczytałem z dużym zainteresowaniem.

Jak zawsze zachęcam Państwa do przeczytania pozostałych licznych artykułów publikowanych w wersji papierowej i elektronicznej w przekonaniu, iż znajdą w nich Państwo ciekawe informacje.  Mnie jako endodontę zainteresowało zastosowanie hydroksyapatytu w metodzie apeksyfikacji oraz ocena wpływu promieniowania laserowego na liczebność populacji Enterococcus faecalis, a  jako potencjalnego pacjenta –  znaczenie fizjoterapii w leczeniu lekarzy dentystów.

prof. dr hab. Mariusz Lipski