Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2017

TEMAT NUMERU – Powikłania leczenia i urazy zębów

  • Powikłania jatrogenne w chirurgii jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa i opis dwóch przypadków
  • Zmiany w układzie stomatognatycznym w przebiegu zespołu Parry’ego-Romberga – opis przypadku
  • Planowanie leczenia z uwzględnieniem poprawy estetyki zębów w odcinku przednim u osób starszych

           

10
Damian Dudek, Andrzej Gruźlewski, Edyta Reichman-Warmusz, Karolina Wałach, Anna Maria Oleksiejuk, Janusz Myrda, Mateusz Ożóg
Powikłania jatrogenne w chirurgii jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa i opis dwóch przypadków
18
Katarzyna Zaborowicz, Agata Daktera-Micker, Aneta Olszewska, Ewa Firlej, Barbara Biedziak
Zwichnięcie całkowite zęba siecznego przyśrodkowego u 7-letniej pacjentki – problemy kliniczne, powikłania. Opis przypadku
24
Ilona Wieczkowska, Anna Jarząbek, Hanna Bielawska-Victorini, Magdalena Gońda-Domin, Marlena Sołtysik-Drebot, Karolina Węsierska
Leczenie pourazowej intruzji zęba stałego ze szczególnym uwzględnieniem repozycji ortodontycznej ‒ przegląd piśmiennictwa (część I)
30
Mansur Rahnama, Michał Łobacz, Katarzyna Wieczorek, Grzegorz Michalczewski
Jatrogenne powikłania ekstrakcji zębów
36
Kursy i szkolenia doskonalące
46
Angielski dla stomatologów – stopień II. Wytyczne i procedury
Elżbieta Dembowska, Włodzimierz Dura
Uproszczona klasyfikacja zapaleń okołowszczepowych według Renverta i Claffeya oraz zalecane leczenie z zastosowaniem laserów według Dembowskiej
50
Magdalena Sulewska, Ewa Dolińska, Joanna Śmigielska-Kuzia, Wojciech Sobaniec, Małgorzata Pietruska, Jan Pietruski
Anomalie w obrębie części twarzowej czaszki u dzieci z zespołem Downa. Część I
55
Stomatologia najnowszej generacji - lasery Er:YAG w codziennej pracy lekarza dentysty
56
Kamil H. Nelke, Klaudiusz Łuczak
Rzadkie deformacje przerostowe żuchwy. Część II. Leczenie skojarzone i postępowanie chirurgiczne
60
Elżbieta Kłosowska, Agnieszka Bogusławska-Kapała,  Katarzyna Brus-Sawczuk, Alicja Aluchna
Planowanie leczenia z uwzględnieniem poprawy estetyki zębów w odcinku przednim u osób starszych
64
Bartosz Wilczek
Leczenie integralne w stomatologii
66

Natalia Zofia Bołtromiuk, Anna Stocka, Wojciech Kondrat
Endokorony jako alternatywna metoda odbudowy zębów bocznych po leczeniu kanałowym – opis przypadków (część II)

72
Grażyna Śmiech-Słomkowska, Agnieszka Nawrocka, Piotr Wójcicki
Zmiany w układzie stomatognatycznym w przebiegu zespołu Parry’ego-ֹRomberga – opis przypadku
82
Danuta Bukowska
Zdaniem praktyka.
Rekonstrukcja zwarcia – relacja centralna czy pozycja maksymalnego zaguzkowania?
88
SPECJALISTA RADZI
Maria Młyniec, Anna Gmerek, Mariusz Lipski
Jakich materiałów używa się obecnie do osadzania czasowych uzupełnień protetycznych?
90
STRESZCZENIA
Aleksandra Kulas
Abrazja spowodowana gwizdkiem: opis przypadku
92
Katarzyna Schneider, Marcin Metlerski, Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek
Korzystanie z literatury naukowej w codziennej praktyce lekarza dentysty
100
Grażyna Godlewska-Nosseir
CIEKAWOSTKI STOMATOLOGICZNE
102

WYDARZENIA
Ingrid Różyło-Kalinowska
Światowa radiologia stomatologiczna gościła na Tajwanie

104
PROGRAM EDUKACYJNY
Test nr 11
107

Z MEDYCZNEJ WOKANDY
Marzena Pytlarz
Prawo pacjenta do decydowania o leczeniu

Szanowni Państwo,
 
temat miesiąca wakacyjnego numeru „Magazynu Stomatologicznego” dotyczy powikłań leczenia stomatologicznego, głównie chirurgicznego, oraz urazów zębów. Znajdą w nim Państwo m.in. artykuły prezentujące przepchnięcie korzeni i zębów do tkanek miękkich jamy ustnej czy też złamania kości żuchwy, jak i prace omawiające problemy kliniczne związane ze zwichnięciem oraz intruzją zębów. W „Magazynie” zamieściliśmy także prace dotyczące estetyki, w tym poświęcone endokoronom oraz estetycznemu leczeniu osób w podeszłym wieku. Jak zawsze, pod koniec numeru omówienie artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem jest to opis pacjenta z abrazją spowodowaną gwizdkiem.

Na zakończenie tym, którzy jeszcze nie wybrali się na urlop, życzę udanego wypoczynku, a przede wszystkim pięknej i słonecznej pogody, zapraszając jednocześnie do odwiedzenia naszego stoiska w czasie targów CEDE w Poznaniu, które w tym roku odbędą się 14-16 września. Wystawie towarzyszy część naukowo-szkoleniowa – Kongres Unii Stomatologii Polskiej, pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med. Marzeny Dominiak. Według zapowiedzi organizatorów będzie to nie lada gratka dla lekarzy szukających sprawdzonego, fachowego i interdyscyplinarnego źródła wiedzy.

prof. dr hab. n. med.
Mariusz Lipski